fbpx

ניהול ההליך בבית המשפט

בבית המשפט לתביעות קטנות יכול אדם פרטי, או מס' אנשים יחד, להגיש תביעה נגד אדם אחר, קבוצת אנשים או חברה.

סכום הפיצוי המירבי שניתן לדרוש כיום בבית המפט לתביעות קטנות הינו 32,700 ש"ח. סכום זה משתנה ומתעדכן מעת לעת ויש להפקיד להתעדכן בסכום המירבי בטרם מוגשת תביעה קטנה.

בבית המשפט לתביעות קטנות ניתן להגיש תביעה נגד חברה ותאגיד, אולם חברה ותאגיד לא יכולים להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, לא נגד חברה אחרת ולא נגד אדם פרטי.

אחד מהכללים בבית המשפט לתביעות קטנות הוא כי אדם יכול להגיש עד 5 תביעות קטנות בשנה. יחד עם זאת, ככל שהגשת יותר מ-5 תביעות קטנות בשנה, באפשרותך להגיש תביעתך לבית משפט השלום.

חשוב לזכור, כי בית המשפט לתביעות קטנות אינו ערכאה משפטית אליה הינך מחוייב לפנות בתביעות עד סך של 32,700 ש"ח.

באפשרותך להחליט להגיש תביעה בסכום הנמוך מ- 32,700 ש"ח גם לבית משפט השלום ואינך מחוייב לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות.

חשוב לזכור, כי ככל שתביעתך הנה תביעה מורכבת, מסובכת ו/או כזו שבמסגרתה נדרשים להופיע עדים רבים ו/או יש צורך בהגשת חוות דעת לדוגמא, רשאי בית המשפט לתביעות קטנות להחליט כי התביעה אינה מתאימה לבית המשפט לתביעות קטנות ואז יורה הוא להעבירה לבית משפט השלום.

אדם לא יכול להיות מיוצג בבית המשפט לתביעות קטנות ע"י עורך דין, אולם לכך יש מס' חריגים שיפורטי בהמשך.

היכן נמצא בית המשפט לתביעות קטנות?

ברוב בתי משפט השלום בארץ מצוי בית משפט לתביעות קטנות.

רשימה מלאה של בתי המשפט לתביעות קטנות, כתובתם ומספרי טלפון שלהם, ניתן למצוא באתר של מערכת בתי המשפט-

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/shalom.htm 

לנוחיות לקוחותינו מאיזור באר שבע, להלן פרטיו של בית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע-

 http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/501.htm

לנוחיות לקוחותינו מאיזור קריית גת,להלן פרטיו של בית המשפט לתביעות קטנות בקרית גת-

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/504.htm 

לנוחיות לקוחותינו מאיזור דימונה, להלן פרטיו של בית משפט השלום בדימונה-

 http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/505.htm

לאיזה בית משפט עליי להגיש את תביעתי?

שאלת הסמכות המקומית, הינה שאלה חשובה אותה יש לברר בטרם הגשת תביעה קטנה.

ישנם כללים רבים הקובעים לאיזה בית משפט יש להגיש תביעה קטנה ואיזהוא בית המשפט המוסמך לדון בה.

למרות שהאפשרות הנוחה ביותר, בדרך כלל, היא בבית המשפט לתביעות קטנות הסמוך למקום מגורי התובע, אולם לא תמיד בית משפט זה הוא בעל הסמכות לדון בתביעה.

תביעה קטנה יש להגיש בבית משפט לתביעות קטנות שבתחום שיפוטו מצוי לכל הפחות אחד  מהמקומות הבאים:

א.  מקום המגורים או מקום העסק של הנתבע או הנתבעים בתביעה הקטנה

 ב.  מקום יצירתה של ההתחייבות. למשל, אם התביעה מוגשת בגין הפרת חוזה, אזי יש להגישה בבית המשפט לתביעות קטנות שבחתום שיפוטו ממוי המקום בו נחתם החוזה או המקום בו בוצעה העסקה שהובילה לחוזה.

ג.  המקום שבו העסקה הייתה צריכה להתבצע.

ד.  המקום בו נמסר או היה צריך להימסר השירות או המצרך, כפי שסוכם בין התובע לנתבע.

ה.  המקום שבו ארעו המעשים או המחדלים אשר בגינם מוגשת התביעה. למשל, ככל שעסקינן בתאונת דרכים שבה נגרם נזק לרכב, רשאי התובע להגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות אשר בשטח שיפוטו ארעה התאונה.

כיצד מתחילים להכין תביעה קטנה?

כאמור, בבית המשפט לתביעות קטנות לא מורשה עורך דין לייצג לקוח.

 יחד עם זאת, עורך דין רשאי לסייע ללקוח בהכנת כתב תביעה, כתב הגנה, הודעה לצד' ג'.

כמו כן, יכול עורך דין לסייע ללקוח להתכונן לדיונים בבית המשפט לתביעות טנות, להנחותו כיצד לטעון טענות משפטיות, כיצד להתמודד עם טענותיו של הצד שכנגד וכן להתכונן לחקירת עדים.

לאור האמור, ומשדיון בבית המשפט לתביעות קטנות מתנהל בדומה להליך משפטי בבתי המשפט ה"רגילים", אנו מציעים ללקוחותינו שירות של ייעוץ, הכנת כתבי טענות, הכוונה והכנה משפטית לדיונים.

ליצירת קשר עם עורכי דין באר שבע לתביעות קטנות, חייג 077-4060474.

ככל שהחלטת להכין ולהגיש בעצמך את התביעה הקטנה, עליך לבחון ולברר רשאית מס' סוגיות חשובות.

א.  עליך לברר את פרטיו המלאים של הנתבע או הנתבעים, לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם. תפקיד זה מוטל עליך בלבד ואין זאת אחריותו של בית המשפט לתביעות קטנות.

ב.  עליך להכין כתב תביעה (ניתן להשיג עותק לדוגמא בכל בית משפט לתביעות טנות בארץ) ולפרט בו את פרטי תביעתך, באופן מדוקדק ככל שניתן.

ג.  לתביעתך עליך לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה. מסמך שלא צורף לתביעה עלול שלא להיות מורשה בהצגתו בבית המשפט לתביעות קטנות.

ד. בתביעה עליך לפרט את כל עילות התביעה- כלומר, את כל הסיבות העובדתיות והמשפטיות אשר בגינן אתה מגיש את התביעה.

ה.  עליך לפרט בתביעתך את כל הסעדים אותם הנך מבקש מבית המשפט- לדוגמא, פיצוי כספי עבור עוגמת נפש.

ו.  עליך לפרט בתביעתך את הסכום אותו אתה תובע. אנו מציעים לנקוב בסכום המקסימאלי האפשרי, 32,700 ש"ח, שכן לא תוכל לקבל פיצוי בסכום הגבוה מזה שנכתב בכתב התביעה.

ז.  עליך לדרוש, מעבר לפיצוי הכספי, לקבל בחזרה את הוצאות המשפט אותן נאלצת להוציא בעקבות התביעה, ולצרף לתביעתך את כל הקבלות התומכות בהוצאות שהוצאת.

האם ניתן להיות מיוצג ע"י עו" או אדם אחר בבית המשפט לתביעות קטנות?

הכלל הבסיסי הוא כי בבית המשפט לתביעות קטנות על אדם לייצג את עצמו והוא אינו יכול להיות מיוצג.

יחד עם זאת, לכל כלל יש חריגים וכך גם לכלל זה.

חשוב לזכור, כיבית השפט לתביעות קטנות רשאי להתיר לך להיות מיוצג ע"י עו"ד, אולם הדבר נעשה במקרים חריגים בלבד ורק אם הצלחת להראות סיבות מספיק טובות לכך.

אנו ממליצים, כי במקרה ובו הוגשה תביעה והצד שכנגד, בין אם אדם פרטי או חברה, שלחו לייצגו מתמחה, סטודנט למשפטים או אדם אחר בעל ניסיון בהופעות בבית המשפט- תבקש מהשופט היושב בדין להתיר לך להיות מיוצג ע"י עו"ד או לחילופין כי הוא לא יתיר לצד השני להיות מיוצג ע"י אדם עם ניסיון ו/או ידע משפטיים.

מטרת הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות הוא להיות מאוזן והוגן, וייצוג של צד אחד בלבד מפר איזון זה באופן בלתי ראוי.

באישור בית המשפט לתביעות קטנות, יכול כל אדם להיות מיוצג בבית המשפט לתביעות קטנות ע"י אדם אחר המחזיק ייפוי כוח לצורך הייצוג ואישור זה הוגש לבית המשפט.

 הייצוג אסור, למרות קיומו של ייפוי כוח, אם:

א.  המייצג עוסק בדרך קבע בייצוג בבית המשפט;

ב.  הייצוג נעשה במהלך העסקים הרגיל של המייצג;

ג.  הייצוג נעשה בתמורה.

אנו ממליצים להיוועץ בעורכי דין באר שבע לתביעות קטנות בטרם הגשת תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות, כדי לקבל סיוע, הכוונה וייעוץ לקראת ניהולו של ההליך המשפטי והכנת כתבי הטענות.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין באר לתביעות קטנות, חייג 077-4060474. 

תגיות:

עורכי דין באר שבע, עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין באר-שבע, עורכי-דין באר שבע, עורכי-דין באר-שבע, עורכי דין ב"ש, עורכי-דין ב"ש, עורכי-דיןב"ש, עו"ד באר שבע, עו"ד באר-שבע, עו"ד ב"ש, עורך דין באר שבע, עורך-דין באר שבע, עורך דין באר-שבע, עורך-דין באר-שבע, עורך דין ב"ש, עורך-דין ב"ש, עו"ד באר שבע, עו"ד באר שבע, עו"ד באר-שבע, עורכי דין דרום, עורכי דין דרום הארץ, עורכי-דין דרום, עו"ד דרום, עורכי-דין דרום הארץ, עו"ד דרום הארץ, רשימת עורכי דין באר שבע, אינדקס עורכי דין באר שבע, אינדקס עורכי דין ב"ש, אינדקס עו"ד ב"ש, עורכי דין לתביעות קטנות באר שבע, עורכי-דין לתביעות קטנות באר שבע, עו"ד לתביעות קטנות באר שבע, עורכי דין לתביעות קטנות באר-שבע, עורכי דין לתביעות קטנות ב"ש, עורכי-דין לתביעות קטנות באר-שבע, עו"ד לתביעות קטנות ב"ש, עורכי דין באר שבע תביעות קטנות, עורכי דין באר שבע לתביעות קטנות, עורכי דין תביעות קטנות באר שבע, עו"ד תביעות קטנות באר שבע, עורכי-דין תביעות קטנות באר שבע, עורכי דין תביעות קטנות באר שבע, תביעות קטנות, תביעה קטנה, סכום בתביעה קטנה, סכום תביעה קטנה, בית משפט לתביעות קטנות באר שבע, בית משפט לתביעות קטנות באר שבע, בית המשפט לתביעות קטנות באר שבע, בית משפט באר שבע תביעות קטנות, ביהמ"ש לתביעות קטנות באר שבע, איך מכינים תביעה קטנה, ייעוץ משפטי תביעה קטנה, ייעוץ משפטי תביעות קטנות, ייעוץ תביעות קטנות, ייעוץ תביעה קטנה, ייעוץ משפטי תביעה קטנה, הכנה לתביעה קטנות, הכנה לתביעות קטנות, הכנה תביעות קטנות, עדים תביעות קטנות, עדים בבית משפט לתביעות קטנות, כתובת בית משפט לתביעות קטנות באר שבע, תביעות קטנות, עורכי דין לתביעות קטנות דרום, עורכי דין לתביעות קטנות דרום הארץ, האם עורך דין יכול לייצג בבית המשפט לתביעות קטנות, עו"ד בתביעות קטנות, עו"ד בבית משפט לתביעות קטנות, חוות דעת בוחן תנועה, חוות דעת של בוחן תנועה, חוות דעת בוחני תנועה, בוחן תנועה בית משפט לתביעות קטנות, תביעות קטנות בוחן תנועה, בוחני תנועה באר שבע, תביעות קטנות באר שבע, תאונה תביעה קטנה, תאונות תביעות קטנות, תאונה תביעות קטנות, דיון בתביעות קטנות, הכנת תביעה, עזרה בתביעה קטנה, עזרה בתביעות קטנות, עורכי דין באר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באר שבע

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email