fbpx

מידע מקצועי

עורכי דין לנזיקין באר שבע

תאונות בבית עסק ובשטח פרטי

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בתחום הנזיקין והתאונות ברחוב ובבתי עסק. משרדנו מטפל בתעיות להשגת פיצויי לנפגעי תאונה ברחוב, תאונה בבית עסק, תאונה בסופרמרקט, תאונה בכביש, תאונה במדרכה, תאונה במשרד, נפילה ברחוב ופציעה בשטח ציבורי, שטח פרטי או בבית עסק. בכל אחד מהמקרים הללו יברר משרדנו האם ישנו גורם או ו גוף אשר התרשל ואשר אחראי לפצות את הנפגע בגין נזקיו.

תאונות ברחוב ובשטחים ציבוריים

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בקשת תביעות הנזיקין, למימוש זכויות של נפגעי גוף ונפש. משרדנו מטפל בתביעות להשגת פיצוי בגין כל נזק שנגרם מתאונה ברחוב, במשרכה, בשטחים ציבוריים וכיוצא באלה.