fbpx

רשלנות בטיפול שיניים

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון עוסק בתביעות לקבלת פיצויים כספיים מרופאי שיניים ומרפאות שיניים אשר התרשלו וגרמו לנזקים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורך דין רשלנות ברפואת שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

בימינו, יותר ויותר מטופלים מודעים היטב לזכויותיהם הבסיסיות ובהתאם עומדים על כך שהרופאים המופקדים על בריאות הפה שלהם ושל בני משפחתםיעשו עבודתם על הצד הטוב ביותר.

יתרה על כן, עלותם הגבוהה של טיפולי השיניים כיום גרמה לכך שציבור המטופלים אינו מוכן להתפשר עוד על איכות הטיפולים המוצעים לו, ודורש הקפדה יתרה מצד המטפלים על מתן טיפול ללא רבב.

דעה רווחת הינה כי ביקור אצל רופא השיניים אינו עניין נעים במיוחד, גם אם המדובר בביקור לצורך טיפול פשוט או בדיקה שגרתית.

למידע נוסף: עורך דין רשלנות רפואית

יחד עם זאת, מעבר לאי הנעימות ה"רגילה", לא פעם טיפול אצל רופא השיניים עלול להביא לנזק משמעותי לבריאותנו כתוצאה מטעות, חוסר תשומת לב מספיקה, העדר ניסיון, ידע, הכשרה ו/או מיומנויות מתאימות לביצוע פרוצדורות רפואיות מורכבות בתחום השיניים או אף כתוצאה מזלזול מצידו של רופא השיניים.

חשוב לזכור, כי לא תמיד מטופל אשר סובל מבעיות רפואיות וכאבים יודע "לשים את האצבע" על כך שלמעשה מקורם בטיפול שיניים רשלני שעבר.

אי לכך, בכל מקרה של חשדולו הקלוש ביותרלרשלנות רפואית שיניים, מומלץ להיוועץ בעו"ד מנוסה ברשלנות רפואית שיניים. למידע נוסף על רשלנות רפואית.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

נזק כתוצאה מהפרת חובת זהירות של רופא שיניים

רופאי שיניים כלליים ומומחים, שינניות ואורתודונטים, כולם חבים כלפי מטופליהם בחובת זהירות.

הפרתה של חובת הזהירות אשר גרמה למטופל לנזק, עשויה לחייב את המטפל בפיצוי כספי למטופלהכולל, בין היתר, פיצוי בגין נכות שנגרמה לו, כאב וסבל, טיפולים רפואיים שעבר ועתיד הוא לעבור בגין הנזק שנגרם לו, החזר הוצאות שהוציא בעקבות הנזק וכמובן החזר של התשלום ששולם עבור הטיפול הכושל.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

ניתן לחלק את סוגי התביעות נגד רופאי שיניים רשלניים ל– 2, כדלקמן:

א. תביעה בגין נזק גופני ו/או נפשי שנגרם למטופל עקב טיפול שיניים רשלני;

יש לזכורכי תביעה מסוג זה יכולה להתבסס גם על פגיעה אסטטית וקוסמטית בלבד במטופל, לרבות פגיעה במראה הפה, הלסת, השיניים ו/או הפנים.

מומלץ לכל מטופל שיניים אשר נגרם לו נזק גופני או נפשי או אסטטי כתוצאה מטיפול שיניים רשלני, לפנות להיוועצות עם עו"ד רשלנות ברפואת שיניים.

ב. תביעה להחזר הכספים ששילם המטופל לרופא השיניים, במקרה בו בוצע טיפול שיניים לא מוצלח, כושל, כושל חלקית, לא יעיל ו/או מיותר (ללא צורך בהוכחת נזק גופני או נפשי כתוצאה מטיפול זה).

מומלץ לכל מטופל שיניים אשר חש כי קיבל טיפול שיניים מיותר, לא נכון, לא מתאים, כושל ו/או לא יעיל, לפנות להיוועצות עם עו"ד רשלנות ברפואת שיניים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

חוות דעת רפואיות בבית המשפט:

חשוב לדעת, כי בבית המשפט ניתן להוכיח רשלנות ברפואת שיניים ברוב המקריםרק באמצעות חוות דעת רפואית, כאשר רופא השיניים הנתבע רשאי להציג חוות דעת רפואית נגדית מטעמו.

לרוב, בית המשפט ימנה מומחה רפואי מטעמו אשר יעיין בחומר הרפואי, יבדוק את המטופל, יעיין בחוות דעתם של המומחים מטעם הצדדים ולאחר מכן יחווה דעתו על הרשלנות והנזק שנגרם למטופל.

לפיכך, בכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית שבוצעה במטופל, מומלץ להיוועץ עם עו"ד מנוסה בתחום רשלנות רפואית של רופא שיניים שכן הכנת ועריכת חוות דעת רפואיות הינן משימות משפטיות ורפואיות אשר יכולות לקבוע את גורלה של התביעה כולה!

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

זכויותיו של מטופל השיניים:

כמפורט בהרחבה בפרק המצוי באתר זה והעוסק בהעדר מסירת מידע חיוני למטופל, חוק זכויות החולה קובע כי בבואו להעניק למטופל טיפול רפואי, על המטפל להביא לידיעתו של המטופל נתונים מסוימים הקבועים בחוקזאת על מנת שהמטופל יוכל לשקול בכובד ראש, ללא לחץ חיצוני ובאופן מושכל ואחראי האם הוא מעוניין לקבל את אותו הטיפול הרפואי המוצע לו.

רק מטופל אשר קיבל את כל המידע הדרוש על מנת להחליט האם הוא מעוניין בקבלת אותו טיפול רפואי המוצע לוהינו מטופל אשר הסכים לטיפול (בשפה המשפטית נקראת הסכמה זו "הסכמה מדעת").

במסגרת הכלליםאשר נקבעו בחוקבאשר לחובה לקבל הסכמה מדעת של מטופל בטרם יחל הטיפול בו, נקבע, בין היתר, כי:

א. לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת;

ב. לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע ובכלל זהבין היתראת המידע הבא:

1. האבחנה של מצבו הרפואי של המטופל, תחזית התפתחות מצבו הרפואי וסיכויי ההחלמה;

2.תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע:

3. הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;

4.סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;

5. עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.

ג. המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.

* בהקשר זה נדגיש, כי רק בנסיבות מיוחדות יכולה וועדה מיוחדת לפטור מטפל ממסירת מידע רפואי מסויים לחולה.

כמטופלים עלינו לזכור תמיד: כי כל הפרהולו זו הנראית כפעוטה ביותרשל הכללים המפורטים לעיל, מקנה לנו את הזכות לפתוח בהליכים משפטיים נגד רופא השיניים אשר לא מילא כראוי אחר חובותיו ואחר הוראות חוק זכויות החולה, נגד המוסד הרפואי בו ניתן הטיפול הרשלני וכן נגד גורמים נוספים אחרים אשר לקחו חלק בהליך הרפואי הרשלני.

לפיכך אנו ממליצים, כי בכל מקרה בו מתעורר חשד או ספק לגבי הפרה של חוק זכויות החולה כאמור לעיל, או העדר "הסכמה מדעת"- לפנות לייעוץ משפטי אצל עו"ד בתחום רשלנות ברפואת שיניים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

להלן רשימה חלקית של טיפולי שיניים רשלניים :

רשלנות ברפואת שיניים – השתלת שיניים

1. החדרת שתל שיניים לעצב או פגיעה בעצב במהלך העבודה ונזק לעצב הלסת (נזק קבוע, זמני, חלקי או מלא), כאב ואובדן תחושה בשפתיים או בסנטר;

2. חדירת שתל דנטלי לחלל הסינוס בלסת העליונה;

3. פגיעה בשיניים הסמוכות במהלך החדרת השתל הדנטאלי;

4. חדירת שתלים דנטאלים לחלל האף;

5. מיקום שתלים לקוי וכתוצאה מכך אסתטיקה לקויה כגון: שיניים בולטות, שיניים עקומות, שיניים לא סימטריות;

6. תכנון השתלות שיניים רשלני וכתוצאה מכך תפקוד שיניים לקוי כגון: לעיסה לא יעילה, סגירת שיניים לא נוחה או לא יעילה;

7. טיפול יתר– (over treatment) שתלי שיניים רבים או צפופים מדי, הגורמים לאובדן עצם הלסת וכשלון ההשתלה;

8. שתלים דנטליים מעטים מדי או כמות עצם בלתי מספקת להשתלה, הגורמים לעומס יתר על שתל השן ונפילת השתלים;

9. נזק לכלי הדם;

10. החדרת שתלי שיניים מחוץ לעצם הלסת;

11. בליעת שתל דנטאלי או מכשירי ההשתלה תוך כדי השתלת השן ;

12. שאיפת שתל או חלקי השתלים אל תוך הריאות;

13. הכנה לקויה להשתלת שינייםאי ביצוע צילום פנוראמי, צילום סטטוס או צילום סי טי;

14. אי התחשבות בתרופות שמקבל המתרפא, כגון מדללי דם, ביספופנטים;

15. אי התחשבות במצבו הרפואי הכללי של המתרפא ואי שיתוף רופא המשפחה במקרים של חולים בסיכון גבוה ו/או כאלה שהינם בעלי מחלות גופניות נוספות העלולות להשליך על ביצוע הניתוח או ההחלמה;

16. זיהום בחלל הפה;

17. הכנה לקויה להשתלה, כגון אי טיפול במחלת החניכיים (מחלה פריודונטית) טרום ההשתלה;

18. אי מתן הדרכה מספקת, מתאימה והולמת לפני ההשתלה ו/או אי ביצוע מעקב והשגחה אחרי ההשתלה;

19. מתן הסבר לקוי לגבי ההליך והסיכונים ו/או אי קבלת הסכמה מדעת לפני הטיפול;

20. אי הצגת תכניות טיפול חלופיות או חוסר תכנית טיפול בכלל.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

רשלנות ביישור שיניים (אורתודונטיה)-

1. תוצאה אסתטית או תפקודית לקויה;

2. התחלת הטיפול בגיל מוקדם מדי, בטרם הלסתות והשיניים סיימו את התפתחותן, הגורם להתארכות הטיפול לשנים רבות שלא לצורך;

3. עיכוב בהתחלת הטיפול במקרים של התפתחות לסתות לא תקינה;

4. ספיגת שורשי השיניים עקב הפעלת כוחות לא מבוקרים על ידי המתקנים האורתודונטים (כלומר ה"גשרים" וה"טבעות");

5. עששת והרס השיניים עקב המתקנים האורתודונטים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורך דין רשלנות ברפואת שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

רשלנות בשיקום הפה

1. הצבע וצורת השיניים אינם תקינים;

2. השיניים לא נוחות בסגירה או בלעיסה;

3. נזקים למפרק הלסת TMJ;

4. ביצוע טיפולים ללא טיפול מוקדם בבעיות החניכיים (מחלה פריודונטית);

5. טיפול יתר או טיפול חסר;

6. ביצוע שיקומי פה נרחבים, ללא סילוק מוקדם של מוקדי עששת (כלומר "חורים בשיניים") בכל הפה;

7. שחזורים (כתרים או תותבות) לא מדויקים ו/או לא יציבים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

טיפולי שורשאנדודונטיה):

1. מילוי יתר או מילוי חסר של תעלות השן, הגורמים לתהליכים דלקתיים;

2. קידוח יתר בשן הגורם לסדקים;

3. פריצה מעבר לגבולות השן על ידי המכשירים (פרפורציה, perforation).

אלחוש מקומי (הרדמה מקומית על ידי מזרק)-

על הרופא להזהיר את המתרפא כי קיים סיכון של פגיעה בתחושה של הלשון והשפתיים, חלקית או מלאה, זמנית או קבועה) כתוצאה מאלחוש מקומי.

עקירות כירורגיות ועקירות שיניי בינה כלואות

על הרופא להזהיר את המתרפא כי קיים סיכון של ממש לפגיעה בתחושה של הלשון והשפתיים (חלקית או מלאה, זמנית או קבועה) כתוצאה מאלחוש מקומי או הפעולות
 בזמן העקירה.

הסיכון לפגיעה זו הוא כ-20% ולכן עקירת שיני בינה כלואות, הנמצאות קרוב לעצב, אינה מוצדקת אם הן אינן גורמות להפרעה כלשהי ולא מסכנות את השן הסמוכה.

טיפול שיניים בהרדמה כללית

יתבצע רק בהתקיימם של כל התנאים הבאים:

1. ההרדמה תבוצע רק על ידי רופא מרדים מומחה;

2. על המרפאה / בית החולים להיות מאושרים לביצוע טיפולי שיניים בהרדמה כללית על ידי משרד הבריאות;

3. רופא השיניים המטפל חייב לעבור הכשרה מיוחדת ולהיות מורשה לטיפול שיניים בהרדמה כללית על ידי משרד הבריאות.

  • אי עמידה בשלושת התנאים הנ"למסכנת חיים ועלולה להיחשב לרשלנות
  • טיפול בהרדמה כללית שלא לצורךייחשב לרשלנות מקצועית

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין לרשלנות רפואית שיניים, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

 

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email