fbpx

נכות מעבודה

על פי חוק, עובד בישראל- בין אם הוא עובד שכיר או עובד עצמאי- משלם מדי חודש דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי.

דמי הביטוח הללו מקנים לעובד ביטוח, אשר מטרתו לפצותו באם נפגע בעבודתו.

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מטפל עבור לקוחות המשרד בתביעות להשגת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, כתוצאה מתאונת עבודה ופגיעה בעבודה.

הודעה על פגיעה בעבודה:

על עובד שנפגע במהלך עבודתו, בין היתר אם פגיעתו ארעה בשעות העבודה, לאחר שעות העבודה אולם במסגרת השייכת לעבודה (כגון קורס, השתלמות, משחק או אימון ספורט וכיוצא בזה), בדרך מהעבודה לביתו ובדרך מביתו לעבודה- לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהודיע על פגיעתו.

הכרה ב"תאונת עבודה" ו"דמי פגיעה":

בשלב הראשון, המוסד לביטוח לאומי יבחן האם אכן נפגע העובד במהלך ועקב עבודתו ויקבע האם ניתן להכיר בתאונה שעבר כ"תאונת עבודה".

ככל שנקבע כי התאונה היא תאונת עבודה, ישלם המוסד לביטוח לאומי לעובד תשלום הקרוי "דמי פגיעה", המשולם כאשר לעובד נגרמה פגיעה בשכרו כתוצאה מפגיעתו ומקום בו הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו בהתאם למצבו הרפואי המגובה באישור רפואי.

באמצעות משרדנו, אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהתחיל את ההליך לקבלת תגמולים בגין פגיעות בעבודה.

למידע נוסף: עורך דין ביטוח לאומי

נכויות זמניות:

בשלב השני, ככל שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה, על העובד לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש לזמנו לבדיקה אצל וועדה רפואית- אשר תבחן את דרגות הנכות שנותרו לו כתוצאה מהתאונה.

עובד שנותרו לו נכויות זמניות יפוצה בהתאם לשיעור דרגות הנכות הללו, ולאחר מכן יקבע האם נותרה לו דרגת נכות צמיתה ומהי שיעורה.

בגין פגיעה בעבודה שארעה לעובד מיום 1.4.2006 ואילך ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה מיום 1.4.2006 ואילך, תשולם לעובד קצבה חודשית עבור דרגת נכות זמנית ששיעורה מ-9% ועד 100%.

נכות צמיתה:

בהתאם לגובה הנכות הצמיתה שנותרה לעובד, ככל שנותרה, תשולם לו קצבה חודשית או שישולם לו מענק חד פעמי.

כך, בגין פגיעה בעבודה שארעה לעובד מיום 1.4.2006 ואילך ותביעה להכרה במחלת מקצוע שהוגשה מיום 1.4.2006 ואילך, ישולמו לעובד פיצויים לפי הפירוט הבא:

א. עובד שדרגת נכותו הצמיתה פחותה מ-9% אינו זכאי לגמלה כלל.

ב. עבור דרגת נכות צמיתה מ-9% ועד 19% (כולל) יקבל העובד מענק חד פעמי.

ג. עבור דרגת נכות צמיתה מ- 20% ועד 100% יקבל העובד קצבה חודשית.

על מנת שנפגע עבודה יקבל זימון לוועדה רפואית, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לעשות כן ובבקשה לקבוע לו דרגת נכות מעבודה.

אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, מטפל בהגשת בקשות למוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגות נכות מעבודה וזימון לוועדות רפואיות.

ייצוג וטיפול משפטי מול המוסד לביטוח לאומי:

אנו ממליצים לכל עובד שנפגע בעבודה- בתאונה, מחלת מקצוע או מיקרו טראומה- לפנות להיוועצות מקצועית אצל עורכי דין באר שבע המומחים בביטוח לאומי.

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לנפגעי עבודה באשר הם, במסלול לקביעת דרגות נכות מעבודה וקבלת פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

במסגרת השירות שמעניק משרדנו לנפגעי העבודה, לכל וועדה רפואית מתלווה לעובד עו"ד באר שבע לענייני ביטוח לאומי, שתפקידו לסייע משפטית לנפגע בהליך הוועדה ולטעון את טענותיו במקומו ובשמו.

כמו כן, אצל אריק ריביצקי משרד עו"ד באר שבע, אנו מכינים ועורכים ערעורים על החלטות פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה וערעורים על הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

לשיחת ייעוץ ותיאום פגישה ללא התחייבות עם עורכי דין באר שבע לביטוח לאומי, חייג 077-4060474 או השאר פרטיך בעמוד "צור קשר" שבאתר זה.

תגיות-

עורכי דין לביטוח לאומי באר שבע, עורכי דין לביטוח לאומי באר-שבע, עורכי דין לביטוח לאומי ב"ש, עורכי-דין לביטוח לאומי באר שבע, עורכי-דין לביטוח לאומי באר-שבע, עורכי-דין לביטוח לאומי ב"ש, עו"ד לביטוח לאומי באר שבע, עו"ד לביטוח לאומי באר-שבע, עו"ד לביטוח לאומי ב"ש, עורך דין לביטוח לאומי באר שבע, עורך דין לביטוח לאומי באר-שבע, עורך דין לביטוח לאומי ב"ש, עורך-דין לביטוח לאומי באר שבע, עורך-דין לביטוח לאומי באר-שבע, עורך-דין לביטוח לאומי ב"ש, עורכי דין ביטוח לאומי באר שבע, עורכי דין ביטוח לאומי באר-שבע, עורכי דין ביטוח לאומי באר שבע, עורכי דין ביטוח לאומי ב"ש, עורכי-דין ביטוח לאומי באר שבע, עורכי-דין ביטוח לאומי באר-שבע, עורכי-דין ביטוח לאומי ב"ש, עו"ד ביטוח לאומי ב"ש, עו"ד ביטוח לאומי באר שבע, עו"ד ביטוח לאומי באר-שבע, עורך דין ביטוח לאומי באר שבע, עורך דין ביטוח לאומי באר-שבע, עורך דין ביטוח לאומי ב"ש, עורך-דין ביטוח לאומי באר שבע, עורך-דין ביטוח לאומי באר-שבע, עורך-דין ביטוח לאומי ב"ש, נכות כללית, המוסד לביטוח לאומי, מוסד לביטוח לאומי, נכות כללית ביטוח לאומי, ביטוח לאומי באר שבע, מחלות, מחלות קשות, פגיעות, אחוזי נכות, כושר עבודה, עקרת בית נכה, נכות רפואית, פקיד תביעות, פקיד התביעות, ערעור, ערעורים, וועדה רפואית, וועדות רפואיות, תקנות, עורך דין לנכות מעבודה, עורכי דין לנכות מעבודה, עורכי דין נכות מעבודה באר שבע, עו"ד נכות מעבודה באר שבע, עו"ד נכות מעבודה ב"ש, עורכי דין לנכות מעבודה באר שבע, עורכי דין לנכות מעבודה ב"ש, תאונות עבודה, תאונת עבודה, נכות מעבודה, אחוזי נכות מעבודה, פגיעה בעבודה, עורכי דין לנכות מעבודה באר שבע, עורכי דין לנכות מעבודה באר-שבע, עורכי דין לנכות מעבודה ב"ש, עורכי-דין לנכות מעבודה באר שבע, עורכי-דין לנכות מעבודה באר-שבע, עורכי-דין לנכות מעבודה ב"ש, עורך דין לנכות מעבודה באר שבע, עורך דין לנכות מעבודה באר-שבע, עורך דין לנכות מעבודה ב"ש, עורך-דין לנכות מעבודה באר שבע, עורך-דין לנכות מעבודה ב"ש, עורך-דין לנכות מעבודה באר-שבע, עורכי דין נכות מעבודה באר שבע, עורכי דין נכות מעבודה באר-שבע, עורכי דין נכות מעבודה ב"ש, עורכי-דין נכות מעבודה באר שבע, עורכי-דין נכות מעבודה באר שבע, עורכי-דין נכות מעבודה באר-שבע, עורכי-דין נכות מעבודה ב"ש, עו"ד נכות מעבודה באר שבע, עו"ד נכות מעבודה באר-שבע, עו"ד נכות מעבודה ב"ש, עורכי דין לתאונות עבודה באר שבע, עורכי דין לתאונות עבודה באר-שבע, עורכי דין לתאונות עבודה ב"ש, עורכי-דין לתאונות עבודה באר שבע, עורכי-דין לתאונות עבודה באר-שבע, עורכי-דין לתאונות עבודה ב"ש, עו"ד לתאונות עבודה באר שבע, עו"ד לתאונות עבודה באר-שבע, עו"ד לתאונות עבודה ב"ש, עורכי דין תאונות עבודה באר שבע, עורכי דין תאונות עבודה באר-שבע, עורכי דין תאונות עבודה ב"ש, עורכי-דין תאונות עבודה באר שבע, עורכי-דין תאונות עבודה באר-שבע, עורכי-דין תאונות עבודה ב"ש, עו"ד תאונות עבודה באר שבע, עו"ד תאונות עבודה באר-שבע, עו"ד תאונות עבודה ב"ש, עורך דין תאונות עבודה באר שבע, עורך דין תאונות עבודה באר-שבע, עורך דין תאונות עבודה ב"ש, עורך-דין תאונות עבודה באר שבע, עורכי דין תאונת עבודה באר שבע, עורך דין תאונת עבודה באר שבע, עו"ד תאונת עבודה ב"ש, עו"ד תאונת עבודה באר-שבע, עורכי דין באר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באר שבע

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email