fbpx

תאונות ברחוב ובשטחים ציבוריים

מהרגע שפסענו אל מחוץ לכותלי ביתנו אנו חשופים לסכנות רבות- אנו עלולים להחליק, למעוד במדרגות, להיתקל במכשולים ומפגעים, להיפגע מעצמים נעים וליפול קרבן לרשלנות או מחדלים הנקרים בדרכנו.

לרוב אנו יוצאים מהתאונות הללו ללא פגע, אולם לא אחת אנו עשויים להיפגע בגופנו ולספוג חבלות, שברים ואף פגיעות פנימיות, נוירולוגיות ועוד.

בתי המשפט קבעו לא פעם, כי לא ניתן לצפות שרחובות הערים, סמטותיהן והשטחים הציבוריים יהיו בטוחים באופן מוחלט ושמדרכות הערים יהיו ישרות וחלקות ללא כחל וסרק.

יחד עם זאת, חוקי התכנון והבנייה וכללי הבטיחות מקימים חובות רבות אשר על העיריות, קבלניהן, מהנדסיהן ועובדיהן לקיים אחריהן.

כאשר מי מהחובות החקוקות הללו הופרה, הדבר מקים לנפגע מאותה ההפרה עילת תביעה נזיקית כלפי המפר. תאגידים שונים, מחזיקי מקרקעין ובעליהן כפופים אף הם לחובת זהירות כללית כלפי הציבור והתרשלותם עשויה להקים עילת תביעה כנגדם מכוח פקודת הנזיקין.

עם פגיעתו כתוצאה מרשלנות או מחדל ברשות הרבים, על הנפגע לאתר עדים לפגיעתו ולנסיבות שגרמו לה- שכן שהדבר יסייע לו מאוחר יותר להוכיח את תביעתו בבית המשפט.

למידע נוסף: עורך דין נזיקין

מיד לאחר הפגיעה ברשות הרבים מומלץ לפנות לעו"ד בבאר שבע לנזיקין אשר ינחה את הנפגע ובני משפחתו בפעולות שעליו לנקוט בשלב הראשוני, בכדי להגדיל את הסיכויים לקבל פיצוי הולם בבית המשפט.

עו"ד בבאר שבע העוסק בתחום הנזיקין מצויד בכלים המתאימים לאתר את האחראים הישירים והעקיפים לפגיעתו של נפגע הגוף, וכך להגדיל את הסיכויים של הנפגע להיפרע מהמזיקים האמיתיים שהובילו לפגיעתו.

לאחר איתור המזיקים והעמדתם לדין, על הנפגע להוכיח ולפרט את "ראשי הנזק" של פגיעתו- קרי: מהן אותן ההוצאות הרפואיות, פרא-רפואיות, נסיעות, עזרת צד ג' ויתר ההוצאות שנאלץ הנפגע להוציא כתוצאה מפגיעתו.

חשוב לציין, כי אין תחליף לעו"ד בבאר שבע העוסק בתחום הנזיקין על מנת להוכיח את הוצאותיו של הנפגע במלואן ולהשיג עבורו את הפיצוי ההולם.

כמו כן, על הנפגע להוכיח את הפסדי השכר שנגרמו לו, ככל שנגרמו, וכמובן את אלו שעשויים להיגרם לו בעתיד כתוצאה מפגיעתו- כאשר הוכחת כל אלו תעשה ביתר קלות ובאופן מלא יותר באמצעות היעזרות בעורך דין בבאר שבע העוסק בדיני הנזיקין.

זאת ועוד, ככל שפגיעתו של הנפגע גרמה לנכות, על הנפגע להוכיח זאת בבית המשפט באמצעות הגשת חוות דעת רפואיות מתאימות לפגיעתו- כאשר זוהי חובה המוטלת עליו מכוח תקנות סדר הדין האזרחי.

הוכחת אחוזי נכותו של נפגע הגוף תעשה אף היא ביתר פשטות על ידי סיוע משפטי שינתן מעו"ד בבאר שבע העוסק בנזיקין והעובד בליווי צמוד עם מומחים רפואיים בתחומים שונים.

פגיעת גוף שנגרמה ברחוב, בשטח ציבורי או בכל מקום המצוי ברשות הרבים עלולה להוביל לפגיעה רפואית וכלכלית קשה לנפגע ולבני משפחתו, אולם דיני הנזיקין נועדו על מנת לסייע לנפגע להשיב המצב לקדמותו- כלומר קודם לפגיעתו.

עורכי דין לנזיקין בבאר שבע יודעים לעמוד לצידו של נפגע הגוף ברשות הרבים ללא פשרות, ולממש את זכויותיו במלואן- בין אם במסגרת מו"מ מול המזיק וחברת הביטוח המבטחת אותו ובין אם במסגרת הליך משפט בערכאות השונות- עד אשר יזכה נפגע הגוף לפיצוי הולם אשר ישיב את המצב לקדמותו ויקנה לו שקט כלכלי לעתיד.

לקבלת ייעוץ משפטי מיידי, מעורכי דין לנזיקין בבאר שבע, חייג לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע 077-4060474.

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email