fbpx

מוות מרשלנות רפואית

בשנים האחרונות קיים גידול ניכר במספר תביעות הרשלנות הרפואית המוגשות לבתי המשפט בישראל, כמו גם גידול בהיקף הפיצויים הנפסקים לנפגעים.

את הגידול במספר התביעות ניתן לייחס, בין היתר, למודעות הגוברת של המטופלים לאחריות המקצועית ולחובת הזהירות המוטלות על הרופאים והמוסדות הרפואיים המטפלים בהם, וכן לקיומם של חוקים- כגון חוק זכויות החולה- שמטרתם להגן על ציבור המטופלים מפני טיפול רפואי רשלני ולא ראוי.

ייתכן וגורם נוסף לגידול במספר התביעות, הינו קיומם של פסקי דין רבים מהשנים האחרונות אשר החמירו עם רופאים ומוסדות רפואיים רשלניים שגרמו למטופל לנזק רפואי וכלכלי,  ובתי המשפט שחייבו את המזיקים בפיצויים כספיים גבוהים.

חובת הזהירות והפרתה

בתי המשפט קבעו זה מכבר, כי רופא חייב כלפי מטופלו בחובת זהירות.

הפרה של חובת הזהירות ע"י הרופא, אשר גרמה למטופל לנזק, עשוייה לחייבו בתשלום פיצויים למטופלעל מנת להחזיר את מצבו לקדמותו ולפצותו בגין נכות צמיתה שנותרה לו, הפסדי שכר לעבר ולעתיד, כאב וסבל, הוצאות רפואיות שנגרמו לו ו"ראשי" נזק נוספים.

במקרה בו הרשלנות הרפואית גרמה למוות, הפיצויים ישולמו ליורשיו של המטופל, לתלויים בו ולעזבונו.

למידע נוסף: עורך דין רשלנות רפואית

מה צריך להוכיח בתביעת רשלנות רפואית

בתביעת רשלנות רפואית על המטופל הנפגע להוכיח, בין היתר, כי התרשלותו של הרופא ו/או המוסד הרפואי שטיפלו בו ואשר הפרו את חובת הזהירות כלפיו, הם שהובילו לגרימת הנזקמה שמכונה בעגה המקצועית "קשר סיבתי".

הוכחת ההתרשלות, הפרת חובת הזהירות, גובה הנזק והקשר הסיבתי, מוטלים על הנפגע ובמקרה בו נפטר הנפגע כתוצאה מההתרשלותע"י עזבונו ויורשיו אשר "נכנסו לנעליו" ותובעים בשמו.

חוות הדעת הרפואית

הדרך להוכיח את הדרוש הוכחה, כאמור למעלה, הינה באמצעות חוות דעת רפואית של מומחה בתחום המקצועי הרלוונטי לפגיעתו של הנפגע.

יש לציין, כי חוות דעת רפואית מקצועית, המוגשת לבית המשפט ע"י מומחה רפואי מוביל, המנוסה בהכנת חוות דעת ברשלנות רפואית ובעל ניסיון בהופעות בבית המשפט, חשובה ביותר להצלחתו של התיק והגדלת הסיכוי לקבל פיצוי הולם וראוי.

באותו נושא:

מהו הפיצוי ליורשיו של המטופל המנוח?

תביעה של יורשים ושל עזבון תכלול, בין היתר, דרישה לפיצוי כספי בגין הפסד של "דמות אב" לילדיו הקטינים של המנוח, הפסד השתכרות עתידי ועוד.

במקרה של רשלנות רפואית שגרמה למותו של מטופל, גדלים הפיצויים הכספיים אשר עשויים להגיע ליורשיו ולעזבונו של המטופלכאשר במידה וגובה הפיצויים עולה על 2.5 מיליון ש"ח, יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי שידון בה.

להערכת סיכויי ושווי תביעתך ולשיחת ייעוץ עם עו"ד לרשלנות רפואית, חייג 054-7678212 או שלח את תמצית פרטי המקרה לעו"ד בדף "צור קשר" שבאתר זה.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email