fbpx

תאונה בהעדר ביטוח

 

החובה לבטח רכב מנועי-

 

פקודת ביטוח רכב מנועי קובעת, כי לא ישתמש אדם – ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש – ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של הפקודה.

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע עוסק בהשגת פיצויים כספיים לנפגעי תאונות דרכים ומעניק ייעוץ משפטי למי שהיה מעורב בתאונת דרכים בהעדר ביטוח.

נפגעתי בתאונת דרכים, את מי ניתן לתבוע?

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע, כי הנהג של רכב חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב.

בנוסף, החוק קובע כי אם היה השימוש ברכב על פי היתר מאת בעל הרכב או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר את השימוש.

לפיכך, ניתן לתבוע את הנהג ברכב, את בעל הרכב או המחזיק בו שאפשרו לנהג לנהוג ברכב ואת חברת הביטוח שביטחה את הרכב.

להיוועצות משפטית בנוגע לתאונת דרכים בהעדר ביטוח, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע.

נהגתי ללא ביטוח ו/או בלי רישיון ונפגעתי בתאונה, האם אני יכול לקבל פיצויים?

למידע נוסף: עורך דין תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע, כי הנפגעים הבאים- בין היתר- אינם זכאים לפיצויים:

1.  מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו, למעט רישיון שפקע מחמת אי-תשלום אגרה;

2.  מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב;

3.  בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו.

 

בכל מקרה בו נפגע בתאונה אדם שנהג ללא רישיון ו/או ללא ביטוח ו/או ללא ביטוח המכסה את השימוש ברכב- יש לפנות לעורך דין לתאונות דרכים על מנת שייבחן את נסיבות התאונה ואת זכאותו של הנפגע לפיצויים.

לשיחת ייעוץ עם עורכי דין לתאונות דרכים בהעדר ביטוח, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע.

נהגתי ברכב ללא ביטוח אולם לא ידעתי על כך, האם אני יכול לקבל פיצויים בגין פגיעה בתאונה?

 

 

על אף האמור למעלה, מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את שימושו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע, יהא זכאי לתבוע פיצויים מהקרן "קרנית".

 אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מעניק ייעוץ משפטי לנפגעי תאונות דרכים בהעדר ביטוח. חייג 077-4060474 לתיאום פגישת ייעוץ, ללא התחייבות.

 

מהי "קרנית"?

 

הקרן הנקראת "קרנית" הוקמה מכוח החוק לפיצויים לנפגעי תאונת דרכים ומטרתה היא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים ושאין בידו לתבוע פיצויים מאת חברת ביטוח מחמת אחת מאלה:

 1. הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע (למשל במקרים של תאונת “פגע וברח”)

 2. אין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה

 3. חברת הביטוח מצויים בקשיים ולא מסוגלת לקיים את התחייבויותיה

לשיחת ייעוץ משפטי בנוגע להגשת תביעה נגד קרנית, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע.

 

כנוסע ברכב נפגעתי בתאונת דרכים ולנהג לא היה ביטוח. אני זכאי לפיצויים?

 

 

לפי החוק, כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים והוא אינו יכול לתבוע חברת ביטוח בשל כך שלנהג של הרכב המעורב בתאונה לא היה ביטוח או שהיה לו ביטוח שלא מכסה את התאונה- הוא זכאי לתבוע את "קרנית".

במקרה זה, "קרנית" תהיה אחראית לפצותו על נזקי הגוף שנגרמו לו, כמו גם לשלם לבית החולים את הוצאות הטיפול בו.

לתיאום פגישת ייעוץ משפטי בנוגע להגשת תביעה לפיצוי כספי בגיןפגיעה בתאונת דרכים, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע.

 

כהולך רגל נפגעתי בתאונת דרכים אולם התברר כי לנהג לא היה ביטוח. אני זכאי לפיצויים?

 

 

כאמור לעיל, לפי החוק, כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים והוא אינו יכול לתבוע חברת ביטוח בשל כך שלנהג של הרכב המעורב בתאונה לא היה ביטוח או שהיה לו ביטוח שלא מכסה את התאונה- הוא זכאי לתבוע את "קרנית".

במקרה זה, "קרנית" תהיה אחראית לפצותו על נזקי הגוף שנגרמו לו, כמו גם לשלם לבית החולים את הוצאות הטיפול בו.

 

בכל מקרה של פגיעה בתאונת דרכים שארעה כאשר לנהג הרכב המעורב לא היה ביטוח- יש לפנות לעורך דין לתאונות דרכים על מנת לבחון את נסיבות התאונה ואת הזכאות לפיצויים.

 

להערכת סיכויי ושווי תביעתך ולשיחת ייעוץ עם עורכי דין בבאר שבע לתאונות דרכים, חייג: 077-40-60-474 או ציין את פרטיך ואת נסיבות התאונה בעמוד "צור קשר".

תגיות: 

  עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין בבאר-שבע, עורכי-דין בבאר שבע, עורכי-דין בבאר-שבע, עו"ד בבאר שבע, עו"ד בב"ש, עורכי דין בב"ש, עורכי-דין בב"ש, עורך דין בבאר שבע, עורך דין בבאר-שבע, עורך-דין בבאר שבע, עורך-דין בבאר-שבע, עורכי דין לנזיקין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין לדיני נזיקין בבאר שבע, עורכי דין לדיני נזיקין בבאר שבע, עורכי-דין לנזיקין בבאר שבע, עו"ד לנזיקין בבאר שבע, עו"ד לנזיקין בב"ש, עו"ד לנזיקין בבאר-שבע, עורכי דין לנזיקין בבאר-שבע, עורך דין לנזיקין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין בבאר שבע לנזיקין, עורכי דין באר שבע נזיקין, עורכי דין נזיקין בבאר שבע, עורכי דין נזיקין באר שבע, עורכי דין בבאר שבע תביעות נזיקין, עורכי דין בבאר שבע דיני נזיקין, עורכי דין בבאר שבע נזקי גוף, עורכי דין לנזקי גוף בבאר שבע, נזיקין, דיני נזיקין, נזקי גוף, כלבת, עורכי דין בדרום, עורכי דין בדרום הארץ, עורכי דין לנזיקין בדרום, עורכי דין לנזיקין בדרום הארץ, עורכי דין בדרום נזיקין, עורכי דין בדרום לנזיקין, עורכי דין דרום נזיקין,עורכי דין נזיקין דרום, עורכי דין נזיקין דרום הארץ, עורכי דין לתאונות דרכים בבאר שבע, עו"ד לתאונות דרכים בב"ש, עורכי דין לתאונות בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע לתאונות דרכים, עורכי דין בבאר שבע תאונות דרכים, תאונות דרכים עורכי דין באר שבע, תאונות דרכים עו"ד באר שבע, תאונות דרכים עורך דין באר שבע, תאונות דרכים עו" באר-שבע, עורכי דין באר שבע תאונות דרכים, עורכי דין תאונות דרכים באר שבע, עורכי דין תאונות דרכים בבאר שבע, תשלומים תכופים, פיצויים, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מימוש זכויות רפואיות, מימוש  זכויות רפואיות ומשפטיות, עורכי דין למימוש זכויות רפואיות בבאר שבע, קרנית, הגשת תביעה נגד קרנית, תביעה נגד קרנית, תאונה בהעדר ביטוח, תאונה בלי ביטוח, פגע וברח, תאונת פגע וברח, קרנית, נסיעה בלי ביטוח, נסיעה ברכב בלי ביטוח, תאונה בלי ביטוח, תאונה בלי ביטוח חובה, רכב ללא ביטוח חובה, תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email