fbpx

מידע מקצועי

עורך דין אובדן כושר עבודה בבאר שבע

נכות מעבודה

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מטפל בתביעות לקבלת פיצוי וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעות בעבודה.
עובד אשר נפגע בעבודה או כתוצאה מעבודה, לרבות בדרך לעבודה או ממנה, רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת פיצוי בגין פגיעתו.
משרדנו מסייע ללקוחות המשרד בהתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי וועדותיו הרפואיות, בהגשת תביעות וערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי.
לקוחות המשרד מלווים לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ע"י עורך דין לביטוח לאומי, אשר יטען בשם הלקוח בוועדה הרפואיות ויפעל למימוש מלוא זכויותיו.
משרדנו מסייע ללקוחות המשרד בהגשת ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי וועדותיו הרפואיות, לרבות ערעורים על החלטות פקידי התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
מטרתו העיקרית של אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, הינה מימוש מלוא זכויותיהם, הרפואיות והמשפטיות, של לקוחות המשרד וזאת בצורה מירבית והמהירה ביותר.

ערעור על וועדה רפואית

אריק ריביצקי, משרד עו"ד באר שבע, מתמחה בהגשת ערעורים על החלטות וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. עו"ד אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מלווים את המערער לוועדה רפואית לערערים של המוסד לביטוח לאומי וטוענים בשמו בפני פוסקי הוועדה. לערעור המוגש למוסד לביטוח לאומי מצורפת לרוב חוות דעת רפואית של מומחה מטעם המערער, זאת באמצעות משרדנו והמומחים הרפואיים מהשורה הראשונה עמם אנו עובדים. במשרדנו אנו עורכים ומגישים ערעורים על החלטת וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לוועדה רפואית לערערים, ערעורים על החלטת וועדה רפואית לערערים של הביטוח הלאומי לבית הדין האזורי לעבודה וערעורים עלהחלטת פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה.

אובדן כושר לכל עיסוק

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בתביעות אובדן כושר עבודה מכוח פוליסות של כל חברות הביטוח. עברו ייצג עו"ד אריק ריביצקי, מייסד המשרד והבעלים בפועל, חברות ביטוח מהגדולות במשק. כיום עוסק המשרד בייצוג תובעים בלבד בתביעות נגד חברות הביטוח, להשגת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, נכות ועוד.

אובדן כושר עבודה לעיסוק המבוטח

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, מייצג מבוטחים בתביעות מול כל חברות הביטוח, להשגת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, שברים, נכויות וכיוצב'. משרדנו עוסק בקשת תחומי הנזיקין והביטוח ומייצג מבוטחים בלבד. בעבר ייצג עו"ד אריק ריביצקי, מייסד המשרד, חברות ביטוח גדולות.

ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? ביטוח אובדן כושר עבודה, או פוליסת אובדן כושר עבודה, הינו ביטוח המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח במקרה שאיבד את כושר