fbpx

מידע מקצועי

עורכי דין משרד הביטחון באשקלון

התיישנות בביטוח סיעודי

משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון מטפל בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסות ביטוח סיעודי אצל כל חברות הביטוח בישראל. עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון מנהלים מו"מ מול חברות הביטוח לתשלום מירבי של תגמולי הביטוח וכן מייצגים בבית המשפט בתביעות לקבלת תגמולי הביטוח במידת הצורך. חייג 077-4060474 לעורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון.

תגמולי סיעוד למשפחת נפטר

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון עוסק בהשגת תגמולי ביטוח מכוח פוליסות סיעוד. משפחתו של מבוטח שנפטר, והיה זכאי ימי חייו לתגמולי ביטוח סיעודי, זכאית לתבוע את התגמולים גם לאחר מותו של המבוטח וזאת במסגרת תביעת העיזבון כנגד חברת הביטוח. חייג 077-4060474 לקבלת ייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ עם אריק ריביצקי עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון.

ערעור על החלטת וועדה רפואית מחוזית

אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע ועורכי דין באשקלון מטפל בתביעות נכים וייצוג בוועדות רפואית של משרד הביטחון- האגף לשיקום נכים. בכלל זה, מטפל משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד ורכי דין באשקלון בערעורי נכים על החלטת וועדה רפואית מחוזית לוועדה רפואית עליונה לצורך קביעת נכותו של המבוטח. חייג 077-4060474 לייעוץ מיידי ותיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע עורכי דין באשקלון.

ערעור על החלטת וועדה רפואית עליונה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון עוסק בתעיות וערעורי נכים ובתוך כך בערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות העליונות של משרד הביטחון. אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון מטפל במימוש זכויות רפואיות של תושבי הדרום כלל, ותושבי באר שבע ואשקלון בפרט באמצעות שלוחות המשרד בערים אלו. לבחינת סיכוי ערעור על החלטת וועדה רפואיות עליונה חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון.

וועדה רפואית עליונה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון עוסק בהגשת תביעות וערעורי נכים נגד משרד הביטחון, וייצוג בוועדות רפואיות מחוזית וועדות רפואיות עליונות. משרדנו עובד בשיתוף פעולה צמוד עם מומחים רפואיים מובילים בתחומים שונים ומעניק ליווי צמוד ומלא לנכה עד למימוש כל זכויותיו מול משרד הביטחון. חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין באשקלון.

נכויות זמניות וקבועות

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ועורכי דין אשקלון עוסק בתביעות לקבלת נכויות זמניות וקבועות ממשרד הביטחון בגין פגיעה, תאונה, מחלה או החמרתה כתוצאה מהשירות הצבאי. משרדנו מייצג נכי צה"ל בוועדות רפואיות ומטפל בהגשת ערעורים על החלטות הוועדות הרפואיות במטרה להשיג לנכה נכות זמנית וקבועה התאפשר לו קבלת מענק כספי חד פעמי או קצבה חודשית.
לייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון.

וועדה רפואית מחוזית

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון עוסק בתביעות נכי צה"ל וערעורי נכים נגד משרד הביטחון, האגף לשיקום נכים. במסגרת זו מייצג המשרד את נכי צה"ל בתביעות לקביעת הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לפגיעה, מחלה או החמרתה כתוצאה מהשירות הצבאי, מטפל בערעורי נכים לערכאות משפטיות על החלטת קצין התגמולים והוועדות הרפואיות ומייצג את לקוחות המשרד בוועדות הרפואיות עצמן. לקבלת ייעוץ טלפוני מיידי ותיאום פגישה ללא התחייבות, חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון.

האם אני זכאי לתגמולי סיעוד?

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק באופן בלעדי וייחודי במימוש זכויות מכוח פוליסות ביטוח סיעודי בכל חברות הביטוח בישראל. משרדנו מטפל באופן צמוד ואישי במבוטחים, המבקשים לתבוע תשלום תגמולי ביטוח סיעוד מחברות הביטוח. עו"ד אריק ריביצקי, אשר ייצג בעברו חלק מחברות הביטוח הגדולות במשק, מוביל כיום את תחום הביטוח הסיעודי במשרד, תוך מתן דגש על זמינות מרבית ללקוח והשגת התשלום הגבוה ביותר, בזמן הקצר ביותר.

מהן פעולות ה- ADL

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון מטפל בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח סיעוד מכוח פוליסות ביטוח סיעודי אצל כל חברות הביטוח בישראל. עו"ד אריק ריביצקי ייצג בעברו מס' מחברות הביטוח הגדולות במשק הישראלי, בין היתר בתביעות של מבוטחים לקבלת גמולי ביטוח סיעודי. כיום עוסק עו"ד ריביצקי בייצוג מבוטחים פרטיים בלבד בתביעות כנגד חברות ביטוח, זאת במסגרת משרדו הפרטי בבאר שבע ובאשקלון. לייעוץ ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ חייג 077-4060474 לאריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון.

פיברומיאלגיה

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון, מייצג את מבוטחי המוסד לביטוח לאומי בתביעות לקבלת קצבת נכות כללית ומעניק ייצוג משפטי בוועדות הרפואיות השונות. משרד עורכי דין בבאר שבע ומשרד עורכי דין באשקלון מעניק סיוע משפטי וליווי צמוד החל מהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, דרך הוועדות הרפואיות ועד למתן החלטת המוסד לביטוח הלאומי והגשת ערעורים במידת הצורך. חייג 077-4060474 לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ותיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע ומשרד עורכי דין אשקלון.