fbpx

ערעור לבית הדין לעבודה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע, מייצג את מבוטחי המוסד לביטוח לאומי בערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות.

לאחר פגיעה בעבודה של מבוטח בביטוח הלאומי, יגיש המבוטח תביעה למוסד לביטוח לאומי.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין לביטוח לאומי בבאר שבע, חייג 077-4060474.

הגשת התביעה

בשלב הראשון, נפגע העבודה יגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה ולהכרה בתאונה שעבר כבתאונת עבודה.

יש לזכור, כי תאונת עבודה הינה תאונה שעבר מבוטח בזמן עבודתו ועקב עבודתו, אולם ניתן להכיר גם בתאונה שארעה בדרך מהעבודה בחזרה לבית המבוטח ומבית המבוטח לעבודה כב"תאונת עבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי.

הגורם אשר באחריותו לבחון את נסיבות התאונה ולקבוע האם היא ממלאת אחר התנאים של "תאונת עבודה", הינו פקיד התביעות.

פקיד התביעות מקבל לידיו את תביעותיהם של המבוטחים, ובוחן את נסיבות התאונה ונסיבות הפגיעה על מנת להחליט האם עסקינן ב"תאונת עבודה" ע"פ הגדרות החוק.

למידע נוסף: עורך דין ביטוח לאומי

החלטות פקיד התביעות

לאחר קבלת התביעה, יבחן פקיד התביעות של הביטוח הלאומי האם התאונה הינה "תאונת עבודה" כהגדרתה בחוק, כלומרהאם התאונה ארעה בזמן העבודה ועקב העבודה, בדרך מהעבודה בחזרה לבית המבוטח או להיפך.

  1. התאונה לא ארעה בדרך מהעבודה הביתה או להיפך

ככל שיקבע פקיד התביעות כי התאונה לא ארעה בדרכו של המבוטח מביתו לעבודה או להיפך, ידחה פקיד התביעות את התביעה.

כמו כן, בחוק ישנם מס' חריגים אשר בהתקיימם לא תוכר פגיעה בדרך כפגיעה בעבודה (למשלכאשר הייתה סטייה חריגה ממסלול הנסיעה הרגיל או הפסקה ממושכת במהלך הנסיעה. יש להיוועץ עם עו"ד כדי לבחון האם החריגים מתקיימים).

  1. קיומו של עבר רפואי קודם

על פקיד התביעות לבחון האם הפגיעה שארעה למבוטח הינה כזו שארעה "עקב" העבודה.

כך למשל, פקיד התביעות עשוי לקבוע כי פריצת דיסק בגבו של מבוטח שעבר תאונת עבודה אינה קשורה לתאונה, שכן מתיקו הרפואי עולה כי פריצת הדיסק הייתה קיימת עוד לפני התאונה.

  1. העדר קשר סיבתי

פקיד התביעות עשוי לקבוע, כי פגיעה מסוימת של מבוטח לא קשורה ב"קשר סיבתי" לעבודתו, כמו למשל במקרים של תביעה בגין מחלת מקצוע או מיקרו טראומה.

במקרים אלה, על המבוטח להראות כי תנאי עבודתו הם אלה שגרמו לאותה המחלה או לאותה הפגיעה ממנה הוא סובל, ואילו פקיד התביעות עשוי לקבוע כי אין "קשר סיבתי" בין המחלה או הפגיעה לבין תנאי העבודה של המבוטח.

ככל שהתקבלה אחת מההחלטות הללו של פקיד התביעות, עלול פקיד התביעות לדחות את תביעתו של המבוטח ושלא להכיר בתאונה כב"תאונת עבודה" ובפגיעה ככזו הקשורה לעבודה.

ערעור לבית הדין לעבודה – מה ניתן לעשות אם פקיד התביעות דחה את תביעתי?

ככל שהתביעה נדחתה, יכול המבוטח לפעול במס' דרכים, כדלקמן

  1. ככל שפקיד התביעות החליט כי הפגיעה אינה קשורה לעבודה וכי לא ארעה "תאונת עבודה" כמשמעותה בחוק, באפשרותו של המבוטח להגיש את תביעתו מחדש במסלול של "נכות כללית"

במסלול זה, המבוטח אינו נדרש להוכיח כי ארעה פגיעה בעבודה ודי כי יראה שהוא סובל מנכויות.

יש לזכור, כי התביעה במסלול של "נכות כללית" אינה פשוטה כלל ועיקר, שכן על מנת להיות זכאי לקצבת נכות על המבוטח להיות מוכר כנפגע עם דרגות נכות גבוהות באופן משמעותי מדרגות הנכות במסלול של "נכות מעבודה".

  1. האפשרות השנייה שעומדת בפני המבוטח שתביעתו נדחתה ע"י פקיד התביעות, הינה להגיש ערעור על החלטת פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה, שהוא הערכאה המסכמת לדון בערעורו.

אנו ממליצים שלא להגיש ערעור לבית הדין לעבודה ללא היוועצות קודמת עם עורכי דין לביטוח לאומי.

לתיאום פגישת ייעוץ, ללא התחייבות, עם עורכי דין בבאר שבע לביטוח לאומי, חייג 077-4060474 או השאר פרטיך בעמוד "צור קשר" שבאתר זה.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email