fbpx

מידע מקצועי

צוואה הדדית ב"ש

צוואה הדדית

עורכי הדין אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע לצוואות,י ערכו עבורכם צוואה ליחיד או צוואה הדדית, בהתאם לנסיבות ולדרישות המצווה. צוואה הדדית נערכת אצל אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע עבור בני זוג המעוניינים להשאיר את רכושם לבן זוגם בעת שהם ילכו לעולמם ועם לכתו של בן זוגם לעולמו, או אז יחולק רכושם של בני הזוג בין ילדיהם או יורשיהם לפי רצונם. עורכי דין באר שבע לצוואות יסייעו בידיכם לערוך צוואה יציבה, חזקה וכזו שלא ניתן יהיה לערער על תוקפה לאחר לכתו של המצווה לעולמו.

צוואה ליחיד

אצל אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, נערכות צוואות ליחיד וצוואות הדדיות, תוך התחשבות מרבית ברצונותיו של הלקוח, נסיבותיו, אופי והיקף רכושו והיבטים של תכנון מס. אנו מציעים ללקוחות המשרד שירות מלא ומקיף של עריכת צוואה יציבה באמצעות עורכי דין לצוואות בבאר שבע. העיקרון החשוב ביותר העומד לנגד עיניהם של עורכי דין באר שבע הוא עריכת צוואה יציבה, חזקה, כזו שלא ניתן יהיה הטיל בה ספק לאחר פטירתו של המצווה, צוואה אשר תתרום ליחסים הטובים במשפחה לאחר לכת המצווה המנוח לעולמו ולא תפגע במרקם היחסים העדין במשפחה על רקע חלוקת רכושו של המנוח.