fbpx

תביעות עקב תאונות עבודה

תאונות עבודה בישראל

בישראל נפגעי עשרות אלפי אנשים בשנה כתוצאה מתאונות עבודה קלות וחמורות. עשרות רבות מהם נהרגים ומותירים מאחוריהם משפחות הרוסות וחסרות אמצעים כלכליים.

איך משיגים פיצוי כספי עקב פגיעה בעבודה?

ניתן לזכות בפיצויים כספיים בגין פגיעה בתאונת עבודה, בין היתר בדרכים הבאות:

1. הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

2. הגשת תביעה לבית המשפט נגד המעביד ויתר האחראים לפגיעה בתאונה

3. מימוש זכויות מכוח פוליסות לביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מחלות קשות, תאונות אישיות, ביטוח בריאות ועודבאמצאות הגשת תביעות ביטוחיות נגד כל חברות הביטוח.

משרדנו בבאר שבע עוסק במימוש זכויות רפואיות ומשפטיות המגיעות לנפגעי העבודה, ומטפל בהגשת תביעות לפיצוי כספי נגד כלל הגורמים המפורטים למעלהזאת על מנת "למקסם" את גובה הפיצוי המגיע לנפגעי העבודה ובני משפחותיהם.

הגורמים לתאונות העבודה

פגיעות בעבודה עשויות להיגרם כתוצאה מהפרתם של חוקים, מחדל, רשלנות ומפגעים במקום העבודה, במקום אליו נשלח העובד לעבוד בפועל (אתר העבודה) וכן בדרך לעבודה וממנה הביתה.

כמו כן, לא מעט תאונות עבודה נגרמות כתוצאה מאי מתן הדרכה נכונה ומספקת לעובדים באשר לנהלים ושיטות העבודה, בייחוד עובדים חדשים, העדרם של אמצעי בטיחות מתאימים המורכבים על ציוד העבודה, כלי עבודה בטוחים, בגדים ואמצעי הגנה לעובדים, העדרם של הדרכות בטיחות תקופתיות והעדרו של ממונה בטיחות במקום העבודה.

את מי תובעים ?

א. ביטוח לאומי-


פיצוי כספי בגין פגיעות שנגרמו בדרך לעבודה או בחזרה ממנה לביתו של העובד ניתן לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי (ככל שהפגיעה נגרמה כתוצאה מרשלנות או הפרת חובה חקוקה של המעביד וגורמים אחריםניתן לתבוע גם אותם).

יחד עם זאת, עובד שנפגע בתאונת עבודה המהווה גם תאונת דרכיםלא רשאי לתבוע את המזיקים שגרמו לפגיעתו והתביעה תוגש נגד חברת הביטוח של הרכבים המעורבים בתאונה (במקביל ניתן להגיש גם תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי ולמשש זכויות מכוח פוליסות ביטוח אישיות).

ב. המעביד והגורמים הנוספים האחראים לתאונה


פיצוי כספי בגין פגיעות שנגרמו במקום העבודה, באתר העבודה ובכל מקום אחר אליו נשלח העובד במסגרת עבודתוניתן לתבוע מהמעביד ומהגורמים האחראים לפגיעה. במקביל, ניתן להגיש גם תביעה נגד המוסד לביטוח לאומיכאשר יש לזכור כי כל סכום כסף שישולם לעובד הנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי, יקוזז במסגרת תביעת הנזיקין נגד המעביד ויתר הגורמים האחראים לפגיעה בתאונה.

 

 

 

 

 

 

ג. ביטוחים אישיים (חיים, בריאות, נכות, אובדן כושר עבודה)

ללא קשר לכספים שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, המעביד ויתר הגורמים האחראים לתאונה, עובד אשר מבוטח במסגרת ביטוח מנהלים, חיים, בריאות, ביטוח קבוצתי מטעם מקום העבודה, אובדן כושר עבודה, נכות ועודרשאי לדרוש פיצוי כספי מכוח הפוליסה מחברת הביטוח.

לא ניתן לקזז ולנכות מהפיצוי המגיע לעובד במסגרת תביעת הנזיקין והתביעה למוסד לביטוח לאומי, את הכספים המגיעים לו מכוח הביטוחים המפורטים בסעיף ג'!

כיצד מוכיחים את חומרת הפגיעה של העובד?

בין אם הוחלט להגיש תביעה רק נגד המוסד לביטוח לאומי, המעביד, הגורמים האחראים לפגיעה בתאונת העבודה וחברות ביטוח המבטחות את העובד בביטוחים פרטיים ובין אם הוחלט לתבוע את כל אלה גם יחדהדרך המתאימה להוכיח את חומרת הפגיעה של העובד הינה באמצעות חוות דעת רפואיות.

הכנתן ועריכתן של חוות דעת רפואיות הינה משימה משפטיתרפואית, ועל כן לצורך ביצועה יש צורך לשלב בין עו"ד בבאר שבע העוסק בתחום תאונות העבודה ומומחים רפואיים הבקיאים והמנוסים בהכנת חוות דעת רפואיות והופעה בבתי משפט.

לא מומלץ לפנות באופן פרטי למומחים רפואיים לצורך הכנת חוות דעת וכדאי להיוועץ עם עו"ד בבאר שבע לתאונות עבודה קודם לכן.


במקרה של תאונת עבודה שגרמה לעובד לנזק גופני או נפשי, אובדן ימי עבודה ו/או ירידה בהכנסות, מומלץ לפנות להיוועצות עם עורכי דין בבאר שבע העוסקים בתאונות עבודה.

להערכת סיכויי תביעתך ושיחת ייעוץ עם עורכי דין בבאר שבע לתאונות עבודה, חייג: 077-4060474.


 

תגיות:

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין באר שבע, עורכי דין תאונות עבודה בבאר שבע, עורכי דין תאונת עבודה בבאר שבע, עורכי דין תאונת עבודה באר שבע, עו"ד בבאר שבע, עורכי דין, עורך דין, עו"ד, באר שבע, ב"ש, תאונות עבודה, תאונת עבודה, עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע, עורכי דין לתאונות עבודה באר שבע, עורכי דין לביטוח לאומי בבאר שבע, עורכי דין ביטוח לאומי בבאר שבע, עורכי דין ביטוח לאומי באר שבע

 

 

 


חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email