fbpx

הסתרת מידע רפואי

מטרתו של ביטוח החיים הינה להבטיח כי ביום בו נלך לבית עולמנו, נותיר מאחורינו לאנשים החשובים לנו אמצעים כלכליים שיסייעו בידיהם בשעתם הקשה.

בבואנו להצטרף לביטוח החיים, אנו נדרשים למלא שאלון אודות העבר הרפואי ומצבנו הבריאותי.

שאלון זה מכונה בעולם הביטוח "הצהרת בריאות", וחובתנו החוקית לענות על השאלות המופנות אלינו במסגרתה של הצהרת הבריאות תשובות מלאות וכנות.

חברת הביטוח, אשר אל ביטוח החיים אותה היא מוכרת ברצוננו להצטרף, היא שמנסחת את השאלות שבהצהרת הבריאות- אשר מתייחסות בדרך כלל אל מרבית ההיבטים הרפואיים אשר עשויים להשפיע על החלטתה של חברת הביטוח האם ובאילו תנאים לקבל אותנו לביטוח.

כך למשל, אדם המצהיר במסגרת הצהרת הבריאות על מצב בריאותי רעוע, על מחלות קשות וכרוניות מהן הוא סובל ועל בעיות בריאותיות מהותיות בעברו, עלול לשמוע מחברת הביטוח כי היא איננה מוכנה לקבלו לביטוח החיים.

לחילופין, חברת הביטוח עשויה להסכים לקבלו לביטוח בתנאים מסוימים בלבד- למשל, חברת הביטוח יכולה לקבוע כי ניתן לקבל את האדם לביטוח החיים אולם כי הפוליסה שלו איננה כוללת כיסוי ביטוחי למחלה או בעיה בריאותית מסוימת ממנה הוא סובל.

יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי חובתו של המועמד לביטוח להצהיר אמת ולפרוס בפני חברת הביטוח את מצבו ועברו הבריאותי הנכון והמדויק וזאת חרף החשש כי זו לא תקבלו לביטוח או שתתנה את קבלתו לביטוח בתנאים.

החוק קובע, כי הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

במקרה בו ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית חברת הביטוח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

מבוטחים רבים מניחים, בטעות, כי בעת שהם מבקשים להצטרף לביטוח עושה חברת הביטוח שימוש בטופס הוויתור על סודיות רפואית אשר הם מסרו לה לבקשתה, על מנת לאסוף את תיקיהם הרפואיים ולבחון את מצבם ועברם הבריאותי- אולם אין כך הדבר.

חברות הביטוח נמנעות מלעשות שימוש בטופס הוויתור ואינם בוחנות, ברוב המקרים, את מצבם הבריאותי של המועמדים לביטוח, אלא אם כן זה הצהיר על מחלות או בעיות רפואיות אותן ברצונה של החברה לבחון לעומק.

חברות הביטוח ניזונות מהמידע והתשובות שנותנים להם המועמדים לביטוח במסגרת הצהרת הבריאות, וסומכות על כך שהמועמדים הצהירו אמת.

 

לא פעם נתקלים בני משפחותיהם של מבוטחים אשר הלכו לעולמם בסירובה של חברת הביטוח לשלם להם את כספי ביטוח החיים, זאת בטענה כי יקיריהם לא הצהירו אמת בעת שביקשו להצטרף לביטוח.

עוגמת נפש זו הינה נחלתם של רבים וטובים, אשר היו סבורים כי כל השנים בהם יקירם היה מבוטח בביטוח חיים עליו שילם דמי ביטוח חודשיים במיטב כספו- קנו להם שקט נפשי וביטחון כלכלי.

האכזבה רבה וקשה, חברת הביטוח עומדת בסירובה ואף מפרטת במכתב את הבעיות הרפואיות מהן סבל המבוטח ואשר על קיומן של טרח המבוטח לספר, לכאורה, לחברת הביטוח.

גם כאשר בני המשפחה מתעקשים כי יקירם לא סבל מאף בעיה רפואית, בוודאי לא כזו שהוא היה מודע אליה, חברת הביטוח אינה מתרצה ומעמידה בפניהם חומת סירוב בצורה.

לעיתים מנסים בני המשפחה להסביר, בתקווה למצוא אצל חברת הביטוח אוזן קשבת, כי המחלות והבעיות הרפואיות מהן סבל לכאורה יקירם המנוח חלפו להן שנים רבות לפני שהמנוח הלך לעולמו ולא השאירו על יקירם חותם בעת שביקש להצטרף לביטוח, אולם גם טענות אלו נופלות על אוזניים ערלות.

גם הטענה כי חרף הבעיות הרפואית מהן סבל המנוח, הוא המשיך לעבוד ולתפקד כרגיל ולכן לא ראה עצמו אדם חולה, הינה טענה הנשמעת לא פעם במסדרונות חברות הביטוח וזוכה אף היא להיענות בביטול.

חשוב מאוד לדעת, כי בסוגיית הסתרת המידע הרפואי לכאורה המכונה בעולם הביטוח והמשפט "אי גילוי", לא הכל "שחור ולבן" והנסיבות העובדתיות צבועות בשלל גוונים אפורים.

אנו ממליצים, מקום בו מוטב (אדם אשר צוין בפוליסה ע"י המבוטח כמי שזכאי לכספי ביטוח החיים בעת שהמבוטח ילך לעולמו) נתקל בסירוב ע"י חברת הביטוח לשלם כספי ביטוח החיים בטענת "אי גילוי", כי המוטב ייוועץ בעו"ד ביטוח חיים.

לצערם של בני משפחות המבוטחים, לכתו של יקירם לבית עולמו מותירה חלל עמוק וחוסר אונים שעה שהמבוטח אינו מצוי עוד איתנו על מנת להסביר מדוע הצהיר את שהצהיר בעת שביקש להצטרף לביטוח.

חברות הביטוח, מצידן, שמחות בחלקן, שכן הן יכולות לעשות שימוש בתיקיו הרפואיים של המנוח על מנת "להוכיח" כי הוא הסתיר מהן מידע רפואי בעת שביקש להצטרף לביטוח- ואילו המבוטח, אשר הלך לעולמו זה מכבר, אינו כאן על מנת לסתור את טענותיהן.

על אף שפעמים רבות המצב נראה "אבוד", על מוטבים לזכור כי החוק ובתי המשפט הקנו לנו כלים באמצעותם ניתן להילחם בחברות הביטוח ולמנוע מהן להחזיק את כספי ביטוח החיים של יקירם כ"בני ערובה".

מוטבים שיפנו לעו"ד מקצועי לביטוח חיים עשויים להיווכח ולגלות, כי על אף שנראה כי אכן יקירם המנוח לא גילה את מצבו הרפואי לאשורו לחברת הביטוח, בנסיבות אשר לטענת החברה מונעות קבלת כספי ביטוח החיים- לא כך הדבר וניתן לשלול מחברת הביטוח את האפשרות לסרב לתשלום כספי ביטוח החיים.

אשר על כן, אנו ממליצים לא לומר נואש ובכל מצב לפנות לקבל ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מנוסה ומקצועי בביטוחי חיים.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email