fbpx

אובדן כושר לכל עיסוק

זכאותו של מבוטח אשר איבד את כושר עבודתו לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה אשר במסגרתה הוא מבוטח, תלויה במידה רבה ב"הגדרה" של אובדן כושר העבודה המצויה בפוליסה.

כך, בחלק מהפוליסות, מצויה הגדרה אשר לפיה מבוטח יהיה זכאי לפיצוי מקום בו הוא יצליח להוכיח כי הוא איבד את כושר עבודתו "לכל עיסוק שהוא".

 

למה הכוונה?

 

מבוטח שנפגע בתאונה, או חלה במחלה קשה ואינו יכול להמשיך לעבוד, צריך להוכיח כי הוא אינו יכול לעבוד באף עבודה על מנת שיהיה זכאי לפיצוי מכוח פוליסה שברשותו הכוללת כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.

לא די, לדוגמא, כי מבוטח יוכיח כי הוא אינו יכול לחזור לעבודתו כרופא, נגר, מזכירה או עורכת דין, כי אם שהוא אינו יכול לעבוד באף עבודה, גם עבודה כזו שהוא לא נאלץ לבצע מעולם.

ברור כי ההוכחה שמבוטח אינו יכול לעבוד באף עבודה איננה פשוטה, שכן על מבוטח להיפגע באופן קשה מאוד על מנת שלא יוכל לעבוד בכל עבודה שהיא.ֿ

 

מטבע הדברים, לרוב, דמי הביטוח עבור פוליסה הכוללת "הגדרה" של אובדן כושר עבודה ל"כל עבודה שהיא" יהיו יחסית נמוכים, מאלו המשולמים עבור פוליסות עם הגדרות אובדן כושר עבודה "טובות" יותר.

למשל, הגדרה לפיה מבוטח יהיה זכאי לפיצוי חודשי כאשר הוא אינו יכול לחזור ולעבוד ב"עבודתו הקודמת", הינה הגדרה מוצלחת מזו אשר לפיה הזכאות תקום כאשר מבוטח לא יכול לעבוד ב"כל עבודה שהיא".

 

למרות כל הנאמר לעיל, כיום בתי המשפט נוטים פחות ופחות להעניק אישור חוקי לסירובן של חברות ביטוח לשלם למבוטחים שאינם מסוגלים לעבוד פיצוי חודשי, מכוח פוליסה עם הגדרה "לכל עיסוק שהוא".

 

ידוע, כי במקרים רבים אצבעותיהן של חברות הביטוח קלה על הדק הסירוב לשלם פיצוי חודשי למבוטח אשר מבחינה רפואית אין באפשרותו לחזור ולעבוד ושברשותו פוליסה עם הגדרת אי כושר "לכל עיסוק שהוא".

החברות יודעות, כי כמעט ובלתי אפשרי למבוטח להוכיח כי אין עבודה בעולם אשר הוא יכול לבצע ומסתתרות פעם אחר פעם מאחורי הטענה כי מקום בו המבוטח בחר לקנות "מוצר" זול, אין להלין עליהן.

 

יחד עם זאת, על מבוטחים לדעת כי ישנם דרכים רבות להתמודד עם חברות הביטוח ולממש בהצלחה את הזכאות לתגמולי ביטוח מכוח פוליסות עם הגדרות אי כושר אשר אינן "מוצלחות" במיוחד.

 

כאשר מבוטח נתקל בסירוב של חברת ביטוח לשלם לו פיצוי חודשי מכוח פוליסת אובדן כושר עבודה, על אף שהוא אינו מסוגל לעבוד, הדרך המומלצת ביותר לפעול הינה להסתייע בעו"ד העוסק בתביעות אובדן כושר עבודה.

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email