fbpx

מידע מקצועי

תביעות אובדן כושר עבודה

הסתרת מידע רפואי

מטרת ביטוח אובדן כושר עבודה– מטרתו של ביטוח אובדן כושר העבודה הינה להבטיח כי ביום בו כושרנו לעבוד ולהתפרנס ייפגע, יישארו לנו ולבני משפחתנו אמצעים

חריגים בפוליסה

  "מהו חריג"?   חריג הינו תנאי המצוי בפוליסה, כאשר בהתקיימו המבוטח אינו זכאי לפיצויים מכוח הפוליסה גם אם איבד את כושר עבודתו.   למשל,

אובדן כושר לכל עיסוק

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בתביעות אובדן כושר עבודה מכוח פוליסות של כל חברות הביטוח. עברו ייצג עו"ד אריק ריביצקי, מייסד המשרד והבעלים בפועל, חברות ביטוח מהגדולות במשק. כיום עוסק המשרד בייצוג תובעים בלבד בתביעות נגד חברות הביטוח, להשגת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, נכות ועוד.

אובדן כושר לעיסוק סביר אחר

  מהו אובדן כושר עבודה ל"עיסוק סביר אחר"?   בפוליסות ביטוח הכוללות כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, קיימות הגדרות "מקרה ביטוח" שונות בין

אובדן כושר עבודה לעיסוק המבוטח

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, מייצג מבוטחים בתביעות מול כל חברות הביטוח, להשגת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, שברים, נכויות וכיוצב'. משרדנו עוסק בקשת תחומי הנזיקין והביטוח ומייצג מבוטחים בלבד. בעבר ייצג עו"ד אריק ריביצקי, מייסד המשרד, חברות ביטוח גדולות.

ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? ביטוח אובדן כושר עבודה, או פוליסת אובדן כושר עבודה, הינו ביטוח המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח במקרה שאיבד את כושר