fbpx

מידע מקצועי

תביעות ביטוח סיעוד

ביטוח סיעודי

מי מאיתנו לא חושב על היום בו נתקשה לתפקד ונצטרך להיעזר בילדינו, משפחתנו וקרובינו כדי לבצע בבית ומחוצה לו פעולות יומיומיות. יחד עם זאת, מעטים

התיישנות בביטוח סיעודי

משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון מטפל בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסות ביטוח סיעודי אצל כל חברות הביטוח בישראל. עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון מנהלים מו"מ מול חברות הביטוח לתשלום מירבי של תגמולי הביטוח וכן מייצגים בבית המשפט בתביעות לקבלת תגמולי הביטוח במידת הצורך. חייג 077-4060474 לעורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון.

תגמולי סיעוד למשפחת נפטר

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון עוסק בהשגת תגמולי ביטוח מכוח פוליסות סיעוד. משפחתו של מבוטח שנפטר, והיה זכאי ימי חייו לתגמולי ביטוח סיעודי, זכאית לתבוע את התגמולים גם לאחר מותו של המבוטח וזאת במסגרת תביעת העיזבון כנגד חברת הביטוח. חייג 077-4060474 לקבלת ייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ עם אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון.

האם אני זכאי לתגמולי סיעוד?

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק באופן בלעדי וייחודי במימוש זכויות מכוח פוליסות ביטוח סיעודי בכל חברות הביטוח בישראל. משרדנו מטפל באופן צמוד ואישי במבוטחים, המבקשים לתבוע תשלום תגמולי ביטוח סיעוד מחברות הביטוח. עו"ד אריק ריביצקי, אשר ייצג בעברו חלק מחברות הביטוח הגדולות במשק, מוביל כיום את תחום הביטוח הסיעודי במשרד, תוך מתן דגש על זמינות מרבית ללקוח והשגת התשלום הגבוה ביותר, בזמן הקצר ביותר.

מהן פעולות ה- ADL

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון מטפל בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח סיעוד מכוח פוליסות ביטוח סיעודי אצל כל חברות הביטוח בישראל. עו"ד אריק ריביצקי ייצג בעברו מס' מחברות הביטוח הגדולות במשק הישראלי, בין היתר בתביעות של מבוטחים לקבלת גמולי ביטוח סיעודי. כיום עוסק עו"ד ריביצקי בייצוג מבוטחים פרטיים בלבד בתביעות כנגד חברות ביטוח, זאת במסגרת משרדו הפרטי בבאר שבע ובאשקלון. לייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון.

ביטוח סיעודי מהו

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, מייצג את מבוטחי כל חברות הביטוח בתביעות למימוש זכויותיהם מכוח פוליסות הביטוח השונות, לרבות פוליסות ביטוח סיעודי. ביטוח סיעודי הנו ביטוח המקנה למבוטח כיסוי מפני מצב בו יהיה מוגבל בביצוע חלק מפעולות היומיומיות. פוליסות הביטוח הסיעודי מגדירות את פעולות היומיום בדרכים שונות, ובין היתר קובעות כי מבוטח המוגבל בחלק מפעולות ביניהן ישיבה ושכיבה, שליטה על סוגרים, ניידות, רחצה ועוד, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה כל עוד יישאר במצב זה.