fbpx

מידע מקצועי

תביעות ביטוח חיים

הסתרת מידע רפואי

מטרתו של ביטוח החיים הינה להבטיח כי ביום בו נלך לבית עולמנו, נותיר מאחורינו לאנשים החשובים לנו אמצעים כלכליים שיסייעו בידיהם בשעתם הקשה. בבואנו להצטרף

פגיעה בכספי חיסכון

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בתחום דיני הביטוח הפנסיה והחיסכון, ומעניק ייעוץ וסיוע משפטי למבוטחים אשר נפגעו ע"י חברות וסוכני ביטוח.

ביטוח חיים להחזר משכנתא

בבואנו ליטול מהבנק הלוואה לרכישת דירה, משכנתא, עשוי הבנק לדרוש מאיתנו להצטרף לפוליסה לביטוח חיים. מטרתה של פוליסה זו, הינה להבטיח כי אם וכאשר ילך

ביטוח מקרה מוות מתאונה

פוליסות רבות אשר אינן פוליסות "ביטוח חיים" כוללות במסגרתן כיסוי ביטוחי למקרה מוות- בדרך כלל כיסוי ביטוחי מפני מוות מתאונה, כאשר לפוליסות אלו תנאים ייחודיים

ביטוח לכל מקרה מוות

כיום, כל חברות הביטוח הגדולות במשק משווקות פוליסות ביטוח חיים, אשר מעניקות למבוטחיהן כיסוי ביטוחי למקרה מוות, המזכה את משפחותיהן והמוטבים בפוליסה בתגמולי ביטוח במקרה