fbpx

תשלומים תכופים

 

מהם תשלומים תכופים?

"תשלומים תכופים" הינו מושג המתייחס לפיצוי מהיר המשולם לנפגע בתאונת דרכים, “על חשבון" הפיצוי הכללי שיקבל בסופו של יום בגין פגיעתו.

מהי מטרתם של התשלומים התכופים?

מטרתם של התשלומים התכופים הינה להעניק לנפגע בתאונת דרכים ולתלויים בו, בדרך כלל למי שנפגע באופן קשה, תשלום מהיר שיסייע בידם לצורך מימון טיפולים, הוצאות רפואיות ותמיכה בבני משפחת הנפגע התלויים בו למחייתם.

כיצד דורשים תשלומים תכופים וממי?

הליך משפטי לקבלת פיצוי כספי בגין פגיעה בתאונת דרכים, עשוי להיות ארוך וממושך ולכן החוק מקנה לבית המשפט שיקול דעת להעניק לנפגע בתאונת דרכים בנסיבות מסויימות תשלום מהיר, מעין מקדמה, הקרוי תשלום תכוף.

החוק קובע, כי מי שחייב בפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ישלם כחלק מהם, לנפגע או למי מהתלויים בו, תוך 60 ימים מקבלת דרישתו בכתב, את התשלומים הבאים:

  1. הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפויו, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים;
  2. תשלומים חדשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או את צרכי מחייתם של התלויים בו, לפי הענין; התשלומים לצרכי מחיה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע עובר לתאונת הדרכים, ובלבד שאם הכנסתו עלתה על ההכנסה המרבית תילקח בחשבון ההכנסה המרבית בלבד.

 למידע נוסף: עורך דין תאונות דרכים

ככל שהוגשה לחברת ביטוח בקשה בכתב לתשלום תכוף, ולאחר 60 יום לא קיבל הדורש את התשלום, רשאי הוא להגיש לביהמ"ש בקשה לתשלום תכוף זאת אפילו בנפרד מהתביעה ליתר הפיצויים בשל אותה תאונת הדרכים.

מקום בו בית המשפט קבע, כי חברת ביטוח הייתה צריכה לשלם לנפגע בתאונת דרכים תשלוף תכוף אולם סירבה לעשות כן, רשאי בית המשפט להטיל על החברה ריבית עונשית עד למועד התשלום בפועל.

אנו ממליצים, כי כל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים, יוועץ בעורך דין לתאונות דרכים באשר לסיכויי תביעתו והגשת בקשה לתשלום תכוף במידת הצורך.

להערכת סיכויי תביעתך ותיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד לתאונות דרכים בבאר שבע, חייג: 0547678212.

תגיות: תאונת דרכים באר שבע עו"ד, תאונות דרכים באר שבע עו"ד, תאונות דרכים ב"ש עו"ד, תאונת דרכים ב"ש עו"ד, תאונת דרכים באר שבע עורך דין, תאונות דרכים באר שבע עורך דין, תאונת דרכים ב"ש עורך דין, תאונות דרכים ב"ש עורך דין, שכר טרחת עו"ד תאונת דרכים ב"ש, שכר טרחת עו"ד תאונות דרכים ב"ש, שכר טרחה עו"ד תאונת דרכים ב"ש, שכר טרחה עו"ד תאונות דרכים ב"ש, שכר טרחה עו"ד תאונת דרכים באר שבע, שכר טרחה עו"ד תאונות דרכים באר שבע, שכר טרחה עורך דין תאונת דרכים ב"ש, שכר טרחה עורך דין תאונות דרכים ב"ש, שכר טרחה  עורך דין תאונת דרכים באר שבע, שכר טרחה עורך דין תאונות דרכים באר שבע, תאונת דרכים עו"ד בב"ש, תאונות דרכים עו"ד בב"ש, תאונת דרכים עורך דין בבאר שבע, תאונות דרכים עורך דין בבאר שבע, תאונת דרכים עו"ד בבאר-שבע, תאונות דרכים עו"ד בבאר-שבע, תאונת דרכים עורך דין בבאר-שבע, תאונות דרכים עורך דין בבאר-שבע.

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email