fbpx

הסתרת מידע רפואי

מטרתו של ביטוח הנכות הינה להבטיח כי באם נפגע בתאונה קשה, נהיה זכאים לפיצוי חד פעמי שיסייע בידינו בשעתנו הקשה.

בבואנו להצטרף לביטוח הנכות, אנו נדרשים למלא שאלון אודות העבר הרפואי ומצבנו הבריאותי.

שאלון זה מכונה בעולם הביטוח "הצהרת בריאות", וחובתנו החוקית לענות על השאלות המופנות אלינו במסגרתה של הצהרת הבריאות תשובות מלאות וכנות.

חברת הביטוח, אשר אל ביטוח הנכות אותה היא מוכרת ברצוננו להצטרף, היא שמנסחת את השאלות שבהצהרת הבריאותאשר מתייחסות בדרך כלל אל מרבית ההיבטים הרפואיים אשר עשויים להשפיע על החלטתה של חברת הביטוח האם ובאילו תנאים לקבל אותנו לביטוח.

כך למשל, אדם המצהיר במסגרת הצהרת הבריאות על מצב בריאותי רעוע, על מחלות קשות וכרוניות מהן הוא סובל ועל בעיות בריאותיות מהותיות בעברו, עלול לשמוע מחברת הביטוח כי היא איננה מוכנה לקבלו לביטוח החיים.

לחילופין, חברת הביטוח עשויה להסכים לקבלו לביטוח בתנאים מסוימים בלבדלמשל, חברת הביטוח יכולה לקבוע כי ניתן לקבל את האדם לביטוח הנכות אולם כי הפוליסה שלו איננה כוללת כיסוי ביטוחי למחלה או בעיה בריאותית מסוימת ממנה הוא סובל.

יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי חובתו של המועמד לביטוח להצהיר אמת ולפרוס בפני חברת הביטוח את מצבו ועברו הבריאותי הנכון והמדויק וזאת חרף החשש כי זו לא תקבלו לביטוח או שתתנה את קבלתו לביטוח בתנאים.

החוק קובע, כי הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

במקרה בו ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית חברת הביטוח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

מבוטחים רבים מניחים, בטעות, כי בעת שהם מבקשים להצטרף לביטוח עושה חברת הביטוח שימוש בטופס הוויתור על סודיות רפואית אשר הם מסרו לה לבקשתה, על מנת לאסוף את תיקיהם הרפואיים ולבחון את מצבם ועברם הבריאותיאולם אין כך הדבר.

חברות הביטוח נמנעות מלעשות שימוש בטופס הוויתור ואינם בוחנות, ברוב המקרים, את מצבם הבריאותי של המועמדים לביטוח, אלא אם כן זה הצהיר על מחלות או בעיות רפואיות אותן ברצונה של החברה לבחון לעומק.

חברות הביטוח ניזונות מהמידע והתשובות שנותנים להם המועמדים לביטוח במסגרת הצהרת הבריאות, וסומכות על כך שהמועמדים הצהירו אמת.

 

לא פעם נתקלים מבוטחים בסירובה של חברת הביטוח לשלם להם פיצוי כספי בגין נכותם מתאונה, זאת בטענה כי הם לא הצהירו אמת בעת שביקשו להצטרף לביטוח.

עוגמת נפש זו הינה נחלתה של רבים וטובים, אשר היו סבורים כי כל השנים בהם הם שילמו את דמי הביטוח החודשיים עבור ביטוח הנכות במיטב כספםקנו להם שקט נפשי וביטחון כלכלי.

האכזבה רבה וקשה, חברת הביטוח עומדת בסירובה ואף מפרטת במכתב את הבעיות הרפואיות מהן סבל המבוטח ואשר על קיומן לא טרח המבוטח לספר, לכאורה, לחברת הביטוח.

גם כאשר המבוטח מתעקש כי לא סבל מאף בעיה רפואית, בוודאי לא כזו שהוא היה מודע אליה, חברת הביטוח אינה מתרצה ומעמידה בפניו חומת סירוב בצורה.

לעיתים מנסה המבוטח להסביר, בתקווה למצוא אצל חברת הביטוח אוזן קשבת, כי המחלות והבעיות הרפואיות מהן סבל לכאורה חלפו להן לפני שנים רבות ולא השאירו אצלו חותם בעת שביקש להצטרף לביטוח, אולם גם טענות אלו נופלות על אוזניים ערלות.

גם הטענה כי חרף הבעיות הרפואית מהן סבל המבוטח, הוא המשיך לעבוד ולתפקד כרגיל ולכן לא ראה עצמו אדם חולה, הינה טענה הנשמעת לא פעם במסדרונות חברות הביטוח וזוכה אף היא להיענות בביטול.

חשוב מאוד לדעת, כי בסוגיית הסתרת המידע הרפואי לכאורה המכונה בעולם הביטוח והמשפט "אי גילוי", לא הכל "שחור ולבן" והנסיבות העובדתיות צבועות בשלל גוונים אפורים.

אנו ממליצים, כי מקום בו מבוטח נתקל בסירוב ע"י חברת הביטוח לשלם את כספי ביטוח הנכות בטענת "אי גילוי", כי המבוטח ייוועץ בעו"ד העוסק בתביעות נכות ובתביעות ביטוח.

 

על אף שפעמים רבות המצב נראה "אבוד", על מבוטחים לזכור כי החוק ובתי המשפט הקנו לנו כלים באמצעותם ניתן להילחם בחברות הביטוח ולגרום להן לשנות החלטתם.

 

אשר על כן, אנו ממליצים לא לומר נואש ובכל מצב לפנות לקבל ייעוץ משפטי ע"י עו"ד בבאר שבע מנוסה ומקצועי בתביעות נכות ובתביעות ביטוח.

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email