fbpx

מידע מקצועי

ערעור

תביעה להכרת זכות נכה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון מטפל בהגשת תביעות וערעורי נכים מול משרד הביטחון. בתוך כך, אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון מייצג בוועדה רפואיות, לרבות וועדה רפואית מחוזית, וועדה רפואית עליונה וערעורים לבית המשפט המחוזי. לתיאום פגישת ייעוץ וקבלת ייעוץ טלפוני ראשוני חייג 077-4060474, לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון.

ערעור על וועדה רפואית

אריק ריביצקי, משרד עו"ד באר שבע, מתמחה בהגשת ערעורים על החלטות וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. עו"ד אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מלווים את המערער לוועדה רפואית לערערים של המוסד לביטוח לאומי וטוענים בשמו בפני פוסקי הוועדה. לערעור המוגש למוסד לביטוח לאומי מצורפת לרוב חוות דעת רפואית של מומחה מטעם המערער, זאת באמצעות משרדנו והמומחים הרפואיים מהשורה הראשונה עמם אנו עובדים. במשרדנו אנו עורכים ומגישים ערעורים על החלטת וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לוועדה רפואית לערערים, ערעורים על החלטת וועדה רפואית לערערים של הביטוח הלאומי לבית הדין האזורי לעבודה וערעורים עלהחלטת פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה.