fbpx

העדר מסירת מידע חיוני למטופל

במהלך חיינו אנו מפקידים את גופנו ובריאותינו בידיהם של רופאים, מטפלים (המוגדרים בחוק כדלקמן: רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי, בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות) ובתי חולים ונאלצים לשים את מבטחינו בהם באופן מוחלט.

נראה לנו טבעי וברור מאליו, שכל העושים במלאכה מבינים כי הדבר החשוב ביותר שיש לנו הוא בריאותנו.

על אף שברוב רובם של המקרים אכן כך הדבר, אנו עשויים להיתקל מעת לעת בגילויי חוסר תשומת לב, אי מקצועיות, רשלנות ואף זלזול מצד המטפלים.

כאשר גופנו ובריאותנו על הפרק, הפגיעות הנובעות מאותם המחדלים עלולות להיות קשות ולגרום למסלול חיינו להשתנות מקצה קצה.

נכון הדבר, שבמקרים לא מעטים רשלנותם של המטפלים הרפואיים הינה תולדה של גורמים שאינם בשליטתם של אלה שבחרו במקצעות הרפואה- כגון מחסור ברופאים, שעות עבודה רבות הגורמות לעייפות וחוסר ריכוז, העדר אמצעים רפואיים מתקדמים ועוד, אולם אנו- כמטופלים- איננו אחראים לכל אלו גם כן וזכותנו המלאה לקבל את הטיפול הרפואי המקצועי, ההולם והטוב ביותר.

למידע נוסף: עורך דין רשלנות רפואית

בדיוק מהסיבות המוזכרות לעיל, חוקק חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, אשר שם לו כמטרה לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.

בראש ובראשונה, בבואנו לקבל טיפול רפואי, עלינו לזכור שכמטופלים החוק קובע כי אנו זכאים לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש.

לא פעם נתקלים מטופלים במקרים בהם בוצעה בגופם פרוצדורה רפואית, אשר לאחר מעשה התברר כי היא הייתה מיותרת, מסוכנת ו/או גרמה לנו לנזקים.

חשוב לדעת, כי חוק זכויות החולה קובע כי בבואו להעניק למטופל טיפול רפואי, על המטפל להביא לידיעתו של המטופל נתונים מסוימים הקבועים בחוק- זאת על מנת שהמטופל יוכל לשקול בכובד ראש, ללא לחץ חיצוני ובאופן מושכל ואחראי האם הוא מעוניין לקבל את אותו הטיפול הרפואי המוצע לו.

סוגיה זו, העוסקת במסירת מידע רפואי הולם, מספק וראוי למטופל בטרם ניתן לו טיפול כלשהיא, מכונה בעולם הרפואה והמשפט "הסכמה מדעת".

משמעותו של מושג זה, הינה כי רק מטופל אשר קיבל את כל המידע הדרוש על מנת להחליט האם הוא מעוניין בקבלת אותו טיפול רפואי המוצע לו, הינו מטופל אשר הסכים לטיפול.

במסגרת הכללים אשר נקבעו בחוק באשר לחובת ההסכמה מדעת, נקבע כדלקמן:

א. לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות חוק זכויות החולה.

ב. לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לעניין זה, "מידע רפואי", לרבות –

1.   האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;

2.   תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע:

3.   הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;

4.   סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;

5.   עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.

ג.   המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.

ד.   על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסוים למטופל, הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל

כמטופלים עלינו לזכור תמיד- כל הפרה, ולו זו הנראית כפעוטה ביותר, מקנה לנו את הזכות לפתוח בהליכים משפטיים נגד המטפל אשר לא מילא אחר הוראות החוק וחובותיו, המוסד הרפואי בו ניתן הטיפול הרפואי וגורמים נוספים אחרים אשר לקחו חלק בהליך הרפואי.

אנו ממליצים, כי בכל מקרה בו מתעורר חשד או ספק לגבי הפרה של חוק זכויות החולה כאמור לעיל או העדר "הסכמה מדעת"- יפנה המטופל לייעוץ משפטי אצל עו"ד בתחום הרשלנות הרפואית.

 

חשוב לדעת-  לפי הוראות חוק זכויות החולה הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות.

יחד עם זאת, הסכמה מדעת לטיפול רפואיים מסוימים תינתן במסמך בכתב, שיכלול את תמצית ההסבר שניתן למטופל.

הטיפולים הרפואיים אשר מחייבים את המטפל והמוסד הרפואי להמציא לעיונו של המטופל מסמך בכתב, המתמצת את המידע עליו לקבל לפי חוק זכויות החולה, הינם אלה:

ניתוחים, למעט כירורגיה זעירה;

צנתורים של כלי דם;

דיאליזה;

טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה);

טיפולי הפריה חוץ-גופי;

כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים.

אנו ממליצים, כי מקום בו בוצעו במטופל אחד מהטיפולים המנויים ברשימה שלעיל, ללא שהמטופל קיבל לעיונו- בטרם בוצע בו הטיפול- מסמך בכתב ו/או מסמך בכתב אשר מתמצת דברי הסבר מפורטים ומלאים באשר לטיפול אותו הוא עומד לעבור- כי המטופל ייוועץ בעו"ד רשלנות רפואית על מנת לעמוד על זכויותיו.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email