fbpx

מידע מקצועי

תביעה נגד שכן בבאר שבע

סכסוכי שכנים

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין באר שבע, מעניק ייעוץ משפטי וייצוג בבית המשפט ואצל המפקח על המקרקעין באר שבע, בתביעות במסגרת סכסוכי שכנים בבית משותף, לרבות מחלוקות לגבי התקנת מעלית, גביית מיסי וועד בית, החלטות אסיפות כלליות, גביית מיסי גבייה מיוחדת, השתלטות על שטחים ציבוריים בבית המשותף, חריגות בנייה, פעולות בניגוד לתקנון המצוי או בניגוד לתקנון המוסכם ועוד. משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקצועי, מבוסס על ניסיון וידע רב בתחום, תוך ניסיון להביא לסיום המחלוקת בזמן הקצר ביותר, לשביעות רצונם של לקוחות המשרד.

בתים משותפים

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין באר שבע, מתמחה בטיפול משפטי בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. משרדנו מטפל בעריכת מכתבי דרישה במסגרת סכסוכי שכנים בבית משותף, ובעריכת והגשת תביעות. אנו מעניקים ייעוץ משפטי ומייצגים בבית המשפט ואצל המפקח על המקרקעין דיירי בתים משותפים, וועד בית, חברות ניהול ואחזקה, שוכרים ובעלי נכסים. משרדנו מעניק טיפול משפטי בגביית מיסי וועד בית מסרבני תשלום, לרבות מיסי גבייה מיוחדת ואכיפת החלטות וועד הבית והאסיפות הכלליות בבית המשותף. כמו כן, משרדנו מתמחה בטיפול משפטי בהשגות גבול בבתים משותפים, סילוק יד וטיפול משפטי בהשתלטות על שטחים ציבוריים בבתים משותפים, לרבות בניות ללא היתר וחריגות בנייה המפריעות לדיירים הבית, פוגעות בערכו ו/או מנוגדות לתקנון הבית המשותף.