fbpx

מידע מקצועי

עורכי דין בדרום

האם אני זכאי לתגמולי סיעוד?

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק באופן בלעדי וייחודי במימוש זכויות מכוח פוליסות ביטוח סיעודי בכל חברות הביטוח בישראל. משרדנו מטפל באופן צמוד ואישי במבוטחים, המבקשים לתבוע תשלום תגמולי ביטוח סיעוד מחברות הביטוח. עו"ד אריק ריביצקי, אשר ייצג בעברו חלק מחברות הביטוח הגדולות במשק, מוביל כיום את תחום הביטוח הסיעודי במשרד, תוך מתן דגש על זמינות מרבית ללקוח והשגת התשלום הגבוה ביותר, בזמן הקצר ביותר.

מהן פעולות ה- ADL

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון מטפל בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח סיעוד מכוח פוליסות ביטוח סיעודי אצל כל חברות הביטוח בישראל. עו"ד אריק ריביצקי ייצג בעברו מס' מחברות הביטוח הגדולות במשק הישראלי, בין היתר בתביעות של מבוטחים לקבלת גמולי ביטוח סיעודי. כיום עוסק עו"ד ריביצקי בייצוג מבוטחים פרטיים בלבד בתביעות כנגד חברות ביטוח, זאת במסגרת משרדו הפרטי בבאר שבע ובאשקלון. לייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון.

ביטוח סיעודי מהו

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, מייצג את מבוטחי כל חברות הביטוח בתביעות למימוש זכויותיהם מכוח פוליסות הביטוח השונות, לרבות פוליסות ביטוח סיעודי. ביטוח סיעודי הנו ביטוח המקנה למבוטח כיסוי מפני מצב בו יהיה מוגבל בביצוע חלק מפעולות היומיומיות. פוליסות הביטוח הסיעודי מגדירות את פעולות היומיום בדרכים שונות, ובין היתר קובעות כי מבוטח המוגבל בחלק מפעולות ביניהן ישיבה ושכיבה, שליטה על סוגרים, ניידות, רחצה ועוד, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה כל עוד יישאר במצב זה.

ניהול ההליך בבית המשפט

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מציע ללקוחות המשרד ליווי והכנה לניהול הליך משפטי בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע או בכל בית משפט אחר לתביעות קטנות בארץ. אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, מסייע לתובעים ולנתבעים בבית המשפט לתביעות קטנות להכין ולנסח כתבי טענות, לאתר חוקים ופסקי דין לטובת ההליך המשפטי ולהתכונן לקראת הדיון, לרבות הכנה לקראת חקירת עדים והעלאת טענות עובדתיות ומשפטיות בבית המשפט לתביעות קטנות.

ייעוץ לקראת ההליך המשפטי

אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, מעניק ייעוץ, ליווי, הכוונה והכנה להליכים משפטיים בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע או בערים אחרות בארץ. משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו שירות של הכנת כתבי טענות לבית המפט לתביעות קטנות, כמו כתב תביעה, כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעה לצד ג'.

חוות דעת בוחן תנועה

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בב"ש, עוסק במתן ייעוץ משפטי לתובעים ונתבעים בתביעות קטנות, לרבות תביעות קטנות בהן נדרשת הגשתה של חוות דעת בוחן תנועה. בתאונות דרכים בהן נגרם נזק לרכב אחד או למס' רכבים, נדרשת לעיתים תכופות חוות דעת בוחן תנועה, אשר תצביע על האשמים בקרות התאונה. חלק ניכר מהתביעות לקבלת פיצוי כספי בשל תאונות דרכים שגרמו נזק לרכוש, מגיעות לבית המשפט לתביעות קטנות. כידוע, בבית המשפט לתביעות קטנות אין אפשרות לייצוג משפטי ע"י עו"ד, אולם משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וליווי של ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות, ובכך מקנה יתרון משמעותי לתובע או לנתבע הנעזר במשרדנו. במקרה בו נדרשת חוות דעת של בוחן תנועה, משרדנו יפנה את הלקוח לבוחן תנועה אשר יערוך עבורו חוות דעת מקצועית להוכחת טענותיו.

חקירת עדים

אריק ריביצקי- משרד עו"ד באר שבע, מעניק ייעוץ משפטי וליווי לכל אורך ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות. חלק ניכר מהתביעות המנוהלות בבית המשפט לתביעות קטנות דורשות זימונם של עדים לבית המשפט, זאת לצורך הוכחת התביעה או הגנה מפני התביעה. בבית המשפט לתביעות קטנות התובע והנתבע עשויים להידרש לחקור את העדים שלהם או של הצד שכנגד,כאשר חקירה זו עשויה להשפיע על התוצאה בהליך כולו. חקירת עדים איננה דבר של מה בכך, ומדובר ב"תורה" שלמה. אמנם, בבית המשפט לתביעות קטנות יכולים התובעים והנתבעים לחקור עדים ללא כל ידע או ניסיון משפטי בחקירות שכאלו, אולם היוועצות עם עורכי דין לתביעות קטנות בבאר שבע קודם לדיוון ולחקירה יקנו לתובעים ולנתבעים יתרון משמעותי על הצד השני במהלך הדיון. חקירת עדים בבית המשפט הינו הליך שאין לזלזל בחשיבותו, ועל כן אנו ממליצים לתובעים ולנתבעים בבית המשפט לתביעות קטנות להיוועץ עם עו"ד באר שבע לתביעות קטנות בטרם הגשת התביעה, כתב ההגנה או לכל הפחות בטרם התייצבות לדיון עצמו בבית המשפט לתביעות קטנות.

הכנה למשפט וליווי ההליך המשפטי

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מעניק ייעוץ, ליווי, כוונה והכנה לקראת ניהול הליך משפטי בבית המשפט לתביעות קטנות. בין היתר, משרדנו מסייע ללקוחותיו בהכנה וניסוח של כתבי טענות, כמו כתב תביעה, כתב הגנה והודעה לצד ג', ומכין את הלקוח לקראת הדיון, חקירת עדים והעלאת טענות עובדתיות ומשפטיות בבית המשפט לתביעות קטנות, בבאר שבע ובערים אחרות בארץ.

כתב תביעה וכתב הגנה

תגיות-  איך מכינים תביעה קטנה, אינדקס עו"ד ב"ש, אינדקס עורכי דין ב"ש, אינדקס עורכי דין באר שבע, בוחן תנועה ב"ש, בוחן תנועה ב"ש, בוחן תנועה

סכסוכי שכנים

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין באר שבע, מעניק ייעוץ משפטי וייצוג בבית המשפט ואצל המפקח על המקרקעין באר שבע, בתביעות במסגרת סכסוכי שכנים בבית משותף, לרבות מחלוקות לגבי התקנת מעלית, גביית מיסי וועד בית, החלטות אסיפות כלליות, גביית מיסי גבייה מיוחדת, השתלטות על שטחים ציבוריים בבית המשותף, חריגות בנייה, פעולות בניגוד לתקנון המצוי או בניגוד לתקנון המוסכם ועוד. משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקצועי, מבוסס על ניסיון וידע רב בתחום, תוך ניסיון להביא לסיום המחלוקת בזמן הקצר ביותר, לשביעות רצונם של לקוחות המשרד.