fbpx

ביטוח לכל מקרה מוות

כיום, כל חברות הביטוח הגדולות במשק משווקות פוליסות ביטוח חיים, אשר מעניקות למבוטחיהן כיסוי ביטוחי למקרה מוות, המזכה את משפחותיהן והמוטבים בפוליסה בתגמולי ביטוח במקרה ובו יקירם המבוטח ילך למנוחת עולמים.

 

במהלך חייהם, למשך שנים רבות, משלמים המבוטחים את דמי הביטוח מדי חודש בחודשו, וסומכים על הפוליסה ועל חברת הביטוח כי ביום מותם ישולמו למוטבים בפוליסה תגמולי ביטוח אשר יעניקו להם, ולו במעט, שקט כלכלי בימים הקשים שלאחר לכתו של יקירם לעולמו.

 

למרבה הצער, לאחר מותו של המבוטח, נתקלים לא פעם יקיריו שנותרו מאחור בקשיים שמערימים עליהם חברות הביטוח אשר מסרבות לשלם את תגמולי הביטוח מכוח פוליסת ביטוח החיים.

 

כאשר מתקשים המוטבים לממש את הכספים ותגמולי הביטוח מכוח הפוליסה בה בוטח יקירם, ומרגישים חסרי אונים מול טענות הדחייה של חברת הביטוח, מומלץ כי יבקשו את סיועו של עורך דין בבאר שבע העוסק בתחום דיני הביטוח.

 

עורך דין בבאר שבע לביטוח יכול להתמודד עם שלל טענותיה של חברת הביטוח סרבנית התשלום, בין אם המדובר בטענות כי המנוח הסתיר מידע רפואי בעת שהצטרף לביטוח, טענות כי הפוליסה בוטלה עובר למותו של המנוח, טענה כי התביעה התיישנה או כי מותו של המנוח נגרם כתוצאה ממקרה המצוי ברשימת החריגים שבפוליסה.

 

למשל, על המוטבים לדעת, כי על ביטוחי חיים חלים הוראות חוק מיוחדות אשר מונעות מחברות הביטוח לבטל פוליסת ביטוח חיים מבלי שיגור התראות והודעות למבוטח ולמוטב בטרם ביטולה, זאת על מנת למנוע מצב בו לאחר לכתו של המבוטח יוותרו המוטבים ללא סיוע כלכלי לו דאג עבורם המבוטח בחייו.

 

 

חשוב לדעת, כי פעמים רבות, לאחר התערבותם של עורכי דין בבאר שבע לביטוח, מסכימות חברות הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח אותם סירבו לשלם בתחילה וזאת לאחר שעורכי דין בבאר שבע לביטוח העמיד ואת החברה על טעותה, זאת באמצעות חוקי הביטוח, הנחיות המפקח על הביטוח ופסקי הדין היוצאים מדי יום בתחום הביטוח מבית מדרשם של בתי המשפט השונים.

 

עוד יש לזכור, כי ככל שמשא ומתן עם חברת הביטוח לא צלח, יודע עורך דין בבאר שבע לביטוח לממש את זכויותיו של מוטבי המבוטח באמצעות הגשת תביעה וניהול הליך משפטי בין כתלי בית המשפט. 

 

לא פעם אנו נתקלים במקרים בהם סוכן הביטוח או נציג חברת הביטוח אשר צירף את המנוח לביטוח לא עשו עבודתם כנדרש, וגרמו במעשיהם לכך כי המוטבים עומדים לאחר מות המנוח בפני שוקת שבורה.

 

 

במקרה שכזה, חשוב להיוועץ בעורך דין בבאר שבע לביטוח חיים אשר ידע לאתר את האחראי למחדל, לזהות את הכשלים בתפקודו ולהציגם לביהמ"ש באופן הברור ביותר עד לשכנועו כי המוטבים אכן זכאים לתגמולי הביטוח מכוח הפוליסה. 

 

 

מוטבים ובני משפחות מבוטחים רבים אינם מודעים למלוא זכויותיהם, ומומלץ להיוועץ בעו"ד באר שבע לביטוח חיים מנוסה אשר יעמוד עבורם בראש המאבק מול חברת הביטוח, באופן שיאפשר קבלת הפיצוי מכוח ביטוח החיים בזמן הקצר ביותר.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email