fbpx

התיישנות בביטוח סיעודי

משרדנו מטפל בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסות סיעוד אצל כל חברות הביטוח בישראל.

ההתיישנות בתביעות לתגמולי ביטוח סיעוד מתיישנות תוך 3 שנים.

כלומר, ניתן לתבוע גמולי ביטוח סיעוד 3 שנים לאחור בלבד.

למשל, אדם הנמצא במצב סיעודי כהגדרתו בפוליסת הביטוח הסיעודית, יוכל לתבוע תגמולי ביטוח מהיום בו יגיש תביעתו לבית המשפט ו- 3 שנים רטרואקטיבית בלבד.

משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון מטפלים בתביעות לתשלום תגמולי ביטוח סיעוד, ומייצגים מבוטחים בערכאות המשפטיות המתאימות, לרבות בתי המשפט ומול המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

במקרים רבים דוחות חברות הביטוח את תביעות המבוטחים לקבלת תגמולי ביטוח סיעוד, זאת מנימוקים שונים.

בין הנימוקים, ניתן למצוא את הטענות כאילו המבוטח הסתיר מידע רפואי בעת שהצטרף לביטוח, כי דמי הביטוח לא שולמו במועד, התביעה התיישנה, לא ארע מקרה הביטוח- כלומר המבוטח לא עונה להגדרה "סיעודי" המופיעה בפוליסה ואינו ממלא אחר כל פעולות ה ADL הנדרשות על מנת להיחשב סיעודי.

לא מטע מבוטחים מוותרים ומעדיפים שלא לפתוח ב"מלחמה" מול חרת הביטוח, אשר נחזית בעיניו כחזקה יותר ובעלת משאבים רבים יותר.

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון דוגלים במיצוי זכויותיו של כל מבוטח ומבוטח כפי זכאותו לפי הפוליסה במסגרתה בוטח, ועושים זאת תוך נקיטה בכל ההליכים המשפטיים והאסטרטגיות המתאימות למימוש זכויותיו של המבוטח.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

תגיות-

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין באר שבע, עורכי דין באשקלון, עורכי דין אשקלון, עורך דין בבאר שבע, עורך דין באר שבע, עו"ד בבאר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באשקלון, עורך דין אשקלון, עו"ד באשקלון, עו"ד אשקלון, עו"ד בב"ש, עורכי דין נזיקין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין באשקלון נזיקין, עורכי דין אשקלון נזיקין, עורכי דין נזיקין באשקלון, עורכי דין תאונות באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית אשקלון, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין אשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית בשיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית רופא שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית של רופא שיניים

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email