fbpx

וועדה רפואית מחוזית

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עו"ד באשקלון עוסק בהגשת תביעות נכי צה"ל לקביעת דרגת נכותם כתוצאה מהשירות הצבאי.

התביעות יכולות להיות מבוססות על פגיעה בתאונה בשירות הצבאי, נזק כתוצאה מאופי השירות (נזק מתמשך- מחלת מקצוע ומיקרו טראומה), מחלה שהתפתחה בגלל השירות הצבאי ואף מחלה או פגיעה גופנית שהוחמרה בגלל השירות הצבאי.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועו"ד באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

תביעה להכרת זכות נכה נפתחת בהגשתה לאגף לשיקום נכים, וקביעה של קצין התגמולים האם קיים קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השירות הצבאי.

ככל התביעה נדחית ע"י קצין התגמולים, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום בעיר בו מתגורר הנכה, שם יושבת וועדת ערר שמתכנסת לפי חוק הנכים- ואשר הנה הערכאה המשפטית המתאימה הדנה בדחיית תביעות ע"י קצין התגמולים בשל היעדר קשר סיבתי לשירות הצבאי.

ככל שהתביעה מתקבלת ע"י קצין התגמולים, יזומן הנכה לוועדה רפואית מחוזית.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

על נכה הניגש לוועדה רפואית מחוזית לרכז עבורה את כל החומר הרלוונטי לתביעתו, לרבות דו"ח הפגיעה מצה"ל, חומר רפואי רלוונטי וחוות דעת רפואיות במידת הצורך.

משרדנו מטפל עבור לקוחות המשרד בהכנת תיק התביעה וארגונו לקראת הוועדות הרפואית, לרבות הכנת חוות דעת רפואיות במידת הצורך באמצעות מומחים רפואיים מובילים אשר עובדים בשיתוף פעולה עם משרדנו לטובת הכנת חוות הדעת.

עורכי הדין במשרדנו יפנו את הלקוח למומחה הרפואי המתאים עבורו, וילוו אותו בהליך מול המומחה עד להשלמתה של חוות הדעת.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

כמו כן, עורכי הדין במשרדנו ילוו את הלקוח לוועדה הרפואית המחוזית אליה יזומן, ובתוך כך ייצגו אותו מול הפוסקים הרפואיים בוועדה ויציגו בפניהם את טענותיו של הנכה, את החומר הרפואי וחוות הדעת ויטענו לאחוזי הנכות המתאימים למצבו.

הוועדה הרפואית המחוזית מוסמך לקבוע לנכה נכות זמנית לתקופה מסוימת, וכן נכות צמיתה.

ככל שתקבע הוועדה כי נותרה לנכה נכות צמיתה, יהיה זכאי הוא ממשרד הביטחון כדלקמן:

0%-9% נכות- אין זכאות לתגמול כספי;

10%-19%- זכאות למענק כספי חד פעמי בגובה כמה עשרות אלפי שקלים;

20% ומעלה- זכאות לקצבה כספית חודשית למשך כל ימי חייו של הנכה.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה בבאר שבע או באשקלון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

על החלטת וועדה רפואית מחוזית אשר איננה מקובלת על הנכה ניתן לערער לוועדה רפואית עליונה, אשר תתכנס במס' רב יותר של מומחים רפואיים, תבחן את סבירות החלטת הוועדה הרפואית המחוזית ותקבע את נכותו של הנכה פי שיקול דעתה.

משרדנו מטפל בהגשת ערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות וכן מייצג את לקוחות המשרד מול הוועדות הרפואיות העלינות.

לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

תגיות-

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין באר שבע, עורכי דין באשקלון, עורכי דין אשקלון, עורך דין בבאר שבע, עורך דין באר שבע, עו"ד בבאר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באשקלון, עורך דין אשקלון, עו"ד באשקלון, עו"ד אשקלון, עו"ד בב"ש, עורכי דין נזיקין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין באשקלון נזיקין, עורכי דין אשקלון נזיקין, עורכי דין נזיקין באשקלון, עורכי דין תאונות באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית אשקלון, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין אשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית בשיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית רופא שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית של רופא שיניים, מימוש זכויות, מימוש זכויות רפואיות, מימוש זכויות בבאר שבע, מימוש זכויות באר שבע, מימוש זכויות רפואיות בבאר שבע, מימוש זכויות רפואיות באר שבע, מימוש זכויות אשקלון, מימוש זכויות באשקלון, מימוש זכויות רפואיות אשקלון, מימוש זכויות רפואיות באשקלון

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email