fbpx

קבלת פיצויים מהמעביד

באילו מקרים אהיה זכאי לפיצוי מהמעביד שלי כתוצאה מתאונת עבודה?

חובתו של מעביד, ובכלל זה גם חברות כוח אדם ועובדי קבלן, לדאוג לבטיחותם של העובדים המועסקים על ידם.

במקרה בו ארעה תאונה במהלך עבודה, בדרך מביתו של העובד לעבודה או בדרך מהעבודה לביתו של העובד, כתוצאה ממחדל ו/או רשלנות של המעביד, ותאונה זו הותירה את העובד עם פגיעה גופנית או נפשית- ניתן להגיש תביעה נגד המעביד ולחייבו בתשלום פיצויים לעובד.

במילים אחרות, על מנת להיות זכאי לפיצויים מהמעביד צריך להוכיח כי:

1.  ארעה תאונה כתוצאה ממחדל או רשלנות של המעביד (בדרך כלל מדובר בתאונה שארעה בזמן ובמהלך העבודה)

2.  נגרם לעובד נזק גופני ו/או נפשי

3.  הנזק שנגרם לעובד הינו תוצאה של הרשלנות ו/או המחדל של המעביד

מהם הפיצויים להם אני זכאי כתוצאה מתאונת עבודה?

א.  מהמוסד לביטוח לאומי

בגין תאונה שארעה לעובד בזמן העבודה, בדרך לעבודה מהבית ובדרך מהבית לעבודה-  ניתן להגיש (למעט חריגים מסוימים) תביעה למוסד לביטוח לאומי.

ככל שהמוסד לביטוח לאומי הסכים להכיר בתאונה כבתאונת עבודה, יזומן העובד לוועדות רפואיות שתפקידן לקבוע אילו נכויות זמניות ו/או קבועות נותרו לו וכן מהו אובדן כושר השתכרותו של העובד.

גובה הנכויות של העובד, גילו, משכורתו, אובדן כושר ההשתכרות שלו ופרמטרים נוספים- כל אלו משפיעים על הפיצוי שיקבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לציין, כי במקרה בו סבור העובד כי וועדה רפואית עשתה עמו עוול וקבעה לו נכויות נמוכות מאלו המגיעות לו- יכול העובד (וכמוהו גם המוסד לביטוח לאומי) לערער על החלטותיהן של הוועדות הרפואיות בפני וועדות לערערים ועליהן בפני בית הדין האזורי לעבודה, זאת בעניינים משפטיים.

בכל מקרה בו נפגע עובד בתאונת עבודה וברצונו להביא למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות מול המוסד לביטוח לאומי (לרבות הגשת ערעור על החלטת וועדה רפואית)- מומלץ לפנות לעורכי דין לביטוח לאומי בבאר שבע.

ב.  מהמעביד

 

הפיצוי שיכול לקבל עובד שנפגע בתאונת עבודה ממעסיקו, נקבע ומתחלק לפי "ראשי הנזק" הבאים-

1.  פיצוי בגין אובדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות (הפסדי שכר של העובד בעבר והפסדים עתידיים אותם הוא עלול להפסיד בעקבות נכויותיו הרפואיות והתפקודיות)

2.  הוצאות רפואיות שהוציא ושיאלץ להוציא בעתיד

3.  פיצוי בגין עזרה שקיבל מהזולת ו/או רכש בתשלום בגין פגיעתו, כולל פיצוי לעתיד

4.  הוצאות נסיעה וניידות שהוציא ושיאלץ להוציא בעתיד

5.  הפסד תנאים סוציאליים ופנסיה שיגרמו לו בעתיד בעקבות הפגיעה בתאונה

6.  כאב וסבל שנגרמו ויגרמו לעובד בעתיד- כאשר גובה הפיצוי בגין "ראש נזק" זה נקבע בהתאם לנכותו הצמיתה של העובד, גילו בעת התאונה, מס' ימי האשפוז שנגרמו לו ופרמטרים נוספים.

 

לעובד שנפגע בתאונת עבודה פתוחה הדרך להגיש תביעה נגד המעביד ובמקביל לפעול למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות מול המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת, כי ניתן לתבוע גם את המעביד וגם את המוסד לביטוח לאומי אולם במסגרת תביעת הנזיקין נגד המעביד- ינוכו מהפיצויים שייפסקו לעובד תשלומים שקיבל הוא מהמוסד לביטוח לאומי.

לרוב, הפיצויים הנפסקים בתביעת הנזיקין נגד המעביד גבוהים מאלו המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי ולכן מומלץ- בכל מקרה בו ארעה תאונת עבודה- להיוועץ עם עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע בנוגע לכדאיות של הגשת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי וכן כנגד המעביד.

לבירור סיכויי ושווי תביעתך ולשיחת ייעוץ עם עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע, חייג: 077-40-60-474 או מלא את פרטיך ואת נסיבות התאונה בעמוד "צור קשר".

תגיות:

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין בב"ש, עו"ד בבאר שבע, עורך דין בבאר שבע, עורכי-דין בבאר-שבע, עורך דין בב"ש,  עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע תאונות עבודה, עורכי דין לתאונות עבודה באר שבע, עורך דין לתאונות עבודה בבאר שבע, עורך דין לתאונות עבודה באר שבע, עורכי דין תאונות עבודה באר שבע, עורכי דין בבאר שבע לתאונות עבודה, אובדן כושר השתכרות, אובדן כושר עבודה, אמצעי בטיחות , בית הדין האזורי לעבודה , דמי מחלה , הוראות זהירות , החלקה בעבודה , התחשמלות בעבודה , וועדות רפואיות , ימי מחלה , מוות בעבודה , נכות זמנית , דמי פגיעה, נכות מעבודה , נכות צמיתה , נפילה בעבודה , נפילה לבור בעבודה , נפילה מגובה בעבודה , נפילה מסולם במפעל , נפילה מסולם בעבודה , נפילה מפיגום במפעל , נפילה מפיגום בעבודה , סולם מקולקל , סולם פגום , עו"ד לתאונות עבודה בבאר שבע , עורך דין לתאונות עבודה בבאר שבע , עורכי דין לתאונות עבודה בב"ש , עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע , עורכי דין תאונת עבודה באר שבע , ערעור על וועדה רפואית , פגיעה בגב בעבודה , פגיעה במפעל, פגיעה בעבודה, פגיעה נוירולוגית בעבודה, פיצוי חודשי, פיצויים מתאונת עבודה, פריצת דיסק, קבלת פיצויים מהמעביד, קבלת פיצויים מהעבודה, קטיעת אצבע בעבודה, קטיעת יד בעבודה, קטיעת רגל בעבודה, רשלנות של המעביד, רשלנות של המעסיק, רשלנות של מקום העבודה, רתמה, שברים, תאונת עבודה, תאונת עבודה בבאר שבע, תביעה נגד ביטוח לאומי, תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי, תביעה נגד המעביד, תביעה נגד המעסיק, תקנה 15 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email