fbpx

מחלת מקצוע ומיקרו טראומה

תאונות בעבודה אשר גרמו לפגיעות גוף ונפש, עשויות לזכות את העובד שנפגע בפיצוי כספי ב- 2 מסלולים.

המוסד לביטוח לאומי

מסלול אחד לקבלת פיצוי הוא המוסד לביטוח לאומי. מבוטח אשר נפגע בעבודה, זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי ולדרוש פיצוי עבור פגיעתו.

פקיד התביעות של המוסד לביטוח הוא שמחליט בשלב הראשוני האם פגיעתו של העובד נגרמה כתוצאה מעבודתו. ככל שהחליט פקיד התביעות כי פגיעתו של העובד נגרמה כתוצאה מעבודתו ו/או תנאיה, יזומן העובד להתייצב מול וועדה רפואית אשר תקבע את נכותו.

ככל שסירב פקיד התביעות להכיר בפגיעתו של העובד ככזו אשר נגרמה כתוצאה מעבודתו, ניתן לערער על החלטתו של פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה- המוסמך לדון בתביעות אלו.

לא פעם, פקידי התביעות קובעים כי לעובד לא ארע אירוע תאונתי פתאומי בעבודה אשר גרם לפגיעתו.

חשוב לזכור, כי החלטתו של פקיד התביעות אינה סותמת את הגולל על התביעה וכאמור ניתן להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

למידע נוסף: עורך דין ביטוח לאומי

תביעה נגד המעביד ומקום העבודה

מסלול הפיצוי השני, המקביל למסלול התביעה במוסד לביטוח לאומי, הוא מסלול התביעה נגד המעביד.

גם אם הוגשה תביעה לביטוח לאומי וגם אם לא ניתן להגיש תביעה נגד המעביד, בגין פגיעה בעבודה אשר נגרמה כתוצאה מתאונה או מיקרו-טראומה. אולם, ככל שבמסגרת התביעה נגד המעביד ייפסקו לעובד פיצויים בגין פגיעתו- יקוזזו מהם התגמולים אשר העובד קיבל ו/או יהיה זכאי לקבל בעתיד מהמוסד לביטוח לאומי בגין אותה הפגיעה.

מיקרו טראומה

מקום בו פגיעתו של העובד נגרמה כתוצאה מפגיעות זעירות חוזרות ונשנות בעבודה- ייתכן ופגיעתו תוכר כפגיעה בעבודה לפי תורת ה"מיקרו-טראומה".

לפי שיטה זו אשר פותחה ע"י בתי המשפט, ואשר אינה מופיעה במפורש בחוק, גם אם לעובד לא ארע אירוע תאונתי פתאומי וחד פעמי בצורתו המקובלת- ייתכן ועבודתו של העובד דרשה ממנו לבצע פעולות חוזרות ונשנות, פעם אחר פעם, אשר כל אחת מהן גרמה לפגיעה זעירה בעובד ויחד הצטברו הן לפגיעה ממשית.

על מנת לבחון האם פגיעתך עונה להגדרות של פגיעה בעבודה לפי תורת ה"מיקרו- טראומה", מומלץ לפנות לעורך-דין לתביעות ביטוח לאומי בבאר-שבע.

לשיחת ייעוץ ותיאום פגישה עם עורכי דין בבאר שבע לביטוח לאומי, חייג 077-40-60-474 או ציין את פרטיך ואת נסיבות המקרה בעמוד "צור קשר".

מחלת מקצוע

תקנות הביטוח הלאומי מעגנות רשימה ארוכה של מחלות ופגיעות גופניות, כאשר ניתן לראות עובד הסובל מהן ואשר עבד בתנאים המפורטים בתקנות- כמי שנפגע בעבודה.

רשימת המחלות והפגיעות הגופניות המפורטת בתקנות הינה רשימה "סגורה", כלומר מחלה או פגיעה אשר אינה מופיעה ברשימה היא איננה "מחלת מקצוע".

יחד עם זאת, לעיתים כאשר פגיעה או מחלה אינן מופיעות ברשימה ייתכן וניתן להכיר בפגיעה כפגיעת "מיקרו טראומה".

לעובד הסבור כי הוא סובל מפגיעה או מחלה בעבודה, אשר נגרמה כתוצאה ממחלת מקצוע או מיקרו טראומה, מומלץ לפנות לעורכי דין לביטוח לאומי בבאר שבע.

לשיחת ייעוץ ותיאום פגישה עם עורך דין לביטוח לאומי בבאר שבע, חייג 077-40-60-474 או ציין את פרטיך ואת נסיבות המקרה בעמוד "צור קשר".

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email