fbpx

מידע מקצועי

עורך דין לתביעות ביטוח בבאר שבע

נכות כללית

משרדנו, משרד עורכי דין באר שבע, מתמחה בתביעות לקבלת קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. במסגרת הטיפול בתביעה, עורך דין ממשרדנו מצטרף ללקוח לוועדות הרפואיות הדנות בעניינו, וטוען בשמו מול הפוסקים הרפואיים. כמו כן, משרדנו מגיש עבור לקוחותיו ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי וועדותיו הרפואיות, כמו גם ערעורים על החלטות פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
מטרתו של משרדנו, אריק ריביצקי משרד עו"ד באר שבע, הינה להביא למימוש מירבי והמהיר ביותר של זכויותיהם הרפואיות והמשפטיות של כל לקוחות המשרד.

נכות מעבודה

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מטפל בתביעות לקבלת פיצוי וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעות בעבודה.
עובד אשר נפגע בעבודה או כתוצאה מעבודה, לרבות בדרך לעבודה או ממנה, רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת פיצוי בגין פגיעתו.
משרדנו מסייע ללקוחות המשרד בהתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי וועדותיו הרפואיות, בהגשת תביעות וערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי.
לקוחות המשרד מלווים לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ע"י עורך דין לביטוח לאומי, אשר יטען בשם הלקוח בוועדה הרפואיות ויפעל למימוש מלוא זכויותיו.
משרדנו מסייע ללקוחות המשרד בהגשת ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי וועדותיו הרפואיות, לרבות ערעורים על החלטות פקידי התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
מטרתו העיקרית של אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, הינה מימוש מלוא זכויותיהם, הרפואיות והמשפטיות, של לקוחות המשרד וזאת בצורה מירבית והמהירה ביותר.

ערעור על וועדה רפואית

אריק ריביצקי, משרד עו"ד באר שבע, מתמחה בהגשת ערעורים על החלטות וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. עו"ד אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, מלווים את המערער לוועדה רפואית לערערים של המוסד לביטוח לאומי וטוענים בשמו בפני פוסקי הוועדה. לערעור המוגש למוסד לביטוח לאומי מצורפת לרוב חוות דעת רפואית של מומחה מטעם המערער, זאת באמצעות משרדנו והמומחים הרפואיים מהשורה הראשונה עמם אנו עובדים. במשרדנו אנו עורכים ומגישים ערעורים על החלטת וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לוועדה רפואית לערערים, ערעורים על החלטת וועדה רפואית לערערים של הביטוח הלאומי לבית הדין האזורי לעבודה וערעורים עלהחלטת פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה.

ביטוח נסיעות לחו"ל

עורכי דין לתביעות ביטוח בבאר שבע מטפלים בתביעות למיצוי ומימוש זכויות רפואיות ומשפטיות מול חברות הביטוח. משרדנו מטפל בהגשת תביעות נגד חברות ביטוח המבטחות בביטוחי נסיעות לחו"ל. עורכי דין לתביעות ביטוח במשרדנו מלווים את המבוטח במלחמתו מול חברות הביטוח, עד למימוש זכויותיו מכוח פוליסת הביטוח שרכש.

תביעות נגד סוכני ביטוח

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מתמחה בדיני ביטוח ובתביעות נגד סוכני ביטוח אשר התרשלו וגרמו לפגיעה בזכויותיו של מבוטח. עורכי הדין במשרדנו עוסקים בטיפול משפטי ובהגשת תביעות נגד סוכני ביטוח, אשר התרשלו בתפקידתם וגרמו כתוצאה מכך, לאיבוד זכויות או לפגיעה בזכויותיו של מבוטח מכוח פוליסת ביטויח אשר במסגרתה הוא מבוטח.

הוכחת הנכות הרפואית

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מתמחה בתביעות ביטוח למימוש זכויות משפטיות מכוח פוליסות ביטוח. משרדנו מטפל בהגשת תביעות וניהול משא ומתן לקבלת פיצויים ותגמולים ביטוח מכוח פולסיות ביטוח חיים, תאונות אישיות, ביטוחי בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות מתאונה, ביטוח מחלות קשות וביטוחים נוספים. אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מטפל בהגשת תביעות נגד חברות הביטוח להשגת פיצוי מכוח פוליסות ביטוח, עוד בטרם תביעתו של המבוטח נדחתה.

חריגים בפוליסה

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מעניק ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף להשגת פיצוי ולמימוש זכויות בכוח פוליסות ביטוח, הכוללות כיסוי ביטוחי למקרה של נכות מתאונה. משרדנו מטפל בהשגת פיצויים ותגמולי ביטוח לנפגעי תאונות ומחלות, המבוטחים בביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, ביטוחי נכות מתאונה וביטוחאובדן כושר עבודה. משרדנו מטפל בהגשת תביעות וניהול משא ומתן עם חברות הביטוח, למימוש זכויותיו הרפואיות והמשפטיות של המבוטח.

אובדן כושר לכל עיסוק

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בתביעות אובדן כושר עבודה מכוח פוליסות של כל חברות הביטוח. עברו ייצג עו"ד אריק ריביצקי, מייסד המשרד והבעלים בפועל, חברות ביטוח מהגדולות במשק. כיום עוסק המשרד בייצוג תובעים בלבד בתביעות נגד חברות הביטוח, להשגת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, נכות ועוד.

אובדן כושר עבודה לעיסוק המבוטח

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, מייצג מבוטחים בתביעות מול כל חברות הביטוח, להשגת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, שברים, נכויות וכיוצב'. משרדנו עוסק בקשת תחומי הנזיקין והביטוח ומייצג מבוטחים בלבד. בעבר ייצג עו"ד אריק ריביצקי, מייסד המשרד, חברות ביטוח גדולות.

ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? ביטוח אובדן כושר עבודה, או פוליסת אובדן כושר עבודה, הינו ביטוח המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח במקרה שאיבד את כושר