fbpx

מידע מקצועי

תביעות משרד הביטחון – נכי צה"ל

ערעור על החלטת וועדה רפואית מחוזית

אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע ועורכי דין באשקלון מטפל בתביעות נכים וייצוג בוועדות רפואית של משרד הביטחון- האגף לשיקום נכים. בכלל זה, מטפל משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד ורכי דין באשקלון בערעורי נכים על החלטת וועדה רפואית מחוזית לוועדה רפואית עליונה לצורך קביעת נכותו של המבוטח. חייג 077-4060474 לייעוץ מיידי ותיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע עורכי דין באשקלון.

ערעור על החלטת וועדה רפואית עליונה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון עוסק בתעיות וערעורי נכים ובתוך כך בערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות העליונות של משרד הביטחון. אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון מטפל במימוש זכויות רפואיות של תושבי הדרום כלל, ותושבי באר שבע ואשקלון בפרט באמצעות שלוחות המשרד בערים אלו. לבחינת סיכוי ערעור על החלטת וועדה רפואיות עליונה חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון.

וועדה רפואית עליונה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון עוסק בהגשת תביעות וערעורי נכים נגד משרד הביטחון, וייצוג בוועדות רפואיות מחוזית וועדות רפואיות עליונות. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מומחים רפואיים מובילים בתחומים שונים ומעניק ליווי צמוד ומלא לנכה עד למימוש כל זכויותיו מול משרד הביטחון. חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון.

נכויות זמניות וקבועות

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון עוסק בתביעות לקבלת נכויות זמניות וקבועות ממשרד הביטחון בגין פגיעה, תאונה, מחלה או החמרתה כתוצאה מהשירות הצבאי. משרדנו מייצג נכי צה"ל בוועדות רפואיות ומטפל בהגשת ערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות במטרה להשיג לנכה נכות זמנית וקבועה התאפשר לו קבלת מענק כספי חד פעמי או קצבה חודשית.
לייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון.

וועדה רפואית מחוזית

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון עוסק בתביעות נכי צה"ל וערעורי נכים נגד משרד הביטחון, האגף לשיקום נכים. במסגרת זו מייצג המשרד את נכי צה"ל בתביעות לקביעת הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לפגיעה, מחלה או החמרתה כתוצאה מהשירות הצבאי, מטפל בערעורי נכים לערכאות משפטיות על החלטת קצין התגמולים והוועדות הרפואיות ומייצג את לקוחות המשרד בוועדות הרפואיות עצמן. לקבלת ייעוץ טלפוני מיידי ותיאום פגישה ללא התחייבות, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון.

תביעה להכרת זכות נכה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון מטפל בהגשת תביעות וערעורי נכים מול משרד הביטחון. בתוך כך, אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון מייצג בוועדה רפואיות, לרבות וועדה רפואית מחוזית, וועדה רפואית עליונה וערעורים לבית המשפט המחוזי. לתיאום פגישת ייעוץ וקבלת ייעוץ טלפוני ראשוני חייג 077-4060474, לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון.