fbpx

חוות דעת פסיכיאטרית

משרד עורכי דין באר שבע אריק ריביצקי, מציע ללקוחותיו שירות עריכת צוואות בעדים, כגון צוואה ליחיד וצוואה הדדית.

עורכי דין באר שבע המתמחים בענייני צוואות, מציעים עריכת צוואות בעדים, באמצעות כלים מתקדמים העשויים לחזק את תוקפה של הצוואה ולהקטין את הסיכוי כי יוטל ספק בכושרו של המצווה לצוות לאחר לכתו לעולמו.

אנו ממליצים לערוך צוואה באמצעות עורכי דין באר שבע המתמחים בענייני צוואות, זאת על מנת לוודא כי הליך עריכת הצוואה יהיה תקין, הוגן ונטול השפעות חיצוניות על המצווים.

צוואה בעדים

על פי חוק, צוואה בעדים הינה צוואה תקפה משפטית המחייבת לכל דבר ועניין.

על צוואה בעדים להיערך בנוכחות 2 עדים, שאינם היו מעורבים בהכנתה, לא השפיעו על המצווה ולא מצווה להם דבר במסגרת הצוואה עצמה.

לא פעם נופלים פגמים במהלך הכנת ועריכת צוואה ואותה צוואה מוטלת בספק, בעת שבאים לממשה.

כך, בית המשפט עלול לפסול צוואה אשר לעדים שהיו במעמד עריכתה צווה דבר במסגרת הצוואה עצמה.

כמו כן, צוואה אשר העדים בה השפיעו על המצווה והיו מעורבים במהלך הכנתה, עלולה להיפסל ע"י בית המשפט לאחר לכת המצווה לעולמו.

על רקע הסכנות הטמונות בביטולה ופסילתה של צוואה, התפתחו כלים לצורך חיזוקה של צוואה והקטנת הסיכוי כי היא תיפסל לאחר לכת המצווה לעולמו.

מחלוקות לגבי כשרותו של המצווה לצוות

לאחר לכת מצווה לעולמו, יגשו יורשיו או הרשם לענייני הירושות לבית המשפט ויבקשו צו קיום צוואה הנותן לצוואה תוקף מחייב של פסק דין.

לא פעם נתקלים יורשים במצב בו קרוביו של אדם שנפטר שלא הוזכרו בצוואה, מטילים בתוקפה ספק וכך גם בכושרו המשפטי של המצווה לצוות.

במצב דברים כזה, יבחן בית המשפט, במעמד הדיון בצו קיום הצוואה, את השאלה האם המצווה היה כשיר לצוות בעת שערך צוואתו.

ברור, כי לאחר שמצווה הלך לבית עולמו לא יהיה זה פשוט לבית המשפט לבחון את הלך מחשבתו של המצווה בעודו בחיים.

אי לכך, ניתן כמובן להביא את עדי הצוואה לעדות בבית המשפט, שם יתארו ויספרו אודות כשרותו של המצווה לצוות, כראות עיניהם.

חשוב לזכור, כי עדיי הצוואה הינם אנשים מן היישוב ללא ניסיון רפואי, ועדותם לגבי כשרותו של המצווה לצוות בעת עריכת הצוואה עשויה לעורר מחלוקת.

במיוחד נכון הוא הדבר, כאשר לבקשה לצו קיום צוואה הוגשה התנגדות ע"י קרוביו של המנוח שלא מצאו דרכם לצוואה.

על מנת למנוע מצבים כגון אלו, ובכדי לחזק את תוקפה של צוואה ולהקטין את הסיכוי כי יתעוררו מחלוקת ושאלות לגבי כשרותו של המצווה לצוות- עורכי דין באר שבע לענייני צוואות מציעים ללקוחות המשרד לערוך צוואות בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית.

חוות דעת פסיכיאטרית לצורך חיזוק תוקף הצוואה

כאמור, לא פעם מתעוררות מחלוקות הנוגעות לכשרותו הנפשית והמשפטית של המצווה, לאחר זה הלך לבית עולמו.

לא רק שיש במחלוקות הללו כדי לפגוע ברגשותיהם של היורשים, לערער את היחסים הטובים במשפחה ולפגוע בכבודו של המנוח, אלא שהטלת ספק בכושרו של המצווה עלולה להוביל לפסילת הצוואה ע"י בית המשפט.

ככל שנפסלה צוואה על ידי בית המשפט, יחולק רכושו של המצווה המנוח לפי החוק או לפי צוואה תקפה קודמת, ככל שכזו קיימת.

מיותר לציין, כי חלוקת רכוש לפי צוואה קודמת או לפי החוק לא תתאים תמיד לרצונו של המצווה, בעת ערך את צוואתו, ובכך ייפגע העיקרון החשוב בעת עריכת צוואה- להעלות על הכתב את רצונו של אדם לגבי מה שיעשה עם רכושו לאחר לכתו לבית עולמו.

יחד עם זאת, אין זה מן הנמנע שצוואה שנערכה בהליך לא תקין תיפסל, כמו גם צוואה שנערכה ע"י שאינו כשיר משפטית ונפשית לערוך אותה ואז רצונו של המצווה, ובקשותיו האחרונות, לא תתממשנה.

על מנת למנוע פסילתה של צוואה באמצעות הטלת ספק בכשרותו הנפשית של המצווה, עורכי דין באר שבע לענייני צוואות מציעים ללקוחות המשרד לערוך צוואתם לאחר ביצוע בדיקה פסיכיאטרית, הנוגעת אך ורק לכשרותם הנפשית לצוות את רכושם.

לאחר ביצוע הבדיקה, באמצעות מומחים בתחום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה אשר עובדים בצמוד לעורכי דין לצוואות בבאר שבע, תיערך ע"י המומחה הבודק חוות דעת מקצועית המאשרת את כשרותו הנפשית והמשפטית של המצווה לצוות.

חוות הדעת תצורף לצוואה באמצעות אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, ולפי בקשת המצווה תופקד הצוואה בצירוף חוות הדעת אצל הרשם לענייני ירושות לפיקדון.

חוות דעת פסיכיאטרית, המאשרת את כושרו של מצווה לצוות, מחזקת באופן משמעותי את תוקפה של צוואה ומקטינה את הסיכוי כי בית המשפט ישתכנע בטענות כי המצווה לא היה כשיר לצוות בעת שערך צוואתו.

חוות דעת מקצועית, שנערכה ע"י מומחה בתחום הפסיכיאטריה לאחר שבדק את המצווה, והמאשרת כי הוא צלול בדעתו, כשיר נפשית ומשפטית לצוות ומודע היטב למעשיו ולהוראותיו לגבי חלוקת רכושו, תעמוד לנגד עיניו של השופט בבקשה למתן צו קיום צוואה.

משקלה של חוות דעת שכזו הינו גדול, והיא עשויה לצמצם באופן משמעותי את היכולת לטעון כנגד כשרותו של המצווה ופסילת הצוואה.

לשיחת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע המתמחים בענייני צוואות ולתיאום פגישת ייעוץ, ללא התחייבות, חייג 077-4060474, או השאר פרטים בעמוד "צור קשר" שבאתר זה.

תגיות-

עורכי דין לצוואות באר שבע, עורכי דין באר שבע צוואות, צוואה, עו"ד לענייני צוואות באר שבע, עורכי דין לענייני צוואות באר שבע, עורכי דין לצוואות ב"ש, עו"ד לצוואות ב"ש, עורכי דין לצוואות באר שבע, עורכי דין באר שבע צוואה, צוואה הדדית באר שבע, צוואות באר שבע עורכי דין, עורך דין באר שבע צוואה, עורך דין לצוואות באר שבע, עו"ד צוואות ב"ש, עו"ד ב"ש צוואות, עו"ד ב"ש צוואה, צוואות, עורכי דין באר שבע, עו"ד באר שבע, עורכי דין באר-שבע, עורכי דין צוואה באר שבע, עורכי דין צוואה ב"ש, עורכי-דין לצוואות באר שבע, עורכי-דין לצוואות באר-שבע, צוואות באר שבע, צוואה באר שבע, עו"ד ב"ש, עדים לצוואה, עורכי דין באר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באר שבע

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email