fbpx

ערעור על החלטת וועדה רפואית עליונה

נכי צה"ל זכאים לתבוע את משרד הביטחון במסגרת בקשה להכרת זכות נכה, זאת בגין תאונה, פגיעה, מחלה או החמרת מחלה כתוצאה מהשירות הצבאי.

המסלול להכרה בפגיעה כקשורה לשירות הצבאי עוברת דרך קצין התגמולים הקובע את הקשר הסיבתי בין הפגיעה או החמרתה לבין השירות הצבאי.

ככל שקצין התגמולים קובע כי לא קיים קשר סיבתי, ובכלל זה כי המחלה או הפגיעה ארעה לפני השירות הצבאי או אינה קשורה אליו, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום בו מתכנסת וועדה מכוח חוק הנכים הדנה בערעורים על החלטות קצין התגמולים.

לאחר ההכרה בנכה כנכה צה"ל, ייבדק הוא ע"י וועדה רפואית מחוזית אשר תקבע את הנכות הצמיתה שנותרה לו כתוצאה מהשירות הצבאי.

על החלטותיה של הוועדה הרפואית המחוזית ניתן לערעור לוועדה רפואית עליונה אשר תתכנס במספר רב יותר של רופאים, תבחן את החלטת הוועדה הרפואית המחוזית שקדמה לה ותקבע את נכותו של הנכה.

על החלטתה של הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתל- אביב, אולם זאת בשאלה משפטית בלבד.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

מהי שאלה משפטית המאפשרת לערער לבית המשפט על החלטת וועדה רפואית עליונה?

שאלה זו נשאלת פעמים רבות ע"י נכי צה"ל שכן הסברה המקובלת היא כי הערעור על החלטת וועדה רפואית עליונה הנו ערעור "רגיל" נוסף במסגרתו יבחן בית המשפט האם הוועדה הרפואיות העליונה צדקה ויקבע מהי נכותו של המבוטח.

סברה זו היה שגויה, שכן ככלל בית המשפט אינו מתערב בהחלטות רפואיות של וועדה רפואיות עליונה אלא אך בוחן שאלות משפיות הנוגעות לעולתה.

משום שוועדה רפואית בכלל וועדה רפואית עלינה בפרט הנה ערכאה מעין שיפוטית, היא כפופה לביקורת שיפוטית וצריכה לנהוג לפי כללי המשפט המנהלי ולאפשר לערכאת ערעור לבחון את דרך פעולתה, שיקול דעתה ומעשיה.

לשיחת ייעוץ ראשונית עם עורך דין לועדות רפואיות בבאר שבע ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

בשל כך, בית המשפט יכול לבחון את השאלות המשפטיות הבאות:

1.   האם הוועדה הרפואית התכנסה בהרכב מתאים (למשל- הנכה סובל מבעיה אורטופדית אולם בוועדה לא ישב מומחה באורטופדיה);

2.   האם הוועדה התייחסה לכל תלונותיו של הנכה;

3.   האם קיים בתקנות סעיף ליקוי המתאים יותר או סעיף ספציפי המתאים למצבו של נכה צה"ל מאשר הסעיף ה"מותאם" שקבע לו הוועדה.

השאלות המשפטיות המפורטות לעיל הינן חלק מהשאלות המשפטיות אליהן מתייחס בית המשפט בבואו לבחון את החלטת הוועדה הרפואית העליונה.

ככל שבית המשפט מתרשם כי הוועדה הרפואית העליונה ביצעה טעות משפטית, בסמכותו להחזיר את הדין לוועדה עם הוראות מטעמו.

כמו כן, בית המשפט רשאי לקבוע כי הוועדה תתכנס בהרכב שונה וכי ישבו בה מומחים אחרים מאלו שישבו בוועדה הקודמת.

במקרים נדירים ומטעמים מיוחדים, בית המשפט מוסמך לקבוע בעצמו את נכותו של הנכה במקומה של הוועדה הרפואית.

על החלטת בית המשפט המחוזי בתל- אביב ניתן להגיש ערעור לבית המשפט עליון בירושלים.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email