fbpx

טיפול משפטי בגביית מיסי וועד

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, עוסק בתחום הבתים המשותפים הכולל בתוכו סיוע משפטי וליווי צמוד לוועדי בתים משותפים כמו גם לחברות ניהול ואחזקת בתים משותפים.

תופעה אותה מכירים היטב וועדי בתים משותפים, כמו גם חברות ניהול ואחזקה רבות, הינה תופעת סרבנות תשלום מיסי וועד הבית.

לא פעם, מתקשים וועדי הבתים המשותפים, נציגי הוועד וחברות הניהול הפועלות לעיתים בשמם, להתמודד עם סרבני תשלום של מיסי וועד הבית או גביות מיוחדות לטובת ניהול ואחזקת הבניין.

תופעת הסרבנות מתרחבת, וזאת בעיקר כתוצאה מאי הכרת החוק והכללים שנועדו לצורך הניהול התקין של הבתים המשותפים.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

מכוח מה חייבים דיירים בבית משותף לשלם מיסי וועד בית?

חוק המקרקעין קובע, בפרק ו' אשר עניינו בתים משותפים, כי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג.

משמעות הדבר הינה, שכל בעל דירה חייב לשאת בתשלום מיסי וועד הבית, בין אם המדובר במיסים השוטפים או בגביות מיוחדות שנעשות לצורך ההחזקה או הניהול השוטף של הבית המשותף.

יש לזכור, כי ע"פ החוק חובת התשלום מוטלת על בעל הדירה ולא על השוכר בדירה.

אי לכך, בעל דירה אינו יכול להפנות "אצבע מאשימה" לשוכר ולהעביר את האחריות לתשלום לפתחו, שכן זו מוטלת לפי החוק עליו בלבד.

משכך הדבר, כל שיכול לעשות בעל הדירה הוא לאכוף כלפי הדייר הסרבן את הוראות חוזה השכירות בין בעל הדירה לשוכר, אולם בד בבד עליו לשאת בעצמו במיסי הוועד גם אם השוכר אינו משלם בעצמו.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

מהי אותה "החזקה תקינה" אשר בהוצאות עבורה יש להשתתף?

ע"פ חוק המקרקעין, "החזקה תקינה" הינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר בניית הבית המשותף, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

לשיחת ייעוץ מיידית עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

מהו שיעור מיסי וועד הבית ה"חוקי"?

פעמים רבות נתקלים וועדי הבתים וחברות הניהול בדיירים אשר מעמידים במחלוקת את שיעור מיסי וועד הבית.

ברירת המחדל- תשלום יחסי לפי שטח הדירה:

חשוב לזכור, כי ברירת המחדל לפי חוק המקרקעין, הינה תשלום מיסי וועד בית שוטפים לפי יחס שטח רצפת דירתו של דייר אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.

במילים אחרות, ככל שהחליטה האסיפה הכללית של הבית המשותף כי לצורך ניהול ואחזקת הבית המשותף יש לגבות 7,500 ₪ בחודש מכלל הדיירים, אזי שעל מיסי וועד הבית עבור דירה שגודלה, למשל, הינו 100 מ"ר, בבניין ובו 10 דירות שגודלן זהה (100 מ"ר), להיות 750 ₪ לחודש.

ככל שבאותו הבניין, למשל, ישנן 10 דירות, כאשר מתוכן 5 בגודל של 100 מ"ר ו- 5 בגודל של 50 מ"ר, ישלמו בעלי הדירות שגודלן 100 מ"ר סך של 1,000 ₪ בחודש ואילו בעלי הדירות שגודלן 50 מ"ר ישלמו סך של 500 ₪ לחודש.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

האלטרנטיבה- קביעת שיעור שונה בתקנון:

ככל שהוחלט כי הבית המשותף ינוהל לפי תקנון מוסכם ולא לפי התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, ניתן לקבוע בתקנון זה שיעור השתתפות אחר במיסי וועד הבית.

למשל, ניתן לקבוע בתקנון מוסכם כי חרף ההבדלים בשטחי הדירות, כל בעלי הדירות ישלמו מיסי וועד בית בשיעור שווה וזהה.

שיטת גבייה זו הינה מקובלת וחוקית, ובתנאי שהיא מופיעה בתקנון המוסכם של הבית המשותף.

כאן המקום לציין, כי בנסיבות מסוימות ניתן להכיר בשיעור תשלום שונה מזה הקבוע בברירת המחדל שבחוק המקרקעין (שיטה יחסית לפי גודל הדירות) גם אם זו אינה מופיעה בתקנון מוסכם, אולם זאת בתנאי ששיעור תשלום זו הינו נהוג ומקובל בבניין מזה זמן רב.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

כיצד יוצרים תקנון מוסכם?

לפי הוראות חוק המקרקעין, כלל שאין לבית משותף תקנון מוסכם, יראו את התקנון המצוי בחוק ככזה אשר נרשם ע"י בעלי הדירות.

יחד עם זאת, בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, ולשם כך יש לנהל אסיפה כללית תקנית בה תתקבל החלטה זו.

חשוב לזכור, כי על אף האפשרות הקיימת ליצור תקנון מוסכם או לשנות הוראות של תקנון כזה, אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין אלא בהסכמתם.

עיננו הרואות, כי יצירת תקנון מוסכם הינה אפשרית, אולם מורכבת.

לפיכך, אנו ממליצים ליצור תקנון מוסכם או לשנות את הוראותיו רק לאחר היוועצות עם עורכי דין באר שבע לבתים משותפים.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

מה ניתן לעשות בפועל במקרה של דייר סרבן תשלום?

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מייצג מאות וועדי בתים משותפים ברחבי הארץ ומנהל עבורם מערכת גבייה משפטית של מיסי וועד הבית.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

בשלב הראשון- מכתב דרישה:

בשלב הראשון, אנו נערוך ונכין עבורכם מכתב דרישה משפטי, אשר ישלח ממשרדנו לדייר סרבן התשלום וידרוש ממנו לקיים את חובותיו ולשלם את מיסי הוועד השוטפים ו/או את הגביות המיוחדות שהוחלטו ע"י נציגות הוועד והאסיפות הכלליות.

מניסיוננו הרב בתחום הגבייה המשפטית בבתים משותפים, לרוב מכתב דרישה זה עשוי לפתור את המחלוקת ולהביא את הדייר הסרבן לתשלום לפי החוק.

יחד עם זאת, אנו נתקלים לא פעם בדיירים סרבני תשלום אשר לא נרתעים גם לאחר קבלת מכתב דרישה משפטי.

במקרים כאלו, משרדנו ייגש לשלב השני.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

בשלב השני- הגשת תביעה:

ככל שמכתב הדרישה המשפטי לא הביא את הדייר הסרבן למלא אחר חובותיו, אזי משרדנו יבקש את אישורו של וועד הבית להגיש בשמו תביעה למפקח על המקרקעין.

המפקח על המקרקעין הינו הערכאה המוסכמת לדון ולהכריע בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף, בדבר חובותיהם וזכויותיהם לפי התקנון המצוי או המוסכם וכן בחובתם לשאת בהוצאות הדרושות לניהול או החזקת הבית המשותף.

חשוב לדעת, כי מי שמוסמך להגיש תביעה למפקח על המקרקעין הינו בעל דירה, נציגות הבית המשותף ו/או חברת הניהול וההחזקה.

בתום ההליך המשפטי יתן המפקח על המקרקעין את הכרעתו, אותה ניתן לאכוף באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

מנסיוננו הרב בגבייה משפטית עבור בתים משותפים, נוכחנו כי סרבני תשלום רבים נמנעים ונרתעים לנהל הליכים משפטיים ועשויים לבקש להסדיר את חובם לאחר הגשת התביעה ובטרם התקיים דיון ראשון בתביעה.

יחד עם זאת, חלק מסרבני התשלום עלולים שלא להירתע גם אם הוגשה נגדם תביעה ואלו עשויים לבקש לנהל את תביעתם מול המפקח על המקרקעין.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בבתים משותפים, חייג 077-4060474.

בשלב השלישי- דיונים אצל המפקח על המקרקעין:

ככל שהסרבן לא הסדיר חובו לאחר הגשת התביעה, אין מנוס אלא לנהל הליך משפטי אצל המפקח על המקרקעין בעיר בה מצוי הבית המשותף.

חשוב לדעת, כי ככל שלא הייתה ברירה והוגשה תביעה למפקח לגביית מיסי וועד בית, משרדנו ידרוש במסגרת התביעה כי הדייר הסרבן ישא גם בהוצאות המשפט הכוללות את תשלום אגרת בית המשפט וכן בשכר טרחת עורך הדין.

בדיון שיתקיים מול המפקח על המקרקעין, יבקש המפקח לדעת מדוע הדייר הסרבן מסרב לשלם את חובו.

לא פעם, מעלים סרבני התשלום את אחת מהטענות הבאות:

1.אין הם מסכימים לשיעור מיסי הוועד;

2.הם חשים כי הם מופלים לרעה ע"י נציגו הוועד או חברת הניהול;

3.הם אינם מסכימים עם הצורך בגבייה המיוחדת;

4.הם חשים כי וועד הבית או חברת הניהול לא ממלאים את תפקידם כראוי או לא ממלאים

אותו כלל.

בעוד שטענות אלו עשויות להישמע הגיונית ובעלות טעם, יש לזכור כי החובה לשלם את מיסי וועד הבית הינה חובה איתנה ביותר המעוגנת בחוק.

על מנת לבחון את טענותיהם של סרבני התשלום, אנו ממליצים להיוועץ עם עורכי דין המתמחים בבתים משותפים, בין היתר על מנת לברר האם יש מקום להגיש תביעה משפטית למפקח על המקרקעין.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע העוסקים בתחום הבתים המשותפים, חייג 077-4060474.

לסיכום, יש לזכור כי סרבנות התשלום הינה תופעה פסולה אשר אין לה מקום ובעוד שהיא מעמידה קשיים מרובים בפני וועד הבית המנסה לנהל כהלכה את הבית המשותף, בפני הוועד כמו גם בפני כל בעל דירה פתוחה הדרך להגיש תביעתו למפקח על המקרקעין ולהוכיח את צדקת דרכו.

אנו מודעים לכך שניהול בית משותף אינו דבר של מה בכך, והמדובר פעמים רבות בתפקיד כפוי טובה אשר בצידו חיכוכים, מריבות ומחלוקות רבות.

בשל כך, משרדנו מציע ללקוחותיו, וועדי בתים וחברות ניהול כאחד, שירות משפטי מקצועי, מנוסה ובעל ידע רב, וליווי צמוד בגובה העיניים לכל אורך ההליך, עד להשגת כל המטרות שהציב הלקוח בפני משרדנו.

לשיחת ייעוץ ראשונית ניתן לפנות לאריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, במס' 077-4060474.

תגיות- 

עורכי דין באר שבע, עורכי דין באר-שבע, עורכי-דין באר שבע, עורכי-דין באר-שבע, עו"ד באר שבע, עו"ד באר-שבע, עו"ד ב"ש, עורכי דין ב"ש, עורכי-דין ב"ש, עורך דין באר שבע, עורך דין באר-שבע, עורך-דין באר שבע, עורך-דין באר-שבע, עורך דין ב"ש, עורך-דין ב"ש, עורכי דין לבתים משותפים באר שבע, עורכי דין לבתים משותפים באר-שבע, עורכי דין לבתים משותפים ב"ש, עורכי-דין לבתים משותפים באר שבע, עורכי-דין לבתים משותפים באר-שבע, עורכי דין באר שבע, באר שבע עורכי דין, עורכי דין באר שבע בתים משותפים, עורך דין לבתים משותפים באר שבע, בתים משותפים, בית משותף, עורכי דין באר שבע בתים משותפים, עו"ד באר שבע בתים משותפים, עו"ד לבתים משותפים באר שבע, עורכי דין לסכסוכי שכנים באר שבע, עו"ד לסכסוכי שכנים ב"ש, עו"ד לסכסוכי שכנים באר שבע, עורכי דין לריבי שכנים באר שבע, עורכי דין דרום, עורכי דין דרום הארץ, עו"ד דרום, עו"ד דרום הארץ, השגת גבול, סילוק יד, חוק המקרקעין, גביית מיסים, גביית מיסי וועד בית, אסיפה כללית, אסיפות כלליות, החלטות אסיפות כלליות, החלטת אסיפה כללית, התקנת מעלית, השתלטות על שטחים ציבוריים, השתלטות על שטח ציבורי, פלישה לשטח ציבורי, פלישה לשטחים ציבוריים, בנייה ללא היתר, סכסוך שכנים, מחלוקות בין שכנים, רוב, סעיף 58 לחוק המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, המפקח על המקרקעין, המפקח על המקרקעין באר שבע, המפקח על רישום המקרקעין באר שבע, תביעות נגד שכנים באר שבע, תביעות נגד שכנים באר שבע, תביעה נגד שכן, תביעה נגד שכן באר שבע, תביעה נגד שכן ב"ש, עורכי דין באר שבע בית משותף, סכסוך בבית משותף, סכסוך שכנים בבית משותף, סכסוכי שכנים בבית משותף, סכסוך שכנים בית משותף, סכסוך שכנים בתים משותפים, סכסוכי שכנים בבתים משותפים, בניין דירות, בית דירות, סכסוך שכנים בבית דירות, סכסוך שכנים בבניין דירות, סכסוך דיירים בבית דירות, סכסוך דיירים בבניין דירות, עורכי דין לסכסוכי דיירים באר שבע, ריב בין דיירים בבית משותף, ריבים בין דיירים בבית משותף 

 

 

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email