fbpx

תאונות תלמידים

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי עבור הורים וילדים, ומטפל בהגשת תביעות נגד בתי ספר, גנים, מפעילי חוגים ומזיקים אחרים והשגת פיצוי כספי כתוצאה מכל סוגי התאונות בהן עלולים ילדינו להיות מעורבים בשטח בית ספרם ומחוצה לו, לרבות נפילות, החלקות, פציעות שונות, פגיעות גופניות כתוצאה מקטטה וכו'.

כידוע לכל הורה, בשטחם של בתי ספר רבים מצויים מכשולים ומפגעים איתם נאלצים ילדינו להתמודד מדי יום.

פציעתם של תלמידים בשטח בית הספר ואף מחוצה לו, בשעות הלימודים ואף לאחריהן, עשויה לזכותם ואת הוריהם בפיצוי כספי.

הזכאות לפיצוי הכספי מתעוררת, בין היתר כאשר לתלמיד נותרה נכות לצמיתות, פגיעה בכושר ההשתכרות העתידי, הפסד ימי לימודים והפסד ימי עבודה של הוריו, כאב וסבל שנגרמו לו, החזר הוצאות רפואיות, נסיעות, תרופות ועזרה שקיבל מצד שלישי.

על מנת למשש את הזכות לפיצוי כספי באופן מהיר ולהגדיל את הסיכוי לקבלת פיצוי כספי הולם וראוי, מומלץ ליצור קשר עם עו"ד לתאונות תלמידים סמוך ככל שניתן למועד התאונה.

למידע נוסף: עורך דין נזיקין

חשוב לדעת, כי מעבר לזכות לקבלת פיצוי מהאחראי לנזק שנגרם לתלמיד (למשלביה"ס עצמו, קבלן שעבד בביה"ס והותיר בו מפגע ועוד), ניתן לקבל פיצוי גם מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות אשר במסגרתה מבוטח התלמיד.

לא כל ההורים מודעים לכך, אולם ילדינו מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות דרך בית ספרם, כאשר דמי הביטוח משולמים עבורה אוטומטית ע"י ההורים כחלק מאגרת החינוך השנתית לבית הספר או גן הילדים.

חשוב לדעת, כי פוליסה זו כוללת כיסוי ביטוחי לתאונות שארעו לתלמיד בתוך שטח בית הספר ומחוצה לו, בזמן הלימודים ואף מחוץ לשעות הלימודים.

הכיסוי הביטוחי שמקנה הפוליסה כולל גם תאונות שארעו לתלמיד בחופשות, לאחר סיום שנת הלימודים, בחו"ל וגם אם התאונה ארעה ללא כל זיקה לפעילות לימודית כלשהיא.

גובה הפיצוי לו זכאי התלמיד מכוח הפוליסה נגזר מגובה הנזק שנגרם לו בלבד ובניגוד לתביעה נזיקית (נגד האחראים לנזק), אין צורך בהוכחת אשמה ואחריות.

במילים אחרות, ככל שנגרם לתלמיד נזק גופני או נפשי, הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי מכוח הפוליסה, גם ללא קיומם של רשלנות או מחדל שגרמו לנזק ואף אם התלמיד עצמו הוא שאחראי לקרות התאונה.

להלן רשימת תאונות אשר עשויות לזכות את התלמיד והוריו בפיצוי כספי, אם גרמו לתלמיד לנזק גופני או נפשי:

טביעה בים ו/או בריכה.

נפילה והחלקה.

פציעה כתוצאה מהשתוללות של התלמיד ו/או חברו.

פגיעה מעצם חד וחדירת גופים זרים.

כוויות, שברים, חבלות.

התעללות נפשית ו/או גופנית בתלמיד.

פגיעה במהלך משחק או פעילות ספורט.

שאיפת חומרים רעילים.

נשיכת כלב או בעל חיים אחר, עקיצת עקרב או הכשת נחש.

נפילה מאופניים, גלגיליות או ממתקן שעשועים.

פגיעה כתוצאה מאלימות מכוונת או מקרית, ישירה כלפי התלמיד ו/או עקיפה.

פגיעה במהלך קטטה.

פגיעה ממכשירים פגומים.

הורה יקר: אם ילדך נפגע בתאונה,אנו ממליצים להיוועץ בעו"ד לתאונות תלמידים סמוך ככל שניתן למועד התאונה, זאת על מנת לקבל הדרכה מקצועית באשר לדרכי הפעולה המומלצות ובכך להגדיל את הסיכוי לקבלת פיצוי מהיר ומירבי.

תגים: תאונות תלמידים עו"ד ב"ש, תאונת תלמיד עו"ד ב"ש, תאונה של תלמיד עו"ד ב"ש, תאונת ילד עו"ד ב"ש, תאונה של ילד עו"ד ב"ש, תאונות תלמידים עורך דין ב"ש, תאונת תלמיד עורך דין ב"ש, תאונה של תלמיד עורך דין ב"ש, תאונת ילד עורך דין ב"ש, תאונה של ילד עורך דין ב"ש, תאונות תלמידים עורך דין באר שבע, תאונת תלמיד עורך דין באר שבע, תאונה של תלמיד עורך דין באר שבע, תאונת ילד עורך דין באר שבע, תאונה של ילד עורך דין בבאר שבע, תאונות תלמידים עורך דין ב"ש, תאונת תלמיד עורך דין ב"ש, תאונת ילד עורך דין ב"ש, תאונה של ילד עורך דין ב"ש, תאונות תלמידים עורך דין בב"ש, תאונת תלמיד עורך דין בב"ש, תאונה של תלמיד עורך דין בב"ש, תאונת ילד עורך דין בב"ש, תאונה של ילד עורך דין בב"ש, תאונת תלמיד עורך דין בבאר שבע, תאונה של תלמיד עורך דין בבאר שבע, נפילה של תלמיד, פציעה של תלמיד, קטטה, תקיפה של תלמיד, תקיפה של ילד, פציעה של ילד, פגיעה של ילד, שבר ברגל עורך דין בבאר שבע, שבר ביד עורך דין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין לתאונות תלמידים בבאר שבע, עו"ד לתאונות תלמידים בב"ש, עורכי דין לתאונות תלמידים בב"ש, עו"ד לתאונות ילדים בב"ש, עורכי דין לתאונות תלמידים בבאר שבע, עו"ד ב"ש, עורכי דין בבאר שבע, עו"ד בדרום, עורכי דין בדרום, תאונות תלמידים, תאונות ילדים, תאונות תלמידים בבאר שבע, תאונות תלמידים בדרום

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email