fbpx

מידע מקצועי

עו"ד לצוואות בדרום

עדים לצוואה

עורכי דין באר שבע לצוואות עורכים צוואות ליחיד ולבני זוג, בהתאם לדרישות המצווים, הנחיותיהם ונסיבותיו המיוחדות של כל מצווה. ניתן לערוך באמצעות משרדו צוואה ליחיד, צוואה הדדית וצוואה בעדים. עורכי דין באר שבע לצוואות עורכים צוואות המתחשבות בנכסיהם של המצווים, בשיקולי מס וברצונותיהם לגבי זהות היורשים ואופי חלוקת הרכוש ביניהם. ניתן לערוך צוואות בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית המאשרת את כושרו המשפטי של המצווה לצוות וכן באמצעות צילום וידאו של מעמד עריכת הצוואה. העיקרון החשוב ביותר שעומד לנגד עיננו, אצל אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, הוא שמירה על היחסים הטובים בתא המשפחתי לאחר לכת המצווה לעולמו, ומניעת חילוקי דעות מיותרים על רקע חלוקת הרכוש.

צוואה ליחיד

אצל אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, נערכות צוואות ליחיד וצוואות הדדיות, תוך התחשבות מרבית ברצונותיו של הלקוח, נסיבותיו, אופי והיקף רכושו והיבטים של תכנון מס. אנו מציעים ללקוחות המשרד שירות מלא ומקיף של עריכת צוואה יציבה באמצעות עורכי דין לצוואות בבאר שבע. העיקרון החשוב ביותר העומד לנגד עיניהם של עורכי דין באר שבע הוא עריכת צוואה יציבה, חזקה, כזו שלא ניתן יהיה הטיל בה ספק לאחר פטירתו של המצווה, צוואה אשר תתרום ליחסים הטובים במשפחה לאחר לכת המצווה המנוח לעולמו ולא תפגע במרקם היחסים העדין במשפחה על רקע חלוקת רכושו של המנוח.