fbpx

הסתרת מידע רפואי

מטרת ביטוח אובדן כושר עבודה

מטרתו של ביטוח אובדן כושר העבודה הינה להבטיח כי ביום בו כושרנו לעבוד ולהתפרנס ייפגע, יישארו לנו ולבני משפחתנו אמצעים כלכליים שיסייעו בידינו בשעתנו הקשה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח, כי במידה ובו נאבד את כושר עבודתנו כהגדרתו בפוליסה, נהיה זכאים לתגמולי ביטוח (פיצוי) חודשיים כל עוד איננו מסוגלים רפואית לעבוד ונהיה משוחררים מתשלום דמי הביטוח כל עוד אנו מצויים במצב זה.

הצהרת הבריאות

בבואנו להצטרף לביטוח אובדן כושר עבודה, אנו נדרשים למלא שאלון אודות העבר הרפואי ומצבנו הבריאותי. שאלון זה מכונה בעולם הביטוח "הצהרת בריאות", וחובתנו החוקית לענות על השאלות המופנות אלינו במסגרתה של הצהרת הבריאות תשובות מלאות וכנות.

חברת הביטוח, אשר אל ביטוח אובדן כושר העבודה אותה היא מוכרת ברצוננו להצטרף, היא שמנסחת את השאלות שבהצהרת הבריאות- אשר מתייחסות בדרך כלל אל מרבית ההיבטים הרפואיים אשר עשויים להשפיע על החלטתה של חברת הביטוח האם ובאילו תנאים לקבל אותנו לביטוח.

כך למשל, אדם המצהיר במסגרת הצהרת הבריאות על מצב בריאותי רעוע, על מחלות קשות וכרוניות מהן הוא סובל ועל בעיות בריאותיות מהותיות בעברו, עלול לשמוע מחברת הביטוח כי היא איננה מוכנה לקבלו לביטוח אובדן כושר העבודה.

לחילופין, חברת הביטוח עשויה להסכים לקבלו לביטוח בתנאים מסוימים בלבד- למשל, חברת הביטוח יכולה לקבוע כי ניתן לקבל את האדם לביטוח אובדן כושר העבודה אולם כי הפוליסה שלו לא תכלול כיסוי ביטוחי למחלה או בעיה בריאותית מסוימת ממנה הוא סובל.

החובה להצהיר אמת

יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי חובתו של המועמד לביטוח להצהיר אמת ולפרוס בפני חברת הביטוח את מצבו ועברו הבריאותי הנכון והמדויק וזאת חרף החשש כי זו לא תקבלו לביטוח או שתתנה את קבלתו לביטוח בתנאים.

החוק קובע, כי הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

במקרה בו ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית חברת הביטוח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

מבוטחים רבים מניחים, בטעות, כי בעת שהם מבקשים להצטרף לביטוח עושה חברת הביטוח שימוש בטופס הוויתור על סודיות רפואית אשר הם מסרו לה לבקשתה, על מנת לאסוף את תיקיהם הרפואיים ולבחון את מצבם ועברם הבריאותי- אולם אין כך הדבר. חברות הביטוח נמנעות מלעשות שימוש בטופס הוויתור ואינם בוחנות, ברוב המקרים, את מצבם הבריאותי של המועמדים לביטוח, אלא אם כן זה הצהיר על מחלות או בעיות רפואיות אותן ברצונה של החברה לבחון לעומק.

חברות הביטוח ניזונות מהמידע והתשובות שנותנים להם המועמדים לביטוח במסגרת הצהרת הבריאות, וסומכות על כך שהמועמדים הצהירו אמת.

עוד בנושא

דחיית תביעה לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה

לא פעם נתקלים מבוטחים אשר איבדו את כושר עבודתם בסירובה של חברת הביטוח לשלם להם את כספי ביטוח אובדן כושר העבודה, זאת בטענה כי הם לא הצהירו אמת בעת שביקשו להצטרף לביטוח.

עוגמת נפש זו הינה נחלתם של רבים וטובים, אשר היו סבורים כי כל השנים בהם הם היו מבוטחים במסגרת ביטוח אובדן כושר העבודה עליו שילמו דמי ביטוח חודשיים במיטב כספם- קנו להם שקט נפשי וביטחון כלכלי. האכזבה רבה וקשה, חברת הביטוח עומדת בסירובה ואף מפרטת במכתב את הבעיות הרפואיות מהן סבל המבוטח ואשר על קיומן לא טרח המבוטח לספר, לכאורה, לחברת הביטוח.

גם כאשר המבוטח מתעקש כי הוא לא סבל מאף בעיה רפואית, בוודאי לא כזו שהוא היה מודע אליה, חברת הביטוח אינה מתרצה ומעמידה בפניהו חומת סירוב בצורה.

לעיתים אף מנסה המבוטח להסביר, בתקווה למצוא אצל חברת הביטוח אוזן קשבת, כי המחלות והבעיות הרפואיות מהן סבל לכאורה בעבר חלפו להן שנים רבות לפני שביקש להצטרף לביטוח אובדן כושר העבודה ולא השאירו עליו חותם.

אולם, למרבה הצער, גם טענות אלו נופלות על אוזניים ערלות.

גם הטענה כי חרף הבעיות הרפואית מהן סבל המבוטח הוא המשיך לעבוד ולתפקד כרגיל ולכן לא ראה עצמו אדם חולה, הינה טענה הנשמעת לא פעם במסדרונות חברות הביטוח וזוכה אף היא להיענות בביטול.

לא הכל אבוד!

חשוב מאוד לדעת, כי בסוגיית הסתרת המידע הרפואי לכאורה המכונה בעולם הביטוח והמשפט "אי גילוי", לא הכל "שחור ולבן" והנסיבות העובדתיות צבועות בשלל גוונים אפורים.

לפיכך אנו ממליצים, מקום בו מבוטח נתקל בסירוב של חברת הביטוח לשלם את כספי ביטוח אובדן כושר העבודה בטענת "אי גילוי", כי המבוטח ייוועץ בעו"ד ביטוח אובדן כושר עבודה.

על ציבור המבוטחים בביטוח אובדן כושר עבודה לזכור, כי החוק ובתי המשפט הקנו לנו כלים באמצעותם ניתן להילחם בחברות הביטוח ולמנוע מהן להחזיק את כספי ביטוח אובדן כושר העבודה שלהם כ"בני ערובה".

אשר על כן, אנו ממליצים לא לומר נואש ובכל מצב של סירוב לשלם פיצוי מכוח ביטוח אובדן כושר עבודה לפנות לקבל ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מנוסה ומקצועי בביטוח אובדן כושר עבודה.

להערכת סיכויי תביעתך ולשיחת ייעוץ בנוגע לאובדן כושר עבודה, חייג: 0547678212.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email