fbpx

מידע מקצועי

קטטה

תאונות תלמידים

משרדנו מטפל בהשגת פיצויים לנפגעי תאונות תלמידים וילדים, ומגיש תביעות נגד בתי הספר, גנים, חוגים ומוסדות אחרים שגרמו לתלמיד או לילד לפגיעה גופנית או נפשית. מטרתם של עורכי דין לתאונות תלמידים בבאר שבע הנה להשיג לתלמידים ולהוריהם את הפיצוי המרבי, בזמן הקצר ביותר, תוך ליווי ההורים והילדים לכל אורך ההליך המשפטי וייצוגם בבתי המשפט. משרדנו מגיש תביעות לערכאות משפטיות שונות בגין תאונות תלמידים ומנהל משא ומתן לפשרה מול חברות הביטוח והמוסדות השונים, זאת במטרה למקסם את הפיצוי ולזרז את קבלתו.