fbpx

מידע מקצועי

אחוזי נכות

פגיעה ממכונה וחלקים נעים

משרדנו מסייע לנפגעי עבודה, באשר הם, במימוש זכויות רפואיות ומיצוי זכויותיהם המשפטיות מול המוסד לביטוח לאומי ומעסיקים. אנו מגישים ומטפלים בהגשת תביעות של נפגעי עבודה מול מעסיקיהם והמוסד לביטוח לאומי, במטרה לדאוג לנפגעי העבודה לפיצוי כספי ולתמיכה להם ולבני משפחתם בשעתם הקשה. נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע זכאים לטיפול המקצועי המקיף ביותר, זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו ולפצותם בגין נזקיהם, בזמן הקצר ביותר ובאופן מקסימלי.

ביטוח נסיעות לחו"ל

עורכי דין לתביעות ביטוח בבאר שבע מטפלים בתביעות למיצוי ומימוש זכויות רפואיות ומשפטיות מול חברות הביטוח. משרדנו מטפל בהגשת תביעות נגד חברות ביטוח המבטחות בביטוחי נסיעות לחו"ל. עורכי דין לתביעות ביטוח במשרדנו מלווים את המבוטח במלחמתו מול חברות הביטוח, עד למימוש זכויותיו מכוח פוליסת הביטוח שרכש.