fbpx

תאונות בבית עסק ובשטח פרטי

נפגעתי בבית עסק, את מי אני יכול לתבוע?

כל אדם שנפגע בתאונה בבית עסק רשאי לתבוע, בין היתר, את הגורמים הבאים:

1.  האחראים לקרות התאונה

2.  מחזיקי בית העסק בו ארעה התאונה (השוכרים)

3.  הבעלים של השטח בו ארעה התאונה (המשכירים)

4.  חברת הביטוח המבטחת את בית העסק

חשוב לזכור, כי יש להוכיח רשלנות או מחדל של הגורמים הללו על מנת שניתן יהיה לתבוע אותם ולקבל מהם פיצויים.

לדוגמא, אדם שהחליק על חומר רטוב (מים, שמן, חלב, שתייה וכו') במכולת או בחנות רשאי לתבוע את בעלי העסק, חברת הניקיון האחראית על האחזקה והניקיון ואת חברת הביטוח שמבטחת את העסק.

למידע נוסף: עורך דין נזיקין

מהו הפיצוי המגיע לי בגין פגיעה בבית עסק?

הפרמטר החשוב ביותר בתביעה לפיצויים הוא חומרת הפגיעה הגופנית ו/או הנפשית שנגרמה כתוצאה מהתאונה.

כך למשל, תאונה שלא גרמה לנזק ואשר לא גרמה לפגיעה גופנית או נפשית ולו הקלה ביותר, לא תזכה בפיצויים.

יחד עם זאת, ככל שאדם נפגע- תהא הפגיעה קלה ככל שתהיה– כתוצאה מרשלנות ו/או מחדל, קמה לוזכאות לפיצוי מהגורמים לפגיעתו.

במילים אחרות, על מנת לתבוע פיצויים נזיקיים יש להוכיח קיומם של 3 גורמים:

1.  קיומה של חובת זהירות והפרתה

2.  נזק גופני ו/או נפשי

3.  קשר בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק (מכונה בשפה המקצועית "קשר סיבתי").

דוגמא להמחשת הרכיבים לקיומה של עילת תביעה-

אדם הגיע לסופרמרקט הקרוב למקום מגוריו לצורך רכישת מס' מוצרים לביתו. בעודו צועד במחלקת החלב החליק מבלי משים על נוזל רטוב, נפל ארצה ונחבל בברכו.

1.  במקרה זה קיימת חובת זהירות של הסופר מרקט וחברת הניקיון שלו כלפי לקוחות החנות.

2.  אי ניקיונו של הנוזל הרטוב עליו החליק הלקוח מהווה הפרתה של חובת הזהירות כלפי לקוחות החנות, גם מצד הסופרמרקט עצמו וגם מצד חברת הניקיון שלו.

3.  הפרתה של חובת הזהירות היא שגרמה לנזקו של הלקוח.

לפיכך, ללקוח קמה עילת תביעה נזיקית לפיצויים כספיים נגד מי שגרם לפגיעתו.

חומרת הפגיעה

פגיעה קלה שלא הותירה אצל אדם נכות כלשהיא תזכה את הנפגע "רק" בפיצויים בגין הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרה של צד שלישי שנאללץ הנפגע להוציא בעקבות פגיעתו וכן ההוצאות הללו שיאללץ להוציא גם בעתיד.

לעומת זאת, פגיעה קשה יותר שהותירה אצל אדם נכות צמיתה או זמנית, תזכה אותו בכל "ראשי הנזק" המפורטים למעלה- אולם בשיעור גבוה יותר- ובנוסף בפיצויים בגין כאב וסבל שנגרמו לנפגע והפסדי שכר שהפסיד בעבר ויאלץ להפסיד גם בעתיד על רקע פגיעתו.

לסיכום- חומרת הפגיעה, נכותו של הנפגע, גילו, שכרו, מצבו התעסוקתי ועוד, כולם משפיעים על גובה הפיצויים שייפסקו לו בגין פגיעה.

על מנת לקבל את הפיצוי המירבי בזמן הקצר ביותר, מומלץ לפנות לעו"ד נזיקין.

נפגעתי בבית/ חצר פרטיים, את מי אני יכול לתבוע?

כל אדם שנפגע בתאונה בשטח פרטי רשאי לתבוע, בין היתר, את הגורמים הבאים:

1.  האחראים לקרות התאונה

2.  מחזיקי הבית/החצר בו ארעה התאונה (השוכרים)

3.  הבעלים של הבית/החצר בו ארעה התאונה (המשכירים)

4.  חברת הביטוח המבטחת את הבית

חשוב לזכור, כי אדם שנפגע בבית פרטי (שאינו שלו) רשאי לתבוע גם את חברת הביטוח שמבטחת את הבית בביטוח הקרוי "אחריות לצד שלישי"- כך שהפיצוי (למעט ההשתתפות העצמית של בעל הביטוח) ישולם ע"י חברת הביטוח ולא ישירות ע"י בעל הבית.

כמו כן, אדם שנפגעלמשלבתאונה בבית פרטי שעה שמעד על מכשול או מפגע בחצר הבית, נפל במדרגות, החליק, נפצע מעצם חד, ננשך ע"י כלב, נפגע ממכשיר מקולקל או טבע בבריכה רשאי לתבוע את בעלי הבית, מחזיקיו ו/או השוכרים שלו.

מה כדאי לעשות לאחר פגיעה בבית עסק/שטח פרטי?

1.  בראש ובראשונה חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי, שכן בריאותנו חשובה מכל תביעה עתידית.

2.  יש לשמור תיעוד רפואי וקבלות, שכן בשלב מאוחר יותר קשה יותר להשיגם או לשחזרם.

3.  אם הנסיבות מאפשרות זאת, חשוב לנסות ולאתר עדים לתאונה ולגורמים לה בסמוך לאחר שארעה ולרשום את פרטיהם ואת מספר הטלפון שלהם.

הדבר חשוב ויכול לשמש מאוחר יותר להוכחת קרות התאונה וקיומו של המפגע/רשלנות שגרמו לה.

4.  אם ניתן, כדאי לנפגע או לאדם שהיה עמו בעת התאונה לרשום את פרטי האירוע במדויק, לרבות מיקומו, תאריך ושעה, הגורמים שהובילו לתאונה, שמות ותפקידי העדים לתאונה, האירועים שארעו מיד לאחר התאונה.

לעניין זה חשיבות רבה שכן בחלוף הזמן פרטים אלו עשויים להישכח כך שיהיה קשה יותר להוכיח את קרות התאונה והגורמים שהובילו להתרחשותה.

5.  אם ארעה התאונה בבית עסק, כדאי לרשום את שמו ופרטיו של מנהל העסק/אחראי המשמרת בזמן האירוע ולדאוג כי העובדים יידעו אותו על קרות התאונה.

6.  אם בבית העסק מצוי קב"ט/חובש, חשוב לבקש כי זה ימלא דו"ח אירוע ויש לדרוש לקבל העתק ממנו.

7.  בכל מקרה, אין לפנות לבית העסק באופן עצמאי ולדרוש פיצוי וכדאי להיוועץ קודם לכן עם עו"ד נזיקין.

8.  מומלץ לנפגע ו/או לבני משפחתו, מיד לאחר התאונה, לפנות לעו"ד נזיקין אשר ינחה את הנפגע בפעולות שעליו לנקוט בשלב הראשוני בכדי להגדיל את סיכויו לקבל פיצוי הולם בבית המשפט.

עו"ד העוסק בתחום הנזיקין מצויד בכלים המתאימים לאתר את האחראים הישירים והעקיפים לפגיעתו של נפגע הגוף, וכך להגדיל את הסיכויים של הנפגע להיפרע מהמזיקים האמיתיים שהובילו לפגיעתו.

איך מוכיחים כי נגרמה נכות? חוות דעת רפואיות

ככל שפגיעתו של הנפגע גרמה לנכות צמיתה או זמנית, על הנפגע להוכיח זאת בבית המשפט באמצעות הגשת חוות דעת רפואיות מתאימות לפגיעתוכאשר זוהי חובה המוטלת עליו מכוח תקנות סדר הדין האזרחי.

הוכחת אחוזי נכותו של נפגע הגוף תעשה אף היא ביתר פשטות על ידי סיוע משפטי שינתן לנפגע ע"י עו"ד העוסק בתחום הנזיקין.

עו"ד העוסק בתחום הנזיקין עובד בליווי צמוד של מומחים רפואיים בתחומים שונים, כאשר מומחים אלו הינם מנוסים בעריכת חוות דעת רפואיות לבית המשפט לצורך הוכחת הנכות וכן מנוסים בהופעה בבית המשפט למתן עדות לגבי חוות הדעת.

חשוב מאוד כי המומחים הרפואיים אשר עורכים את חוות הדעת יהיו מומחים המנוסים בהכנתן ועל כן מומלץ לפנות להיוועצות עם עו"ד נזיקין בטרם נעשתה פנייה למומחה הרפואי.

יש לזכור

פגיעת גוף שנגרמה בשטח פרטי או בבית עסק עלולה להוביל לפגיעה רפואית וכלכלית קשה לנפגע ולבני משפחתו, אולם דיני הנזיקין נועדו על מנת לסייע לנפגע להשיב המצב לקדמותוכלומר קודם לפגיעתו.

עו"ד מנוסה העוסק בתחום הנזיקין יעמוד לצידו של נפגע הגוף ללא פשרות, ויסייע בידו למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות במלואןבין אם במסגרת מו"מ מול המזיק וחברת הביטוח המבטחת אותו ובין אם במסגרת הליך משפטי בערכאות השונותעד אשר יזכה נפגע הגוף לפיצוי הולם אשר ישיב את המצב לקדמותו ויקנה לו שקט כלכלי בעתיד.

להערכת סיכויי ושווי תביעתך ולשיחת ייעוץ עם עו"ד נזיקין, חייג: 077-40-60-474 או ישירות לעו"ד במס' 054-7678212.

תגיות:

עורכי דין באר שבע, עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין תאונות בבאר שבע, עורכי דין תאונות באר שבע, עורכי דין באר שבע תאונות, עורכי דין בבאר שבע תאונות, עורכי דין תאונה בבאר שבע, עורכי דין תאונה באר שבע, עורכי דין בבאר שבע תאונה, עורכי דין באר שבע תאונה, עורכי דין בבאר שבע נפילה ברחוב, עורכי דין בבאר שבע תביעה נגד העירייה, עורכי דין בבאר שבע מדרכה שבורה, עורכי דין בבאר שבע מדרכה פגומה, עורכי דין בבאר שבע מפגע ברחוב, עורכי דין בבאר שבע תאונה בבית עסק, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין נזיקין בבאר שבע, עורכי דין נזיקין באר שבע, עורכי דין באר שבע נזיקין, עורכי דין לנזיקין בבאר שבע, עורכי דין לנזיקין באר שבע, עו"ד נזיקין בבאר שבע, עו"ד לנזיקין בבאר שבע, עו"ד בבאר שבע נזיקין, עו"ד באר שבע נזיקין, עו"ד לדיני נזיקין בבאר שבע, עורכי דין לדיני נזיקין בבאר שבע

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email