fbpx

ערעור על וועדה רפואית

לאחר פגיעה בתאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרו טראומה, פונים מבוטחים רבים למוסד לביטוח לאומי ומגישים תביעה להכרה בפגיעתם כפגיעת עבודה וקביעת אחוזי נכות בגין פגיעתם.

מבוטחים רבים אינם מודעים לזכויותיהם, ומגישים תביעתם ללא היוועצות קודמת בעורכי דין בבאר שבע המתמחים בביטוח הלאומי.

הגשת תביעה בעקבות פגיעה בעבודה, ללא ייצוג וסיוע משפטי, עלולה להיות טעות ולפגוע בזכויותיו של המבוטח שאינו מודע לקיומן.

לפיכך, אנו ממליצים שלא להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה בעבודה ללא היוועצות קודמת בעורכי דין בבאר שבע המתמחים בביטוח לאומי.

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מעניק ליווי צמוד, ייעוץ משפטי שוטף וטיפול בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי עד השגת פיצוי מרבי והולם ללקוח.

למידע נוסף: עורך דין ביטוח לאומי

לקריאה נוספת אודות טיפול משרדנו בתאונות עבודה- http://www.hok.co.il//work-accident/work-accident-p 

ערעור על החלטת וועדה רפואית של הביטוח הלאומי

פעמים רבות, וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, מדרג ראשון, דוחה את תביעתו של המבוטח וזאת על בסיס סיבה אחת או יותר. בין היתר, עשויה וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לטעון כי למבוטח לא נותרה נכות כתוצאה מהפגיעה או התאונה, כי למבוטח אמנם קיימת נכות אולם זו הינה תוצאה של פגיעת עבר ועוד.

לא פעם ניתן היה למנוע טענות אלו של וועדה רבות של הביטוח הלאומי לו היה מגיש המבוטח את תביעתו באמצעות עורכי דין לביטוח לאומי בבאר שבע ולא לבדו.

יחד עם זאת, גם לו וועדה רפואית של הביטוח הלאומי דחתה את תביעתו של מבוטח, או לחילופין קבעה כי לא נותרה לו נכות או נותרה לו נכות נמוכה מכפי שהוא סבור, ניתן להגיש ערעור על החלטה של וועדה רפואית של ביטוח לאומי.

הערעור יוגש לוועדה רפואית לערערים, אשר תזמן את המבוטח, תבדוק אותו בשנית ותחווה דעתה פעם נוספת אודות פגיעתו ושיעור הנכות שנותרה לו כתוצאה מפגיעתו.

בוועדה הרפואית לערערים ישבו מספר פוסקים רפואיים, אשר לכל הפחות אחד מהם יהיה מומחה רפואי בתחום הרפואי שבו נפגע המבוטח. כך למשל, לו נפגע המבוטח ברגלו, בוועדה ישב בין היתר מומחה רפואי בתחום האורטופדיה.

וועדה רפואית לערערים שאף פוסק בה אינו מומחה רפואי בתחום הרפואי שבו נפגע המבוטח, הינה וועדה אשר לא פועלת כדין ולעיתים ניתן להגיש ערעור על החלטתה לבית הדין האזורי לעבודה.

כך גם בעניינה של וועדה רפואית של הביטוח הלאומי, מדרג ראשון, אשר גם בה צריך לשבת מומחה רפואי רלוונטי לפגיעתו של המבוטח.

בין יתר חובותיה של וועדה רפואית של הביטוח הלאומי, בין אם זו וועדה רפואית מדרג ראשון או וועדה רפואית לערערים, הינה החובה לנמק את החלטתה בפרוטוקול הוועדה, להתייחס לטענותיו ולתלונותיו של המבוטח וכן להתייחס לאמור בחוות הדעת מטעמו, ככל שהוגשה כזו.

הפרה של אחת החובות האלו הינה סטייה מהתנהלות תקינה של הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, וועדה אשר הינה גוף מעין שיפוטי ואשר ככזו כפופה היא לכללי המשפט המנהלי, ובמצב דברים זה ניתן יהיה להגיש ערעור על החלטתה.

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מלווה את הלקוח החל מהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי ועד להגשת ערעור לוועדה לערעורים או לבית הדין האזורי לעבודה- עד לקבלת פיצוי מרבי.

לקריאה נוספת אודות תביעות לקבלת קצבת נכות מעבודה בביטוח הלאומי- http://www.hok.co.il//leumi/work/ 

ערעור על החלטת וועדה רפואית לערערים של הביטוח הלאומי

החלטתה של וועדה רפואית לערערים ניתנת גם היא לערעור, אולם רק בשאלה משפטית ובשאלה של חוק, בניגוד לשאלות שברפואה בהן בית הדין האזורי לעבודה נוטה שלא להתערב, וזאת לבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת, כי בין הדין האזורי לעבודה דן בערעורים על החלטות וועדות רפואיות לערערים, אולם אינו מתערב בשיקול הדעת הרפואי של הפוסקים כי אם מתערב רק בטעויות משפטיות וחוקיות שעשתה הוועדה.

החלטות של פקיד התביעות, כגון ההחלטה האם להכיר בתאונה כבתאונת עבודה או להכיר בפגיעה מסוימת ככזו הקשורה לעבודה, ניתנות לערעור גם הן לבית הדין האזורי לעבודה.

אנו ממליצים שלא להגיש ערעורים ללא היוועצות קודמת עם עורכי דין באר שבע המתמחים בביטוח הלאומי, זאת על מנת שלא לפגוע בסיכויי הערעור ובסיכויי לקבלת פיצוי בגין פגיעה בעבודה.

לשיחת ייעוץ עם עורכי דין באר שבע לביטוח לאומי ולתיאום פגישה, ללא התחייבות, חייג 077-4060474, או השאר פרטיך בדף "צור קשר" שבאתר זה.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email