fbpx

תביעה להכרת זכות נכה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון עוסק בתביעות להכרת זכות נכה מול משרד הביטחון והאגף לשיקום נכים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין למשרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

חייל אשר נפגע במהלך שירותו הצבאי ועקב שירותו הצבאי רשאי להגיש תביעה להכרת זכות נכה למשרד הביטחון, האגף לשיקום נכים.

במסגרת התביעה, יהיה על החייל להוכיח כי פגיעתו או מחלתו ארעו לו במהלך שירותו הצבאי ובעקבותיו, כלומר קשורים אליו בקשר סיבתי.

את התביעה להכרת זכות נכה יכול חייל בשירות סדיר להגיש רק בתום שירותו הצבאי, לעומת חייל בשירות קבע אשר יכול להגיש תביעתו במהלך שירותו.

חיילי המילואים זכאים אף הם להגיש תביעות בגין פגיעתם בעת שירותם הצבאי ובגללו.

חשוב לזכור, כי ניתן להגיש תביעה להכרת זכות נכה עד תום 3 שנים מהשירות הסדיר, לחייל שנפגע במהלך השירות הסדיר, שכן בתום 3 שנים מהשחרור תתיישן תביעתו של החייל.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין למשרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

איך מגישים את התביעה?

ראשית, על חייל שנפגע או חלה במהלך שירותו לדאוג לכך שפגיעתו תתועד ברשומות הצבאיות, בין היתר באמצעות דו"ח פציעה, דו"ח ממפקדו ומסמך רפואי מרשויות הצבא.

התיעוד הינו קריטי, לצורך הוכחת קיומו של האירוע, התרחשותו במהלך השירות והקשר שלו לשירות או לתנאיו.

את התביעה להכרת זכות נכה ניתן להגיש באמצעות טפסים המצויים באתר האינטרנט של משרד הביטחון, אולם מומלץ להגישם באמצעות עו"ד הבקיא בתחום התביעות נגד משרד הביטחון וזאת על מנת להימנע מטעויות שכיחות הנעשות במהלך הגשת התביעה- אשר עשויות להשפיע על סיכוייה.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין למשרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

מה עושים אם התביעה אינה מתקבלת?

ככל שתביעתו של חייל נדחית ע"י קצין התגמולים, בין אם בטענה כי האירוע או המחלה לא ארעו במהלך השירות או בין אם כי לא ארעו בגלל השירות או תנאיו, ניתן להגיש תביעה לוועדת הערעורים לפי חוק הנכים בבית משפט השלום אשר בתחום סמכותו מצויות ההשגות על החלטות קציני התגמולים.

אנו ממליצים, בכל מקרה בו נדחית תביעה להכרת זכות נכה של חייל, להיוועץ עם עורכי דין הבקיאים בתחום התביעות להכרת זכות נכה והערעורים על החלטות קצין התגמולים.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין משרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

וועדה רפואית ראשונה מה היא?

לאחר אישורו של קצין התגמולים כי הפגיעה או המחלה ארעו במהלך השירות הצבאי ובגללו, יזומן החייל לוועד רפואית ראשונה אשר תבדוק אותו ותקבע מה הם אחוזי הנכות שנותרו לו מהתאונה או המחלה.

הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון אמורות להתכנס עם מומחה רפואי בתחום הפגיעה של החייל אולם יש לזכור כי לא תמיד כך נעשה, מה שמאפשר לחייל לערער על החלטת הוועדה בגין כך.

חייל הניגש לוועדה רפואית של משרד הביטחון זכאי להגיש לה חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו, וכן להיות מיוצג בוועדה ע"י עורך דין מטעמו אשר יציג בפני הוועדה את טיעוניו וידאג לאינטרסים שלו במהלכה.

וועדה רפואית יכולה לקבוע כי לחייל נותרה נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מפגיעתו או מחלתו, כאשר עד 9% נכות לא יהיה זכאי החייל לכל פיצוי, בין 10% ל- 19% יהיה החייל זכאי לפיצוי חד פעמי ומעל ל- 20% נכות יהיה החייל זכאי לקצבה חודשית קבועה.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין משרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

מה עושים אם החלטת הוועדה הרפואית הראשונה לא מקובלת עלינו?

במצב דברים זה רשאי החייל להגיש ערעור לוועדה רפואית עליונה, אשר תתכנס, תבדוק את החייל ותחליט האם לשנות את החלטת הוועדה הרפואית הראשונה או האם להשאירה על כנה.

חשוב לזכור, כי וועדה רפואית עליונה רשאית גם להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו ע"י הוועדה מדרג ראשון.

גם בערעור רשאי כמובן החייל להיות מיוצג ע"י עורך דין מטעמו ולהציג חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין משרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

ואם גם החלטת הוועדה העליונה אינה מקובלת עלינו?

במקרה זה רשאי החייל להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, אולם זאת רק בשאלה משפטית ולא בשאלה רפואית.

בית המשפט אינו מוסמך לדון בסוגיות רפואיות, כגון אחוזי נכות שנקבעו לחייל ע"י הוועדה העליונה, אולם קיימות לו סמכויות להתערב בהחלטות הוועדה אשר שגויות לדעתו מהבחינה המשפטית.

למשל, ככל שוועדה עליונה התעלמה מקביעתו של מומחה מטעם החייל אשר חוות דעתו עמדה בפניה, יכול בית המשפט להתערב ולהורות על כינוסה החוזר של הוועדה אשר תחוייב לתת דעתה לקביעות המומחה מטעם החייל.

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה עם עורכי דין משרד הביטחון, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

תגיות-

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין באר שבע, עורכי דין באשקלון, עורכי דין אשקלון, עורך דין בבאר שבע, עורך דין באר שבע, עו"ד בבאר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באשקלון, עורך דין אשקלון, עו"ד באשקלון, עו"ד אשקלון, עו"ד בב"ש, עורכי דין נזיקין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין באשקלון נזיקין, עורכי דין אשקלון נזיקין, עורכי דין נזיקין באשקלון, עורכי דין תאונות באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית אשקלון, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין אשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית בשיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית רופא שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית של רופא שיניים

‏לשיחת ייעוץ ראשונית ותיאום פגישה, חייג 077-4060474 לעו"ד אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון בראשות עו"ד אלעד דנוך.

 

 

 

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email